Rozvrh přednášek a praktik

*Po dobu opatření proti COVID19 se přednášky konají online. Aktuální změny a informace viz. Novinky na hlavní stránce.

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v letním semestru 2020/2021


Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 10.45 do 13.15 a ve čtvrtek od 10.45 do 13.15 - ONLINE.
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

Týden

Přednáška

Praktické cvičení

1.
15.2.-19.2.

Vylučovací ústrojí

Dýchací ústrojí
 

Mužské pohlavní ústrojí

2.

22.2.-26.2.

Ženské pohlavní ústrojí

Seminář - Močové ústrojí a mužské pohlavní ústrojí. TEST: Dýchací ústrojí

Srdce 1

3.

1.3.-5.3.

Srdce 2 a tepny 1

Ženské pohlavní ústrojí a pánevní a močopohlavní dno.

Tepny 2

4.

8.3.-12.3.

Žíly

Seminář - Krevní a mízní cévy
TEST: Močopohlavní ústrojí

Míza

5.

15.3.-19.3.

Míšní nervy     

 Seminář - Periferní nervová soustava – míšní nervy a míšní autonomní soustava
TEST: Cévy

Hlavové nervy 1

6.

22.3-26.3.

Hlavové nervy 2

Seminář - Periferní nervová soustava – hlavové nervy a mozková autonomní soustava

Autonomní nervová soustava

7.

29.3.-2.4.

Obecné principy stavby CNS. Mícha

Srdce

TEST: Periferní nervový systém

CNS – mozkový kmen I.

V út místo Ošetrovatelství

CNS – mozkový kmen II.

8.

5.4.-19.4.

 

Seminář - Centrální nervová soustava – mícha, obaly, Willisův tepenný okruh
Zkoušení: Srdce

CNS – mozeček

9.

12.4.-16.4.

CNS – mezimozek

Seminář - Centrální nervový systém – Mozeček a kmen

CNS – bazální ganglia

10.

19.4.-23.4.

CNS – mozková kůra

 

Seminář - Mezimozek, Bazální ganglia, capsula interna, komory, řezy mozkem.
TEST: CNS 1

CNS – dráhy

11.
26.4.-30.4.

CNS – komory, pleny a cévy

Mozkové polokoule, laloky a závity, funkční korové oblasti.

CNS – limbický systém a okruhy

12.

3.5.-7.5.

Smysly: Oko 1 (A+H+E)

TEST:

CNS 2 (písemný test)

CNS 3 (ústní zkoušení)

Smysly: Oko 2 (A+H+E)

Smysly: Ucho 1 (A+H+E)

Smysly: Ucho 2 (A+H+E)

13.

10.5.-14.5.

Smysly: Hmat, bolest, čich, chuť (A+H+E)

Letní pitevní cvičení – celé tělo

ZKOUŠENÍ: celé tělo (1.-6.)

Smyslové orgány (7. – 12.)

Přednášky k pitevním cvičením

Přednášky k pitevním cvičením

14.

17.5.-21.5.

Přednášky k pitevním cvičením

Letní pitevní cvičení – celé tělo

ZKOUŠENÍ: celé tělo (7.-12.)

Smyslové orgány (1. – 6.)

Přednášky k pitevním cvičením

 

Ošetřovatelství

ZK1. 25.5.

 

 

TEST: Smysly (písemný test) – anatomie, histologie a embryologie

 

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v letním semestru 2020/2021

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2020/2021


Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 10.45 do 12.25 a ve čtvrtek od 10.45 do 13.20 ve Velké posluchárně v Motole.
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

Týden

Přednáška

Praktické cvičení

1.

5.10.-9.10.

Úvod do studia anatomie, Kostra horní končetiny

Orientace na těle, tělní roviny

Kostra horní končetiny I

Kostra dolní končetiny

 

2.

12.10-16.10.

Obecná anatomie kloubů. Klouby horní končetiny

Kostra horní končetiny II. Kostra dolní končetiny.

Klouby dolní končetiny

pátek

 

3.

19.10.-23.10.

Obecná anatomie svalu. Přehled svalů HK.

Klouby horní končetiny. Klouby dolní končetiny. Pánev jako celek.
ZKOUŠENÍ: Obecná anatomie kostí, kosti HK+DK

Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny HK

4.

26.10.-30.10.

Přehled svalů DK

Svaly horní končetiny, hlavní cévy a nervy

TEST: Obecná anatomie kloubů, klouby HK a DK

Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny DK

5.

2.11.- 6.11.

Osová kostra a její kloubní spojení. Pánev jako celek

Svaly dolní končetiny, hlavní cévy a nervy

 

Svaly hrudníku a zad

pátek

 

6.

9.11.-13.11.

Svaly břicha, pánevního dna. Tříselný kanál a kýly

Osová kostra a její kloubní spojení.

TEST: Svaly končetin

Obecná neuroanatomie - úvod od PNS a CNS

7.

16.11.-20.11.

Lebka I - Přehled kostí

 

Svaly hrudníku, břicha a zad. Tříselný kanál

Lebka II - Přehled kostí

8.

23.11.-27.11.

Lebka III - Lebeční prostory

 

Kosti lebky. Lebeční spodina. Čelistní kloub

TEST: Osová kostra, svaly trupu, tříselný kanál, kýly

Lebka IV - Lebeční prostory. Lebka novorozence. Kloubní spojení na lebce

9.

30.11.-4.12.

Přednáška k pitvě končetin a svalů trupu POVINNÁ pro kruhy 1.-6.

 

PITVA končetin a svalů trupu
ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin (1.-6.)

Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence (7.-12.)

Svaly hlavy a krku

 

pátek

 

10.

7.12.-11.12.

Přednáška k pitvě končetin a svalů trupu POVINNÁ pro kruhy 7.-12.

PITVA končetin a svalů trupu
ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin (7.-12.)

Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence (1.-6.)

Hlavní cévy hlavy a krku

pátek

 

11.

14.12.-18.12.

Obecná stavba trávicího ústrojí. Zuby, ústní dutina

Svaly hlavy a krku. Hlavní cévy hlavy a krku

ZKOUŠENÍ: Lebka a její kloubní spojení, svaly hlavy

Jazyk, slinné žlázy, hltan, jícen

pátek

 

13.

4.1.-8.1.

Žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník

Zuby, jazyk, ústní dutina, slinné žlázy, hltan, jícen

Játra, žlučové cesty. Slinivka. Slezina

 

Pobřišnicová dutina a její členění.

pátek

Hlavní cévy a nervy břicha. Portální oběh

14.

11.1.- 15.1.

Horní dýchací ústrojí

Žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník, pobřišnice, játra, žlučové cesty, slinivka a slezina

TEST: Svaly hlavy a krku, trávicí ústrojí hlavy a krku, žaberní oblouky

Dolní dýchací ústrojí

pátek

Mezihrudí a jeho členění. Hlavní cévy a nervy hrudníku

ZZO

 

TEST: Trávicí trubice, přidružené žlázy a pobřišnice

 
 

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2020/2021

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 10. 3. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.