Tkáně - ústní zkoušení

Zkoušení Tkáně 2 bude probíhat ústní formou s použitím mikroskopu. Každý student dostane jeden preparát ze seznamu v tabulce. Při zkoušení pomocí světelného mikroskopu s diskusním zařízením pro dva pozorovatele se bude klást důraz na struktury, které jsme probírali na praktických cvičeních. Student musí prokázat teoretické znalosti o čtyřech základních tkáních, předpokládají se i znalosti cytologie z paralelně probíhajícího předmětu Buňka. Pokud se bude jednat o preparát komplexního orgánu, nebude ještě vyžadována jeho přesná identifikace.

číslo preparátu Název preparátu - na co se soustředit
1 Šlacha (H&E) - husté uspořádané kolagenní vazivo
3 Hyalinní chrupavka (H&E)
4 Elastická chrupavka (barvení na elastiku)
5 Vazivová chrupavka (H&E)
6 Kompaktní kost (podélný řez) (H&E)
7 Kompaktní kost (příčný řez) (H&E)
10 Bílá tuková tkáň (H&E)
11 Kosterní svalovina (H&E)
14 Srdce (H&E) - srdeční svalovina
30 Trachea (mucikarmín) - víceřadý cylindrický epitel s řasinkami, chrupavka
33 Gl. submandibularis (H&E) - složená tuboalveolární žláza seromucinózní (sekreční oddíl, vývody)
37 Játra (H&E) - trámčitý epitel
43 Jícen (H&E) - vícevrstevný dlaždicový epitel nerohovějící, vazivo, hladká a kosterní svalovina
45 Žaludek (H&E) - jednovrstevný cylindrický epitel, vazivo, hladká svalovina
48 Duodenum (H&E) - jednovrstevný cylindrický epitel (druhy buněk), vazivo, hladká svalovina
54 Ledvina (PAS) - jednovrstevný plochý a kubický epitel, basální membrána
57 Močový měchýř (H&E) - přechodní epitel, vazivo, hladká svalovina
79 Kůra mozku (impregnace) - neurony a jejich výběžky
80 Mozeček (H&E) - neurony (velikost, výběžky)
81 Mícha (H&E) - neurony, centrální gliové buňky
82 Mícha (luxolová modř) - myelinizované axony
83 Spinální ganglion (H&E) - neurony, periferní gliové buňky
85 Periferní nerv (H&E) - myelinizované axony, myelinizace
86 Plexus choroideus (H&E) - jednovrstevný kubický epitel, vazivo
87 Kůže tlustého typu (H&E) - vícevrstevný dlaždicový epitel rohovějící, druhy vaziva
88 Kůže s vlasy (H&E) - vícevrstevný dlaždicový epitel rohovějící, jednoduché tubulózní žlázy (potní), rozvětvené acinózní žlázy (mazové), vazivo
102 Pupečník (alciánová modř) - rosolovité vazivo (mezibuněčná hmota)
Created: 17. 9. 2021 / Upraveno: 25. 1. 2023 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.