Ústav anatomie

Milé kolegyně a kolegové, také se vám zdá, že jste po dlouhém létě zapomněli vše, co jste se pracně naučili za minulý rok? Máme řešení, jak ten pocit napravit

Všem studentům nabízíme možnost samostudia kostí ve studovně Ústavu anatomie...

Memorix anatomie (3. vydání) za 850 Kč a Memorix histologie (2. vydání) za 800 Kč su bude prodávat ve čtvrtek 5. 10. před a po praktiku kruhu 9 a 10.

Monografie (Musil, D. a kol.), jejímž spoluautorem je také prof. David Kachlík (Ústav anatomie 2. LF UK), byla vyhodnocena jako nejlepší v cévní a žilní problematice.

Pro písemný test ze Smyslů byl přidán termín navíc.

Ústav Anatomie 2. LF UK si vás dovoluje pozvat na Ekumenickou bohoslužbu za dárce těl pro výukové a vědecké účely.

Hledáme demonstrátory pro letní pitevní cvičení.

Odkazy pro samostudium mozku.
 

Termíny pro závěrečnou zkoušku z anatomie jsou zveřejněny v SISu.

Opravné testy a opravné ústní zkoušení pro letní semester 2016/2017 se budou konat dle následujícího rozpisu...

Seznam všech článků a aktualit naleznete zde.