XXVIth International Symposium of Morphological Sciences

Před půl rokem se na půdě 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole konalo vůbec první mezinárodní morfologické sympozium v České republice, pod záštitou ministra zdravotnictví, rektora Univerzity Karlovy, děkana 2. LF UK a ředitele FN Motol – XXVIth International Symposium on Morphological Sciences.

Proběhlo jako první mezinárodní konference v nově otevřených posluchárnách ve dnech 5. 7. až 7. 7. 2018 a zúčastnilo se ho 205 registrovaných odborníků z 33 zemí (z toho 22 z České republiky a osm ze Slovenska), kteří přednesli celkem 271 příspěvků, z toho 105 ústních a 166 posterů (z toho 24 České republiky a devět ze Slovenska). Obsahem byly novinky na poli systematické, topografické, klinické a chirurgické anatomie, histologie, molekulární a buněčné biologie, vývojové biologie a embryologie, antropologie, neurověd, výuky, zobrazování v morfologii a srovnávací morfologie. Zároveň proběhla i čtyři zasedání výkonných výborů: International Federation of Association of Anatomists (IFAA), European Federation for Experimental Morphology (EFEM), International Committee of Symposium of Morphological Sciences (ICSMS) a International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA). Celé sympozium organizoval Ústav anatomie 2. LF UK (prezidentem kongresu byl prof. David Kachlík) a společnost AMCA, s výraznou pomocí našich studentů.

Součástí sympozia, které v ročních cyklech putuje po celém světě, bylo i první představení anglické verze knihy Memorix Histology, na jejímž zrodu se spolupodíleli zaměstnanci Ústavu anatomie 2. LF UK a Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Bližší informace o konferenci jsou dostupné na jejím webu.

 

Vydáno: 6. 2. 2019 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.