Linhartova cena udělena autorům knihy Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin

Česká angiologická společnost vyhodnotila knihu Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (Musil, D. a kol.; Grada 2016), jejímž spoluautorem je také prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (Ústav anatomie 2. LF UK), jako nejlepší monografii s cévní a žilní problematikou publikovanou v roce 2016, a udělila jí Linhartovu cenu.

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin, Dalibor Musil a kol., 2., přepracované a doplněné vydání,  Grada Publishing: Praha 2016, 168 s.

Vydáno: 25. 7. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.