Archiv článků a aktualit

Milé kolegyně a kolegové, také se vám zdá, že jste po dlouhém létě zapomněli vše, co jste se pracně naučili za minulý rok? Máme řešení, jak ten pocit napravit

Všem studentům nabízíme možnost samostudia kostí ve studovně Ústavu anatomie...

Memorix anatomie (3. vydání) za 850 Kč a Memorix histologie (2. vydání) za 800 Kč su bude prodávat ve čtvrtek 5. 10. před a po praktiku kruhu 9 a 10.

Monografie (Musil, D. a kol.), jejímž spoluautorem je také prof. David Kachlík (Ústav anatomie 2. LF UK), byla vyhodnocena jako nejlepší v cévní a žilní problematice.

Pro písemný test ze Smyslů byl přidán termín navíc.

Ústav Anatomie 2. LF UK si vás dovoluje pozvat na Ekumenickou bohoslužbu za dárce těl pro výukové a vědecké účely.

Hledáme demonstrátory pro letní pitevní cvičení.

Odkazy pro samostudium mozku.
 

Termíny pro závěrečnou zkoušku z anatomie jsou zveřejněny v SISu.

Vážení členové akademické obce, milí přátelé, dne 30. března 2017 si připomeneme 120. výročí narození prof. Ladislava Borovanského (1. 4. 1897 − 4. 1. 1971).

Stránky