Rozvrh přednášek a praktik LS

Rozvrh přednášek a praktik z anatomie pro studenty Bc. Fyzioterapie v letním semestru 2016/2017

Přednášky jsou společné pro studenty bakalářských oborů 1. a 2. LF, vždy ve středu od 12.45 do 14.30 v druhém mezipatře v malé posluchárně Anatomického ústavu.
Praktická cvičení studentů Bc. Fyzioterapie 2. LF probíhají každou středu od 14.40 do 16.40 v přízemí vlevo v rohové praktikárně Anatomického ústavu.

Rozvrh přednášek a praktických cvičení neprobíhá během semestrů zcela souběžně. Je to dáno tím, že přednášky jsou organizovány pro studenty různých oborů (adiktologie, ergoterapie, fyzioterapie, nutriční terapie a porodní asistentky), na rozdíl od praktik, která jsou určena pouze pro studenty fyzioterapie, a tudíž je věnován prostor především pohybovému a nervovému systému. Pro bližší informace ohledně přednášek viz stránku Anatomického ústavu 1. LF UK.

Účast na praktikách je povinná, účast na přednáškách je doporučená.
Týden
Přednáška 
(středa 12.45 do 14.30)
Praktikum 
(středa 14.40 do 16.40)

1. týden

22. 2.

Dýchací soustava a mezihrudí. 

Trávicí systém a topografie břicha.

TEST: Srdce a cévy
(+ Minitest: kosti a kosterní spoje končetin).

2. týden

1. 3.

Močová soustava. Nadledviny. Retroperitoneum. Štítná žláza a příštítná tělíska.

 

Dýchací systém a topografie hrudníku.

TEST: Trávicí systém
(+ Minitest: Svaly končetin).

3. týden

8. 3.

Pohlavní soustava. Příčiny a mechanizmy vzniku vrozených vad. Pánevní a močopohlavní dno.

Močový systém a retroperitoneum.

TEST: Dýchací systém
(+ Minitest: Osový skelet).

4. týden

15. 3.

Princip stavby periferní nervové soustavy, stavba míšního nervu a přehled nervových pletení. Reflexní oblouk.

Mužský a ženský pohlavní systém a
topografie pánve.

 

5. týden

22. 3.

Hlavové nervy.

Autonomní nervová soustava.

Míšní nervy.

TEST: Močový a pohlavní systém
(+ Minitest: Svaly trupu, pánve, krku a hlavy).

6. týden

29. 3.

Princip stavby centrální nervové soustavy, mediátory. Pleny a cévy centrální nervové soustavy. Mícha.

Dermatomy a myotomy.
Autonomní nervový systém.

7. týden

5. 4.

Mozkový kmen. Dráhy reflexů hlavových nervů. Mozeček.

Hlavové nervy.

8. týden

12. 4.

Mezimozek. Hypotalamo-hypofyzární osa. Koncový mozek.

Mícha, mozkový kmen a mozeček. 
TEST: Periferní nervový systém

9. týden

19. 4.

Funkční korové oblasti. Funkční systémy senzitivity a motoriky. Mozkové komory, cisterny a mozkomíšní mok.

Mezimozek a koncový mozek.

10. týden

26. 4.

Čichové a chuťové ústrojí.

Sluchové a rovnovážné ústrojí.

Praktikum odpadá kvůli vědecké konferenci. Bude náhradní hodina na: Nervové dráhy a řízení motoriky.

11. týden

3. 5.

Zrakové ústrojí. Kůže, prsa.

Bazální ganglia, bílá hmota hemisfér, mozkové komory, pleny a cévy mozku a míchy.

 

12. týden

10. 5.

--------

Smysly.
TEST: Centrální nervový systém

13. týden

17. 5.

----------

 

Praktikum odpadá kvůli Rektorskému dni.

14. týden

24. 5.

----------- 

Pitevna (od 12.30), zápočtové testy a zápočty.

Vydáno: 30. 1. 2017 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák