Povinná a doporučená literatura

Povinná literatura

Kachlík, D.: Úvod do preklinické medicíny: Anatomie, 2013, Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta. ISBN: 978-80-87878-01-9

Doporučená literatura

Naňka, O.; Elišková, M.: Přehled anatomie. Galén, Karolinum – ISBN 978-80-7262-612-0 (Galén), ISBN 978-80-246-1717-6 (Karolinum)

 

Vzhledem k bohatší ilustraci můžeme také doporučit zvláště obrazovou část učebnic doporučených studentům magisterského studia Všeobecné lékařství.

Kromě výše uvedené literatury doporučujeme prezentace v sekci Výukové materiály, které obsahují obrazovou část anatomických systémů probíraných na seminářích.

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 1. 10. 2018 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák