Výroční zprávy

Ačkoliv není povinností pracovišť 2. LF UK vydávat výroční zprávy, my tak činíme. Nepopisujeme v ní výsledky hospodaření za uplynulé účetní období, vyhlídky budoucího vývoje finanční situace, ani očekávané výsledky hospodaření, jak se uvádí ve výročních zprávách společností. My v ní shrnujeme všechny informace o výuce, vědě, zaměstnancích a úspěších našeho pracoviště, jakož i o našem výhledu do budoucna.

Výroční zpráva Anatomického ústavu 2. LF UK za rok 2016

Výroční zpráva Anatomického ústavu 2. LF UK za rok 2015

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 20. 1. 2017 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák