Organizace výuky

Studijní předmět anatomie (D09010001) pro bakalářský studijní program Všeobecná sestra (kombinovaná forma výuky) v 1. semestru akademického roku 2017/2018

Výuka předmětu anatomie bude probíhat v zimním semestru formou povinných seminářů. Při výuce budou jednotlivé anatomické struktury vysvětlovány za pomoci prezentace prostřednictvím obrázků a zjednodušených schémat. Provázet je bude výklad zaměřený také na topografii a funkci probíraných orgánů upravený ve vztahu k potřebám oboru Všeobecná sestra. Součástí budou též klinické poznámky vhodné pro aplikaci v praxi. Po prezentaci bude v každém výukovém bloku vyhrazen čas na diskusi o probrané látce a na dotazy ze strany studentů.

Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Vedoucí výuky studentů Všeobecná sestra: MUDr. et RNDr. Eva Hergetová, CSc.

Místo výuky: Malá posluchárna v budově děkanátu 2. LF (SP1)

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 2. 10. 2017 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák