Organizace výuky

Studijní předmět anatomie (D0301343) pro bakalářský studijní program Fyzioterapie v 1. a 2. semestru akademického roku 2016/2017

 

Organizace

Předmět anatomie je vyučován v prvních dvou semestrech bakalářského studia Fyzioterapie a je ohodnocen 6 kredity. Výuka zahrnuje přednášky (2 hodiny týdně) a praktická cvičení (3 hodiny týdně). Na konci prvního semestru je zařazen týdenní volitelný předmět topografická anatomie, který probíhá formou odpoledního bloku praktické výuky na pitevně.

 

Náplň předmětu

Náplní předmětu je makroskopická anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinickou aplikaci. Zimní semestr je zaměřen na výuku pohybového systému a topografie končetin. Letní semestr je zaměřen na orgánové systémy, nervový systém a topografii těla jako celku.

 

Testování znalostí

Součástí výuky anatomie jsou průběžné testy. V zimním semestru musejí studenti úspěšně zvládnout 7 testů, v letním semestru 6 testů a 4 minitesty. Na základě splněné docházky a složení průběžných testů obdrží studenti zápočty, které jsou nezbytné pro připuštění k závěrečné zkoušce.

 

Výbava a chování studentů

Na praktická cvičení je každý student povinen mít bílý plášť, anatomickou visačku, přezůvky, latexové rukavice, anatomickou pinzetu a psací potřeby. Během práce s preparáty je zakázáno pít, jíst, žvýkat a pořizovat obrazové záznamy (fotografovat, natáčet videa). Preparáty pocházejí od lidských dárců a je třeba se k nim chovat s úctou.

 

Individuální studijní plán a uznávaní zápočtů a zkoušek

Studenti s individuálním studijním plánem nebo zdravotním postižením, který vyžaduje speciální úpravu výuky, musejí rozsah a časový plán výuky projednat s vedoucím ústavu bezodkladně na začátku akademického roku (nejpozději do poloviny října). Studenti, kteří chtějí požádat o uznání zápočtu nebo zkoušky, najdou podmínky na daných stránkách.

 

Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Vedoucí výuky studentů Fyzioterapie: MUDr. Radovan Hudák
Lektoři v akademickém roce 2016/2017: Roman Štícha, Tomáš Koutný, Emerson Monteiro

sto výuky: Anatomický ústav 1. LF a 2. LF, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Vydáno: 26. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 3. 10. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák