Zaměření pracoviště

Vědecké a výzkumné zaměření ústavu

  1. Neuroanatomický a neurohistologický výzkum
  2. Klinická anatomie pohybové soustavy
  3. Klinická anatomie oběhové soustavy
  4. Výukové procesy, pomůcky, knihy a elektronické zdroje
  5. Anatomická, histologická a embryologická terminologie a nomenklatura
  6. Historie anatomie

Spolupráce

Zájemce z řad vědeckých pracovníků, lékařů, doktorandů i studentů o účast na našich vědeckých projektech srdečně uvítáme mezi námi. V současnoti se lze účastnit následujících běžících projektů, jakýkoli jiný nápad či projekt z oboru anatomie a příbuzného je však kdykoli vítán. Prosím, obraťe se osobně nebo emailem na vedoucího pracoviště.

Atlas anatomických variací

Rádi bychom navázali na ojedinělou práci Bergmana a kol. a vytvořili internetový atlas anatomických variací. Zároveň se také věnujeme samotnému výzkumu jednotlivých variací, které provádíme na celosvětově jedinečném vzorku přibližně tisíce suchých lebek, které se nacházejí především ve sbírkách 1. LF UK a Přírodovědecké fakulty UK. V případě zájmu nebo nutnosti dalších informací neváhejte kontaktovat vedoucího ústavu. Budeme se těši na další spolupráci.

V současnosti nabízíme ke zpracování následující témata:

  • Tvorba webových stránek pro vlastní atlas anatomických variací
  • Variace os frontale a os parietale
  • Variace splanchokrania
  • Souvislost mezi variacemi švů na jednotlivých kostech lebky

Příprava mokrých výukových preparátů

3D tisk

Vícejazyčný online anatomický slovník

Klinická anatomie cév a kostí

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 20. 10. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák