Termíny pro závěrečnou zkoušku z anatomie jsou zveřejněny v SISu.

Opravné testy a opravné ústní zkoušení pro letní semester 2016/2017 se budou konat dle následujícího rozpisu...

Zapoj se do tvorby mobilní aplikace, která bude obsahovat více než 15 000 kartiček, multiple-choice otázek a obrázků k procvičování základních, detailních a klinických anatomických znalostí.

Rádi bychom vytvořili volně dostupnou databázi anatomických termínů doplněných o popis a jejich grafické zobrazení. Nabízíme spolupráci studentům, kteří mají zájem o anatomii a jí příbuzné obory a jsou ochotní se podílet na tvorbě popisů k jednotlivým termínům.

Shrnutí všech informací o výuce, vědě, zaměstnancích a úspěších Anatomického ústavu 2. LF UK za rok 2016 včetně našich plánů do budoucna.

Hlavní změny ve výuce anatomie v návaznosti na studentskou evaluaci a odpovědi vedoucího ústavu prof. Davida Kachlíka na kritické komentáře.

Opravné testy a opravné ústní zkoušení pro zimní semester 2016/2017 se budou konat dle následujícího rozpisu...

Hledáme dobrovolníky pro sonografickou studii

Zimní pitevní cvičení mediků proběhnou od pátku 16. 12. 2016 do středy 21. 12. 2016. Popitevní zkoušení proběhne ve čtvrtek 22. 12. 2016. Obsahovou náplní jsou Kosti, klouby, svaly, cévy, nervy a topografie končetin...

Pokud se vám zdá, že nový web Anatomického ústavu jako by z oka vypadl tomu fakultnímu, tak je to správně. Jedná se totiž o tzv. subweb, který přináší spoustu výhod pracovišti, fakultě, ale v první řadě studentům.

Seznam všech článků a aktualit naleznete zde.