Průběžné testy – okruhy

Otázky v průběžných testech odpovídají probranému učivu z přednášek, praktických cvičení, a zejména obsahu povinné a doporučené literatury. Abychom studentům pomohli v přípravě na průběžné testy, vytvořili jsme okruhy, které mohou studenty v přípravě na testy nasměrovat. Okruhy jednotlivých témat obsahují některé z těchto bodů: způsob zkoušení, klinické poznámky, zajímavosti, obrázky ke kreslení, snímky zobrazovacích metod.

 1. Kosti končetin –​ ústní zkoušení
 2. Klouby končetin –​ písemný test
 3. Svaly končetin –​ písemný test
 4. Lebka a osová kostra –​ ústní zkoušení
 5. Svaly hlavy, krku a trupu –​ písemný test
 6. Topografie končetin (pitva 1) – popitevní zkoušení
 7. Trávicí systém –​ písemný test
 8. Dýchací systém –​ písemný test
 9. Močopohlavní systém –​ písemný test
 10. Srdce –​ ústní zkoušení
 11. Cévy –​ písemný test
 12. Periferní nervový systém –​ písemný test
 13. Centrální nervový systém 1 –​ písemný test
 14. Centrální nervový systém 2 –​ ústní zkoušení
 15. Smysly a dráhy –​ písemný test
 16. Topografie těla (pitva 2) –​ popitevní zkoušení
Vydáno: 3. 10. 2016 / Poslední aktualizace: 3. 5. 2017 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák