Doktorské studium

Anatomický ústav nabízí doktorské studium ve dvou oborech biomedicíny:

  1. Experimentální chirurgie školitel prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
  2. Neurovědy školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

Pokud máte zájem, je třeba se na daném tématu osobně domluvit se školitelem.

​Pro zájemce studia v oboru Zobrazovací metody je také možné toto studium zahájit po osobní domluvě s vedoucím pracoviště.

​Současní doktorandi na Anatomickém ústavu

Adam Whitley – obor Experimentální chirurgie (1. ročník)
Jan Votava – obor Experimentální chirurgie (1. ročník)
Alžběta Blanková – obor Experimentální chirurgie (1. ročník)

Úspěšní absolventi doktorského studia na Anatomickém ústavu 2. LF

Filip Barinka – obor Neurovědy
Martin Salaj – obor Neurovědy

Vydáno: 20. 9. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák