Archiv článků a aktualit

Monografie (Musil, D. a kol.), jejímž spoluautorem je také prof. David Kachlík (Ústav anatomie 2. LF UK), byla vyhodnocena jako nejlepší v cévní a žilní problematice.

Pro písemný test ze Smyslů byl přidán termín navíc.

Ústav Anatomie 2. LF UK si vás dovoluje pozvat na Ekumenickou bohoslužbu za dárce těl pro výukové a vědecké účely.

Hledáme demonstrátory pro letní pitevní cvičení.

Odkazy pro samostudium mozku.
 

Termíny pro závěrečnou zkoušku z anatomie jsou zveřejněny v SISu.

Vážení členové akademické obce, milí přátelé, dne 30. března 2017 si připomeneme 120. výročí narození prof. Ladislava Borovanského (1. 4. 1897 − 4. 1. 1971).

Opravné testy a opravné ústní zkoušení pro letní semester 2016/2017 se budou konat dle následujícího rozpisu...

Pro všechny studenty nabízíme možnost samostudia srdce...

Vážení členové akademické obce, milí přátelé,

dne 22. února 2017 si připomeneme 150. výročí narození prof. MUDr. Alfreda Kohna (22. 2. 1867 – 15. 1. 1959), který se zapsal do dějin lékařství objasněním významu a původu příštítných tělísek a prioritními poznatky o chromafinních buňkách a sympatických paragangliích.

Stránky