Evaluace a zlepšení výuky

Ačkoli je anatomie stará téměř jako lidstvo samo, výuka anatomie se musí přizpůsobovat současné medicíně. Každý rok se proto snažíme zlepšovat organizační i obsahovou stránku výuky našeho předmětu. V první řadě odpovídáme na podněty od studentů, které nám poskytujete jak ústně během semestrů, tak písemně formou elektronických evaluací na konci bloku topografická anatomie nebo celého akademického roku. Také se ptáme fyzioterapeutů, rehabilitačních lékařů, ortopedů, ale i sportovních trenérů na jejich názory, a podle toho provádíme příslušné změny ve výuce anatomie, abychom byli na špičkové úrovni.

 

Změny plánované na akademický rok 2017/2018

 • Zrušení společných přednášek s jinými bakalářskými obory 1. LF UK
 • Využití časové dotace získané ze zrušených přednášek ve prospěch praktických cvičení
 • Zařazení seminářů věnovaných obecné osteologii, artrologii a myologii a snímkům ze zobrazovacích metod
 • Zařazení opakovacích bloků před průběžnými testy podle zájmů studentů

Změny plánované na akademický rok 2016/2017

 • Výuka morfometrických parametrů kostí a kloubů splněno
 • Přidání více snímků ze zobrazovacích metod do výuky splněno
 • Zařazení samostatného praktického cvičení na krevní a mízní cévy splněno
 • Vylepšení okruhů k jednotlivým testům – splněno

Změny zavedené v akademickém roce 2015/2016

 • Značné zvýšení počtu praktik zaměřených na pohybový systém splněno
 • Pětidenní pitevní cvičení (topografická anatomie) zakončené popitevní zkouškou – splněno
 • Zrušení seminárních prací splněno
 • Přihlašování na zkoušku ve 30minutových intervalech splněno
 • Vytvoření okruhů k jednotlivým testům splněno
Vydáno: 27. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 27. 9. 2017 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák