Doktorské studium

Anatomický ústav nabízí doktorské studium ve oborech biomedicíny:

  1. Experimentální chirurgie​ – školitel prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
  2. Neurovědy – školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
  3. Zobrazovací metody v lékařství – školitel prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
  4. Kineziologie a rehabilitace – školitel prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Pokud máte zájem, je třeba se na daném tématu osobně domluvit se školitelem.

Vydáno: 20. 9. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Azzat Al-Redouan.