Výukové materiály

Prezentace přednášek

Úvod do studia anatomie, obecná anatomie kostí, kostra horní končetiny

Kostra dolní končetiny a anatomické názvosloví

Obecná anatomie kloubů

Klouby horní končetiny

Klouby dolní končetiny

Osová kostra a její kloubní spoje

Obecná anatomie svalů

Svaly, cévy a nervy horní končetiny

Svaly, cévy a nervy dolní končetiny

Úvod do nervové soustavy

Kosti lebky

Spánková kost

Jámy na lebce

Svaly hrudníku a zad

Svaly břicha a pánevního dna

Svaly hlavy a krku

Topografie a cévy krku

Průběh cév a nervů končetin

Trávení – obecná stavba, zuby, ústní dutina 1

Trávení – obecná stavba, zuby, ústní dutina 2

Trávení – obecná stavba, zuby, ústní dutina 3

Trávení – jazyk, hltan, jícen 1

Trávení – žaludek, střevo

Trávení – játra, slinivka, pobřišnice 1

Trávení – pobřišnice 2

Trávení – vývoj trávicí trubice

Dýchání 1 – nosní dutina, nosohltan, hrtan

Dýchání 2 – průdušnice, průdušky, plíce, mezihrudí

Vylučovací ústrojí

Mužské pohlavní ústrojí

Ženské pohlavní ústrojí

Srdce (Naňka)

Srdce 1 (Kachlík)

Srdce 2 – vývoj

Tepny

Žíly

Míza

Míza (náhradní prezentace)

Míšní nervy

Hlavové nervy 1

Hlavové nervy 2

Autonomní nervy

CNS 1 – histologický úvod

CNS 2 – mícha

CNS 2 – mícha (Druga)

CNS 3 – kmen

CNS 3 – kmen (Druga)

CNS – RF

CNS 4 – mozeček

CNS 4 – mozeček (Druga)

CNS 5 – mezimozek

CNS 5 – mezimozek (náhradní prezentace)

CNS 6 – bazální ganglia

CNS 6 – bazální ganglia (Druga)

CNS 7 – mozková kůra

CNS 8 – limbický systém

CNS 9 – komory, pleny, cévy

Smysly 1 – chuť, čich a oko

Smysly 2 – hmat, bolest a ucho

Žlázy s vnitřním vyměšováním a kůže

 

Snímky ze zobrazovacích metod

Zobrazení kostí a kloubů horní končetiny

Zobrazení kostí a kloubů dolní končetiny

Zobrazení kostí a kloubů lebky a osové kostry

Zobrazení trávicího ústrojí

Zobrazení dýchacího ústrojí

Zobrazení močopohlavní soustavy

Zobrazení srdce a krevních cév

Zobrazení mozku – opravená verze

Další výukové materiály

Průchody v lebce a jejich obsah

Přehled portokaválních a kavokaválních anastomos

Dermatomy a inervace hlavy 

Stránka bude postupně doplňována.

Vydáno: 31. 8. 2016 / Poslední aktualizace: 3. 5. 2018 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák