Rozvrh praktik LS

Rozvrh praktik z anatomie pro studenty Bc. Fyzioterapie v letním semestru 2017/2018

Praktika (společně přednášky a semináře) studentů Bc. Fyzioterapie 2. LF probíhají každou středu od 14.00 do 17.20 v přízemí vlevo v rohové praktikárně Anatomického ústavu.

Týden
Praktikum
(středa 14.00 do 17.20)
Testy a minitesty

1. týden

21. 2.

Trávicí systém a topografie břicha.

TEST: Srdce a cévy
Minitest: Kosti a kosterní spoje končetin

2. týden

28. 2.

Dýchací systém a topografie hrudníku.

 

TEST: Trávicí systém
Minitest: Svaly končetin

3. týden

7. 3.

Močový systém a retroperitoneum.

TEST: Dýchací systém
Minitest: Osový skelet

4. týden

14. 3.

Mužský a ženský pohlavní systém a topografie pánve.

Po praktiku možná oprava testů: Srdce, Trávicí s., Kosti a kosterní spoje končetin, Svaly končetin

5. týden

21. 3.

Míšní nervy.

TEST: Močový a pohlavní systém
Minitest: Svaly trupu, pánve, krku a hlavy

6. týden

28. 3.

Dermatomy a myotomy.
Autonomní nervový systém

Po praktiku možná oprava testů: Dýchací s., Močový s., Osový skelet, Svaly trupu

7. týden

4. 4.

Hlavové nervy.

 

8. týden

11. 4.

Mícha, mozkový kmen a mozeček.

TEST: Periferní nervový systém

9. týden

18. 4.

Mezimozek a koncový mozek.

 

10. týden

25. 4.

Praktikum oficiálně odpadá kvůli vědecké konferenci.
Nervové dráhy a řízení motoriky.

Praktikum proběhne formou konzultace v původní den a čas praktika.

11. týden

2. 5.

Bazální ganglia, bílá hmota hemisfér, mozkové komory, pleny a cévy mozku a míchy.

 

 

12. týden

9. 5.

Smysly.

TEST: Centrální nervový systém

13. týden

16. 5.

Praktikum odpadá kvůli Rektorskému dni.  

14. týden

23. 5.

Praktikum oficiálně odpadá kvůli Děkanskému dni. Topografie celého těla.

Praktikum proběhne formou konzultace v původní den a čas praktika.

Oprava všech testů a zápočty.

Vydáno: 30. 1. 2017 / Poslední aktualizace: 10. 1. 2018 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák