Technické informace k testům a zápočtům

Vzhledem k ukončení semestru organizační úloha Vašich kroužkových vedoucích a lektorů skončila a oni si teď užijí zaslouženého volna. Veškeré dotazy ohledně testů, zápočtů nebo zkoušek směrujte výhradně na Dr. Salaje, příp. prof. Kachlíka.

Opravné termíny se budou psát distanční formou a výsledek se dozvíte do 48 hodin. Do testu bude přidáno políčko navíc – číslo ISIC. V tabulce, kterou obdržíte emailem, si pak svůj výsledek identifikujete dle čísla ISIC.

V opakovacích testech se již nebude brát ohled na chyby v latině, termíny musejí být uvedeny celé a správně.

Zápočty, ať již obdržené nebo teprve získané, budou do indexu, karty a SISu všem studentům zapsány před zkouškou, u distanční formy jen do karty a SISu. Do indexu, pokud to bude vyžadováno, pak později.

Pro prezenční zkoušku se dostavte v 8.00 na Ústav anatomie, 3. patro budovy C v Žížale na Plzeňské ulici. Přineste si s sebou Prohlášení o bezinfekčnosti.

Studenti zapsaní na distanční termín obdrží emailem odkaz na zkoušejícího a čas, v kolik se mají připojit.

Pokaždé si po zkoušce zkontrolujte, jestli údaje zapsané v indexu (datum, známka, podpis) odpovídají údajům v SISu. Prosím, mějte na paměti, že u neúspěšných pokusů se do indexu píše jen datum. V případě nalezené nesrovnalosti prosím kontaktujte dr. Salaje.

Vydáno: 9. 6. 2020 / Poslední aktualizace: 9. 6. 2020 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.