Rozvrh seminářů

Rozvrh seminářů z anatomie pro studenty Bc. Všeobecná sestra v zimním semestru 2016/2017

Semináře probíhají vždy ve čtvrtek od 13.40 do 16.50 (s desetiminutovou přestávkou) učebně B Samostatného oddělení vzdělávání v budově „I“ u hospodářské vrátnice FN Motol.

13. 10. 2016 Obecná anatomie, pohybový systém
10. 11. 2016 Orgánové systémy (trávicí, dýchací a močopohlavní systém)
24. 11. 2016 Srdce a oběhový systém, periferní nervy
8. 12. 2016 Centrální nervový systém, smyslové ústrojí, kůže
Vydáno: 20. 9. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák