Evaluace a zlepšení výuky

Ačkoli je anatomie stará téměř jako lidstvo samo, výuka anatomie se musí přizpůsobovat současné medicíně. Každý rok se proto snažíme zlepšovat organizační i obsahovou stránku výuky našeho předmětu. V první řadě reagujeme na podněty od studentů, které nám poskytujete jak ústně během semestrů, tak písemně formou elektronických evaluací na konci bloku topografická anatomie nebo celého akademického roku. Také se ptáme kolegů z jiných oborů, zkušených klinických lékařů, ale i mladých absolventů na jejich názory, a podle toho provádíme příslušné změny ve výuce anatomie, abychom byli na špičkové úrovni.

Naše reakce na výsledky studentské ankety z roku 2015/2016

Naše reakce na výsledky studentské ankety z roku 2014/2015

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 16. 1. 2017 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák