Volitelný předmět – palpační anatomie

Volitený předmět palpační anatomie je určený pro studenty Bc. Fyzioterapie 2. ročníku a navazuje na výuku anatomie. Studenti se v 1. ročníku naučí popisovat a ukazovat anatomické struktury zejména na anatomických preparátech a modelech. Pro svoji praxi však potřebují umět vyhmatávat kosti, klouby, svaly, fascie, ale také identifikovat cévy, nervy a mízní uzliny na živých pacientech. Z tohoto důvodu se před pár lety rozhodlo několik vystudovaných fyzioterapeutů, že naučí tyto dovednosti své mladší kolegy.

 

Volitelný předmět je organizován pracovníky Kliniky rehabilitace, jeho garantem je Mgr. Petr Bitnar. O organizaci výuky se stará tým pěti fyzioterapeutů: Mgr. Filip Jevič, Mgr. Helena Voráčková, Mgr. Kateřina Kodríková, Mgr. Jan Tolar a Mgr. Adéla Quittková ve spolupráci s MUDr. Radovan Hudákem z Anatomického ústavu. Výuka předmětu probíha každé pondělí zimního semestru 15.20–17.00 na Klinice rehabilitace FN Motol.


Výuka je bohužel omezená prostory a časovou náročností, proto není možná účast studentů magisterského studia Všeobecného lékařství (mediků) na tomto volitelné předmětu. V budoucnu možná vznikne obdoba tohoto volitelného předmětu pro mediky, nebo se některé prvky palpační anatomie zařadí přímo do výuky během prvního ročníku.

Vydáno: 27. 9. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák