Rozvrh přednášek a praktik

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v letním semestru 2019/2020


Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 10.45 do 12.25 a ve čtvrtek od 10.45 do 13.20 ve Velké posluchárně v Motole.
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

Týden

Přednáška

Praktické cvičení

1.
17.2.-21.2.

Vylučovací ústrojí

Dýchací ústrojí
 

Mužské pohlavní ústrojí

2.

24.2.-28.2.

Ženské pohlavní ústrojí

Močové ústrojí a mužské pohlavní ústrojí. TEST: Dýchací ústrojí

Srdce 1

3.

2.3.-6.3.

Srdce 2 a tepny 1

Ženské pohlavní ústrojí a pánevní a močopohlavní dno.

Tepny 2

4.

9.3.-13.3.

Žíly

Krevní a mízní cévy
TEST: Močopohlavní ústrojí

Míza

5.

17.3.-20.3.

Míšní nervy     

Srdce. 
TEST: Cévy

Hlavové nervy 1

6.

23.3-27.3.

Hlavové nervy 2

Periferní nervová soustava – míšní nervy a míšní autonomní soustava

TEST: Srdce (ústní zkoušení)

Autonomní nervová soustava

7.

30.3.-3.4.

Obecné principy stavby CNS. Mícha

Periferní nervová soustava – hlavové nervy a mozková autonomní soustava

CNS – mozkový kmen I.

CNS – mozkový kmen II.

8.

6.4.-10.4.

CNS – mozeček

Centrální nervová soustava – mícha, obaly, Willisův tepenný okruh
TEST: Periferní nervový systém

CNS – mezimozek

9.

13.4.-17.4.

-

Centrální nervový systém – Mozeček a kmen

CNS – bazální ganglia

10.

20.4.-24.4.

CNS – mozková kůra

 

Mezimozek, Bazální ganglia, capsula interna, komory, řezy mozkem.
TEST: CNS 1 (pátek 24.4. 15.15)

-

11.
27.4.-1.5.

CNS – dráhy

Mozkové polokoule, laloky a závity, funkční korové oblasti.

CNS – komory, pleny a cévy

CNS – limbický systém a okruhy

12.

4.5.-8.5.

Smysly: Oko 1 (A+H+E)

TEST:

CNS 2 (písemný test)

CNS 3 (ústní zkoušení)

Smysly: Oko 2 (A+H+E)

Smysly: Ucho 1 (A+H+E)

Smysly: Ucho 2 (A+H+E)

13.

11.5.-15.5.

Smysly: Hmat, bolest, čich, chuť (A+H+E)

Letní pitevní cvičení – celé tělo

ZKOUŠENÍ: celé tělo (1.-6.)

Smyslové orgány (7. – 12.)

Přednášky k pitevním cvičením

Přednášky k pitevním cvičením

14.

18.5.-22.5.

Přednášky k pitevním cvičením

Letní pitevní cvičení – celé tělo

ZKOUŠENÍ: celé tělo (7.-12.)

Smyslové orgány (1. – 6.)

Přednášky k pitevním cvičením

Histologické techniky II (H+E)

Ošetřovatelství

ZK1.

 

 

TEST: Smysly (písemný test) – anatomie, histologie a embryologie

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v letním semestru 2019/2020

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2019/2020


Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 9.50 do 11.20 a ve čtvrtek od 9.50 do 11.20 (případně v pátek od 11.40 do 12.25) ve Velké posluchárně v Motole.
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

Týden

Přednáška

Praktické cvičení

1.

30.9.-4.10.

Úvod do studia anatomie, Kostra horní končetiny

Orientace na těle, tělní roviny

Kostra horní končetiny I

Kostra dolní končetiny

pátek

Obecná anatomie kostí

2.

7.10-11.10.

Obecná anatomie kloubů. Klouby horní končetiny

Kostra horní končetiny II. Kostra dolní končetiny.

Klouby dolní končetiny

3.

14.10.-18.10.

Imatrikulace pondělí 14.10.

Klouby horní končetiny. Klouby dolní končetiny. Pánev jako celek.
ZKOUŠENÍ: Obecná anatomie kostí, kosti HK+DK

Obecná anatomie svalu. Přehled svalů HK.

Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny HK

4.

21.10.-25.10.

Přehled svalů DK

Svaly horní končetiny, hlavní cévy a nervy

TEST: Obecná anatomie kloubů, klouby HK a DK

Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny DK

5.

28.10.-1.11.

státní svátek pondělí 28.10.

Svaly dolní končetiny, hlavní cévy a nervy

 

Osová kostra a její kloubní spojení. Pánev jako celek

pátek

Svaly hrudníku a zad

6.

4.11.-8.11.

Svaly břicha, pánevního dna. Tříselný kanál a kýly

Osová kostra a její kloubní spojení.

TEST: Svaly končetin

Obecná neuroanatomie - úvod od PNS a CNS

7.

11.11.-15.11.

Lebka I - Přehled kostí

 

Svaly hrudníku, břicha a zad. Tříselný kanál

TEST: Osová kostra

Lebka II - Přehled kostí

8.

18.11.-22.11.

Lebka III - Lebeční prostory

 

Kosti lebky. Lebeční spodina. Čelistní kloub

TEST: Svaly trupu, tříselný kanál, kýly

Lebka IV - Lebeční prostory. Lebka novorozence. Kloubní spojení na lebce

9.

25.11.-29.11.

Přednáška k pitvě končetin a svalů trupu POVINNÁ pro kruhy 1.-6.

 

PITVA končetin a svalů trupu
ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin (1.-6.)

Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence (7.-12.)

Svaly hlavy a krku

 

10.

2.12.-6.12.

Přednáška k pitvě končetin a svalů trupu POVINNÁ pro kruhy 7.-12.

PITVA končetin a svalů trupu
ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin (7.-12.)

Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence (1.-6.)

Hlavní cévy hlavy a krku

11.

9.12.-13.12.

Obecná stavba trávicího ústrojí. Zuby, ústní dutina

Svaly hlavy a krku. Hlavní cévy hlavy a krku

ZKOUŠENÍ: Lebka a její kloubní spojení, svaly hlavy

Jazyk, slinné žlázy, hltan, jícen

pátek

Žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník

12.

16.12.-20.12

Játra, žlučové cesty. Slinivka. Slezina

Zuby, jazyk, ústní dutina, slinné žlázy, hltan, jícen

Pobřišnicová dutina a její členění.

 

Hlavní cévy a nervy břicha. Portální oběh

 

13.

6.1.- 10.1.

Horní dýchací ústrojí

Žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník, pobřišnice, játra, žlučové cesty, slinivka a slezina

Dolní dýchací ústrojí

pátek

Mezihrudí a jeho členění. Hlavní cévy a nervy hrudníku

ZZO

 

TEST: Trávicí ústrojí, svaly hlavy a krku

 

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2019/2020

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 7. 2. 2020