Rozvrh přednášek a praktik

*Po dobu opatření proti COVID19 se přednášky konají online. Aktuální změny a informace viz. Novinky na hlavní stránce.

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v letním semestru 2020/2021


Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 10.45 do 13.15 a ve čtvrtek od 10.45 do 13.15 – ONLINE.
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

Týden

Přednáška

Praktické cvičení

1.
15.–19. 2.

Vylučovací ústrojí

Dýchací ústrojí
 

Mužské pohlavní ústrojí

2.

22.–26. 2.

Ženské pohlavní ústrojí

Seminář – Močové ústrojí a mužské pohlavní ústrojí. TEST: Dýchací ústrojí

Srdce 1

3.

1.–5. 3.

Srdce 2 a tepny 1

Ženské pohlavní ústrojí a pánevní a močopohlavní dno.

Tepny 2

4.

8.–12. 3.

Žíly

Seminář – Krevní a mízní cévy
TEST: Močopohlavní ústrojí

Míza

5.

15.–19. 3.

Míšní nervy

 Seminář – Periferní nervová soustava – míšní nervy a míšní autonomní soustava
TEST: Cévy

Hlavové nervy 1

6.

22.–26. 3.

Hlavové nervy 2

Seminář – Periferní nervová soustava – hlavové nervy a mozková autonomní soustava

Autonomní nervová soustava

7.

29. 3. – 2. 4.

Obecné principy stavby CNS. Mícha

Srdce

TEST: Periferní nervový systém

CNS – mozkový kmen I.

V út místo Ošetrovatelství

CNS – mozkový kmen II.

8.

5.–19. 4.

 

Seminář – Centrální nervová soustava – mícha, obaly, Willisův tepenný okruh
Zkoušení: Srdce

CNS – mozeček

9.

12.–16. 4.

CNS – mezimozek

Seminář – Centrální nervový systém – Mozeček a kmen

CNS – bazální ganglia

10.

19.–23. 4.

CNS – mozková kůra

 

Seminář – Mezimozek, Bazální ganglia, capsula interna, komory, řezy mozkem.
TEST: CNS 1

CNS – dráhy

11.
26.–30. 4.

CNS – komory, pleny a cévy

Mozkové polokoule, laloky a závity, funkční korové oblasti.

CNS – limbický systém a okruhy

12.

3.–7. 5.

Smysly: Oko 1 (A+H+E)

TEST:

CNS 2 (písemný test)

CNS 3 (ústní zkoušení)

Smysly: Oko 2 (A+H+E)

Smysly: Ucho 1 (A+H+E)

Smysly: Ucho 2 (A+H+E)

13.

10.–14. 5.

Smysly: Hmat, bolest, čich, chuť (A+H+E)

Letní pitevní cvičení – celé tělo

ZKOUŠENÍ: celé tělo (1.–6.)

Smyslové orgány (7.–12.)

Přednášky k pitevním cvičením

Přednášky k pitevním cvičením

14.

17.–21. 5.

Přednášky k pitevním cvičením

Letní pitevní cvičení – celé tělo

ZKOUŠENÍ: celé tělo (7.–12.)

Smyslové orgány (1.–6.)

Přednášky k pitevním cvičením

 

Ošetřovatelství

ZK1. 25. 5.

 

 

TEST: Smysly (písemný test) – anatomie, histologie a embryologie

 

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v letním semestru 2020/2021

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2020/2021


Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 10.45 do 12.25 a ve čtvrtek od 10.45 do 13.20 ve Velké posluchárně v Motole.
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

Týden

Přednáška

Praktické cvičení

1.

5.–9. 10.

Úvod do studia anatomie, Kostra horní končetiny

Orientace na těle, tělní roviny

Kostra horní končetiny I

Kostra dolní končetiny

 

2.

12.–16. 10.

Obecná anatomie kloubů. Klouby horní končetiny

Kostra horní končetiny II. Kostra dolní končetiny.

Klouby dolní končetiny

pátek

 

3.

19.–23. 10.

Obecná anatomie svalu. Přehled svalů HK.

Klouby horní končetiny. Klouby dolní končetiny. Pánev jako celek.
ZKOUŠENÍ: Obecná anatomie kostí, kosti HK+DK

Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny HK

4.

26.–30. 10.

Přehled svalů DK

Svaly horní končetiny, hlavní cévy a nervy

TEST: Obecná anatomie kloubů, klouby HK a DK

Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny DK

5.

2.–6. 11.

Osová kostra a její kloubní spojení. Pánev jako celek

Svaly dolní končetiny, hlavní cévy a nervy

 

Svaly hrudníku a zad

pátek

 

6.

9.–13. 11.

Svaly břicha, pánevního dna. Tříselný kanál a kýly

Osová kostra a její kloubní spojení.

TEST: Svaly končetin

Obecná neuroanatomie – úvod od PNS a CNS

7.

16.–20. 11.

Lebka I – Přehled kostí

 

Svaly hrudníku, břicha a zad. Tříselný kanál

Lebka II – Přehled kostí

8.

23.–27. 11.

Lebka III – Lebeční prostory

 

Kosti lebky. Lebeční spodina. Čelistní kloub

TEST: Osová kostra, svaly trupu, tříselný kanál, kýly

Lebka IV – Lebeční prostory. Lebka novorozence. Kloubní spojení na lebce

9.

30. 11. – 4. 12.

Přednáška k pitvě končetin a svalů trupu POVINNÁ pro kruhy 1.–6.

 

PITVA končetin a svalů trupu
ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin (1.–6.)

Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence (7.–12.)

Svaly hlavy a krku

 

pátek

 

10.

7.–11. 12.

Přednáška k pitvě končetin a svalů trupu POVINNÁ pro kruhy 7.–12.

PITVA končetin a svalů trupu
ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin (7.–12.)

Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence (1.–6.)

Hlavní cévy hlavy a krku

pátek

 

11.

14.–18. 12.

Obecná stavba trávicího ústrojí. Zuby, ústní dutina

Svaly hlavy a krku. Hlavní cévy hlavy a krku

ZKOUŠENÍ: Lebka a její kloubní spojení, svaly hlavy

Jazyk, slinné žlázy, hltan, jícen

pátek

 

13.

4.–8. 1.

Žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník

Zuby, jazyk, ústní dutina, slinné žlázy, hltan, jícen

Játra, žlučové cesty. Slinivka. Slezina

 

Pobřišnicová dutina a její členění.

pátek

Hlavní cévy a nervy břicha. Portální oběh

14.

11.–15. 1.

Horní dýchací ústrojí

Žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník, pobřišnice, játra, žlučové cesty, slinivka a slezina

TEST: Svaly hlavy a krku, trávicí ústrojí hlavy a krku, žaberní oblouky

Dolní dýchací ústrojí

pátek

Mezihrudí a jeho členění. Hlavní cévy a nervy hrudníku

ZZO

 

TEST: Trávicí trubice, přidružené žlázy a pobřišnice

 
 

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2020/2021

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 10. 3. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.