Evaluace a zlepšení výuky

Ačkoli je anatomie stará téměř jako lidstvo samo, výuka anatomie se musí přizpůsobovat současné medicíně. Každý rok se proto snažíme zlepšovat organizační i obsahovou stránku výuky našeho předmětu. V první řadě odpovídáme na podněty od studentů, které nám poskytujete jak ústně během semestrů, tak písemně formou elektronických evaluací na konci bloku topografická anatomie nebo celého akademického roku. Také se ptáme fyzioterapeutů, rehabilitačních lékařů, ortopedů, ale i sportovních trenérů na jejich názory, a podle toho provádíme příslušné změny ve výuce anatomie, abychom byli na špičkové úrovni.

Změny plánované na akademický rok 2019/2020

 • Výuka v nových vlastních prostorách Ústavu anatomie 2.LF.
 • Pitevní cvičení (Topografická anatomie) zařazená v rozvrhu před Vánocemi. 
 • Seminář Průběh cév a nervů zařazen před pitevní cvičení.
 • Změna pořadí orgánových a nervových systému ve výuce v letním semetru. (Tato změna bude možná jenom v případě zajištění preparátů nezávisle na výuce mediků.)
 • Nová koncepce, nové výukové materiály a nově zařazení VP Palpační anatomie pod Ústav anatomie.

Změny zavedené v akademickém roce 2019/2020

 • Zařazení samostatného semináře na zobrazovací metody a snímky kostí a kloubů končetin – splněno

Změny zavedené v akademickém roce 2017/2018

 • Zrušení společných přednášek s jinými bakalářskými obory 1. LF UK – splněno
 • Využití časové dotace získané ze zrušených přednášek ve prospěch praktických cvičení – splněno
 • Zařazení seminářů věnovaných obecné osteologii, artrologii a myologii a snímkům ze zobrazovacích metod – splněno částečně
 • Zařazení opakovacích bloků před průběžnými testy podle zájmů studentů – nesplněno pro nezájem studentů

Změny zavedené v akademickém roce 2016/2017

 • Výuka morfometrických parametrů kostí a kloubů – splněno
 • Přidání více snímků ze zobrazovacích metod do výuky – splněno
 • Zařazení samostatného praktického cvičení na krevní a mízní cévy – splněno
 • Vylepšení okruhů k jednotlivým testům – splněno

Změny zavedené v akademickém roce 2015/2016

 • Značné zvýšení počtu praktik zaměřených na pohybový systém – splněno
 • Pětidenní pitevní cvičení (topografická anatomie) zakončené popitevní zkouškou – splněno
 • Zrušení seminárních prací – splněno
 • Přihlašování na zkoušku ve 30minutových intervalech – splněno
 • Vytvoření okruhů k jednotlivým testům – splněno
Vydáno: 27. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 23. 9. 2019 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák