Evaluace a zlepšení výuky

Ačkoli je anatomie stará téměř jako lidstvo samo, výuka anatomie se musí přizpůsobovat současné medicíně. Každý rok se proto snažíme zlepšovat organizační i obsahovou stránku výuky našeho předmětu. V první řadě odpovídáme na podněty od studentů, které nám poskytujete jak ústně během semestrů, tak písemně formou elektronických evaluací na konci bloku topografická anatomie nebo celého akademického roku. Také se ptáme fyzioterapeutů, rehabilitačních lékařů, ortopedů, ale i sportovních trenérů na jejich názory, a podle toho provádíme příslušné změny ve výuce anatomie, abychom byli na špičkové úrovni.

 

Změny plánované na akademický rok 2016/2017

  • Výuka morfometrických parametrů kostí a kloubů
  • Přidání více snímků ze zobrazovacích metod do výuky
  • Zařazení samostatného praktického cvičení na krevní a mízní cévy

 

Změny zavedené v akademickém roce 2015/2016

  • Značné zvýšení počtu praktik zaměřených na pohybový systém
  • Pětidenní organizované pitevní cvičení zakončené popitevní zkouškou
  • Zrušení seminárních prací
  • Přihlašování na zkoušku ve 30minutových intervalech
  • Vytvoření okruhů k jednotlivým testům
Vydáno: 27. 9. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák