Povinná a doporučená literatura

Pro účinné učení a opakování doporučujeme studentům, aby čerpali informace z většího počtu učebnic a atlasů. Nejvhodnější je mít nejméně jednu učebnici se souvislým textem, jednu učebnici se strukturovaným textem a k nim anatomický atlas. Abychom předešli nedorozuměním, zejména u hodnocení průběžných testů, budeme v případě rozdílných informací ve zdrojích vycházet z učebnice Memorix anatomie. Pokud naleznete rozdílné informace v textech, prosíme, pro upřesnění se neváhejte s nimi na nás obrátit. K učebnicím a atlasům doporučujeme i prezentace z přednášek a další výukové materiály, které můžete najít na našich webových stránkách.

 

Povinná literatura

Hudák, R., Kachlík, D. a kol.: Memorix anatomie, 5. vydání, Praha, Triton, 2021.

Čihák, R.: Anatomie I., II., III., Praha: Grada, 2011–2016.

Druga, R., Grim, M., Dubový, P.: Anatomie Centrálního Nervového Systému, Praha: Galén Karolinum, 2011.

Rastislav Druga, Miloš Grim, Karel Smetana: Anatomie periferního nervového systému, smyslových orgánů a kůže, Praha: Galén Karolinum, 2013.

Doporučená literatura

Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie 1.–5., Praha: Karolinum Galén, 2001–2014.

Petrovický, P.: Řezy mozkem: Neuroanatomie, CT, NMR, Praha: Alberta, 1993.

Petrovický, P. a spolupracovníci: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi 1.–3. svazek, Martin: Osveta, 2001, 2002.

Kos, J. a kol.: Přehled topografické anatomie, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014.

Balko, J., Tonar, Z., Varga, I. a kol.: Memorix histologie, 1. vydání, Praha: Triton, 2016.

Doporučená literatura – atlasy

Grim M, Naňka O, Helekal I: Atlas anatomie člověka I., II., Grada, 2014, 2017 

Putz, R., Pabst, R.: Sobottův atlas anatomie člověka, Praha: Grada, 2007.

Rohen, J.: Anatomie člověka: Barevný fotografický atlas lidského těla, Praha: Triton, 2009.

Platzer, W.: Atlas topografické anatomie, Praha: Grada, 1996.

Vydáno: 3. 10. 2016 / Poslední aktualizace: 17. 6. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák