Organizace výuky

Studijní předmět anatomie (D0301343) pro bakalářský studijní program Fyzioterapie v 1. a 2. semestru

 

Organizace

Předmět anatomie je vyučován v prvních dvou semestrech bakalářského studia Fyzioterapie a je ohodnocen 6 kredity. Výuka probíhá formou praktik 5 hodin týdně, která zahrnují praktická cvičení, semináře a přednášky. Na konci prvního semestru je zařazen týdenní volitelný předmět topografická anatomie, který probíhá formou odpoledního bloku praktické výuky na pitevně.
 

Náplň předmětu

Náplní předmětu je makroskopická anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinickou aplikaci. Zimní semestr je zaměřen na výuku pohybového systému a topografie končetin. Letní semestr je zaměřen na orgánové systémy, nervový systém a topografii těla jako celku.
 

Testování znalostí

Součástí výuky anatomie jsou průběžné testy. V zimním semestru musejí studenti úspěšně zvládnout 6 testů, v letním semestru 6 testů a 4 minitesty. Na základě splněné docházky a složení průběžných testů obdrží studenti zápočty, které jsou nezbytné pro připuštění k závěrečné zkoušce.

 

Výbava a chování studentů

Na praktická cvičení je každý student povinen mít bílý plášť, anatomickou visačku, přezůvky, latexové rukavice, anatomickou pinzetu a psací potřeby. Během práce s preparáty je zakázáno pít, jíst, žvýkat a pořizovat obrazové záznamy (fotografovat, natáčet videa). Preparáty pocházejí od lidských dárců a je třeba se k nim chovat s úctou.

 

Individuální studijní plán a uznávaní zápočtů a zkoušek

Studenti s individuálním studijním plánem nebo zdravotním postižením, který vyžaduje speciální úpravu výuky, musejí rozsah a časový plán výuky projednat s vedoucím ústavu bezodkladně na začátku akademického roku (nejpozději do poloviny října). Studenti, kteří chtějí požádat o uznání zápočtu nebo zkoušky, najdou podmínky na daných stránkách.

 

Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Vedoucí výuky studentů Fyzioterapie: MUDr. Radovan Hudák
Lektoři v akademickém roce 2017/2018: Tomáš Koutný, Michal Kuchár a Ľuboš Repka
Místo výuky: Anatomický ústav 1. LF a 2. LF, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2, případně v prostorech fakulty ve FN Motol nebo v žížale

Vydáno: 26. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 29. 10. 2017 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák