Organizace výuky

Studijní předmět anatomie (D09010001) pro bakalářský studijní program Všeobecná sestra a Pediatrická sestra (kombinovaná forma výuky) v 1. semestru akademického roku 2019/2020

Výuka předmětu anatomie bude probíhat v zimním semestru formou povinných seminářů. Při výuce budou jednotlivé anatomické struktury vysvětlovány za pomoci prezentace prostřednictvím obrázků a zjednodušených schémat. Provázet je bude výklad zaměřený také na topografii a funkci probíraných orgánů upravený ve vztahu k potřebám oboru Všeobecná sestra / Pediatrická sestra. Součástí budou též klinické poznámky vhodné pro aplikaci v praxi. Po prezentaci bude v každém výukovém bloku vyhrazen čas na diskusi o probrané látce a na dotazy ze strany studentů.

Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Vedoucí výuky studentů Všeobecná sestra/Pediatrická sestra: MUDr. et RNDr. Eva Hergetová, CSc.

Místo výuky: Fakultní Nemocnice Motol (2 minuty od metra) - Malá Pravá Posluchárna (MPP) v -1. patře Hlavní budovy ředitelství nemocnice a děkanátu 2.LF (přímo od metra, skrz atrium a chodbou stále rovně a pak po schodech dvě podlaží dolů).

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 18. 9. 2019 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák