Monografie (Musil, D. a kol.), jejímž spoluautorem je také prof. David Kachlík (Ústav anatomie 2. LF UK), byla vyhodnocena jako nejlepší v cévní a žilní problematice.

Pro písemný test ze Smyslů byl přidán termín navíc.

Ústav Anatomie 2. LF UK si vás dovoluje pozvat na Ekumenickou bohoslužbu za dárce těl pro výukové a vědecké účely.

Hledáme demonstrátory pro letní pitevní cvičení.

Odkazy pro samostudium mozku.
 

Termíny pro závěrečnou zkoušku z anatomie jsou zveřejněny v SISu.

Opravné testy a opravné ústní zkoušení pro letní semester 2016/2017 se budou konat dle následujícího rozpisu...

Zapoj se do tvorby mobilní aplikace, která bude obsahovat více než 15 000 kartiček, multiple-choice otázek a obrázků k procvičování základních, detailních a klinických anatomických znalostí.

Rádi bychom vytvořili volně dostupnou databázi anatomických termínů doplněných o popis a jejich grafické zobrazení. Nabízíme spolupráci studentům, kteří mají zájem o anatomii a jí příbuzné obory a jsou ochotní se podílet na tvorbě popisů k jednotlivým termínům.

Shrnutí všech informací o výuce, vědě, zaměstnancích a úspěších Anatomického ústavu 2. LF UK za rok 2016 včetně našich plánů do budoucna.

Seznam všech článků a aktualit naleznete zde.