Rozvrh seminářů

Rozvrh seminářů z anatomie pro studenty Bc. Všeobecná sestra v zimním semestru 2017/2018

Semináře probíhají vždy ve čtvrtek od 13.40 do 16.50 (s desetiminutovou přestávkou) v malé posluchárně v budově děkanátu 2. LF (SP1)

5. 10. 2017 Obecná anatomie, pohybový systém
19. 10. 2017 Orgánové systémy (trávicí, dýchací a močopohlavní systém)
2. 11. 2017 Srdce a oběhový systém, periferní nervy
23. 11. 2017 Centrální nervový systém, smyslové ústrojí, kůže
Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 2. 10. 2017 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák