Rozvrh přednášek a praktik

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2017/2018


Přednášky se konají vždy v úterý od 13.00 do 14.30 a ve čtvrtek od 14.15 do 15.45 v druhém mezipatře v malé posluchárně Ústavu anatomie.
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

Týden

Přednáška

Praktické cvičení

1.

2.–6. 10.

Úvod do studia anatomie. Obecná anatomie kostí a kloubů

Kostra horní končetiny

Orientace na těle, tělní roviny

Kostra horní končetiny I

Kostra dolní končetiny

2.

9.–13. 10.

Klouby horní končetiny

Kostra horní končetiny II. Kostra dolní končetiny

Klouby dolní končetiny

3.

16.–20. 10.

Obecná anatomie svalu. Přehled svalů HK

Klouby horní končetiny. Klouby dolní končetiny. Pánev jako celek
ZKOUŠENÍ: Obecná anatomie kostí, kosti HK+DK

Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny HK

4.

23.–27. 10.

Přehled svalů DK

Svaly horní končetiny, hlavní cévy a nervy TEST: Obecná anatomie kloubů, klouby HK a DK

Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny DK

5.

31. 10. – 3. 11.

Osová kostra a její kloubní spojení. Pánev jako celek

Svaly dolní končetiny, hlavní cévy a nervy

 

Obecná neuroanatomie – úvod od PNS a CNS

6.

6.–10. 11.

Lebka I – Přehled kostí

Osová kostra a její kloubní spojení

TEST: Svaly končetin

Lebka II – Přehled kostí

7.

13.–17. 11.

Lebka III – Lebeční prostory

Kosti lebky. Lebeční spodina. Čelistní kloub

TEST: Osová kostra

Lebka IV – Lebeční prostory. Lebka novorozence. Kloubní spojení na lebce

8.

20.–24. 11.

Svaly hlavy a krku

Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence

Hlavní cévy hlavy a krku

9.

27. 11. – 1. 12.

Svaly hrudníku a zad

Svaly hlavy a krku. Hlavní cévy hlavy a krku

ZKOUŠENÍ: Lebka a její kloubní spojení

Svaly břicha, pánevního dna. Tříselný kanál a kýly

10.

4.–8. 12.

Obecná stavba trávicího ústrojí. Zuby, ústní dutina

Svaly hrudníku, břicha a zad. Tříselný kanál

 

Jazyk, slinné žlázy, hltan, jícen

11.

11.–15. 12.

Žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník

Zuby, jazyk, ústní dutina, slinné žlázy, hltan

TEST: Svaly hlavy, krku a trupu, tříselný kanál, kýly

Játra, žlučové cesty. Slinivka. Slezina

12.

18.–22. 12.

Přednášky k pitvě končetin a svalů trupu

Pitva končetin a svalů trupu (18.–22. 12.)

ZKOUŠENÍ: Svaly a topografie trupu a končetin, cévy a nervy končetin

13.

2.–5. 1.

Pobřišnicová dutina a její členění. Hlavní cévy a nervy břicha. Portální oběh

Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník

Horní dýchací ústrojí

14.

8.–12. 1.

Dolní dýchací ústrojí


Pobřišnice, játra, žlučové cesty, slinivka a slezina

Mezihrudí a jeho členění. Hlavní cévy a nervy hrudníku

ZZO

 

TEST: Trávicí ústrojí

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2017/2018

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v letním semestru 2017/2018


Přednášky se konají vždy v úterý od 13.00 do 14.30 a ve čtvrtek od 14.30 do 16.00 v druhém mezipatře v malé posluchárně Ústavu anatomie.
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

Týden

Přednáška

Praktické cvičení

1.
19.–23. 2.

Močové ústrojí

Dýchací ústrojí
 

Mužské pohlavní ústrojí

2.

26. 2. – 2. 3.

Ženské pohlavní ústrojí

Močové ústrojí a mužské pohlavní ústrojí. TEST: Dýchací ústrojí

Srdce 1

3.

5.–9. 3.

Srdce 2 a tepny 1

Ženské pohlavní ústrojí a pánevní a močopohlavní dno

Tepny 2

4.

12.–16. 3.

Žíly

Krevní a mízní cévy
TEST: Močopohlavní ústrojí

Míza

5.

19.–23. 3.

Míšní nervy     

Srdce
TEST: Cévy

Hlavové nervy 1

6.

26.–30. 3.

Hlavové nervy 2

Periferní nervová soustava – míšní nervy a míšní autonomní soustava

TEST: Srdce (ústní zkoušení)

Autonomní nervová soustava

7.

2.–5. 4.

Obecné principy stavby CNS. Mícha

Periferní nervová soustava – hlavové nervy a mozková autonomní soustava

CNS – mozkový kmen I.

8.

9.–13. 4.

CNS – mozkový kmen II.

 

Centrální nervová soustava – mícha, obaly, Willisův tepenný okruh
TEST: Periferní nervový systém

CNS – mozeček

9.

16.–20. 4.

CNS – mezimozek

Centrální nervový systém – Mozeček a kmen

CNS – bazální ganglia

10.

23.–27. 4.

CNS – mozková kůra

 

Mezimozek, bazální ganglia, capsula interna, komory, řezy mozkem
TEST: CNS 1 (písemný test – pro všechny kruhy 24. 4.)

CNS – komory, pleny a cévy

11.
30. 4. – 4. 5.

CNS – dráhy – pondělí 30. 4. v rámci histologie

Mozkové polokoule, laloky a závity, funkční korové oblasti

CNS – limbický systém a okruhy středa 2. 5. v rámci ošetřovatelství (12. 35 – 14.15)

Smysly: Oko 1 (A+H+E)

12.

7.–11. 5.

(pondělí 7. 5. a středa 9. 5. v rámci histologie Ucho 1 a Oko 2

TEST: – pro kruhy 1–6 pátek 11. 5.

CNS 2 (písemný test)

CNS 3 (ústní zkoušení)

Smysly: Ucho 2 (A+H+E)

13.

14.–18. 5.

Smysly: Hmat, bolest, čich, chuť (A+H+E)

Smyslové orgány

Volno (výměna s ošetřovatelstvím)

14.

21.–25. 5.

Přednášky k pitevním cvičením

Letní pitevní cvičení – celé tělo

ZK1.

 

TEST: Smysly (písemný test) – anatomie, histologie a embryologie

 Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v letním semestru 2017/2018

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 28. 2. 2018 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák