Státnice z klinické anatomie a kineziologie

Anatomie je pro povolání fyzioterapeuta tak zásadní, že je součástí státních závěrečných zkoušek bakalářského studia.

Otázky jsou rozdělené na dvě hlavní skupiny: Pohybový systém a Nervový systém. Student během zkoušení odpovídá obě otázky z anatomického i kineziologického hlediska zároveň. Státnice probíhá na konci letního semestru společně s ostatními státními zkouškami bakalářského studia fyzioterapie a je organizována Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.

V případě, že někteří studenti 3. ročníku mají zájem o předstátnicovou konzultaci nebo by si rádi zopakovali anatomii na pitevně, ať kontaktují MUDr. Radovana Hudáka.

 

Státnicové otázky 

(v závorkách jsou uvedené podbody otázek)

I. Pohybový systém a topografie

 1. Obecná stavba kostí (histologická stavba, cévní zásobení, inervace, růst, poranění a hojení, mechanické vlastnosti)
 2. Osová kostra (axiální systém a jeho funkční celky, morfometrické parametry)
 3. Obecná stavba kloubu (popis kloubu, cévní zásobení, inervace, růst, hojení vazů a kloubních chrupavek)
 4. Klouby pletence horní končetiny
 5. Ramenní kloub (topografie ramena, morfometrické parametry)
 6. Loketní kloub (topografie lokte, morfometrické parametry)
 7. Klouby ruky (úchop, topografie zápěstí)
 8. Horní krční páteř (kraniovertebrální spojení, čelistní kloub)
 9. Dolní krční páteř
 10. Hrudní páteř
 11. Bederní páteř
 12. Spojení na pánvi (vztah pánve k bederní páteři, morfometrické parametry)
 13. Kyčelní kloub (lokomoce, topografie kyčle, morfometrické parametry)
 14. Kolenní kloub (lokomoce, zákolenní jáma, morfometrické parametry)
 15. Klouby nohy (lokomoce, nožní klenba, topografie hlezna)
 16. Obecná stavba svalu (histologická stavba, cévní zásobení, inervace, růst, poranění a hojení, typy svalových vláken, typy svalů, typy svalové kontrakce, fascie)
 17. Svaly hlavy (mimika, řeč, žvýkání)
 18. Svaly krku (topografie krku, projekce a palpace orgánů)
 19. Svaly hrudníku (topografie hrudníku, projekce a palpace orgánů, mechanika dýchání)
 20. Bránice (části, projekce, syntopie, inervace, funkce, mechanika dýchání)
 21. Svaly břicha (topografie břicha, projekce a palpace orgánů, hluboký stabilizační systém)
 22. Pánevní dno (topografie pánve, projekce a palpace orgánů, mechanika dýchání, mechanika defekace a mikce)
 23. Svaly zad (fascie zad, postura)
 24. Svaly pletence horní končetiny (topografie a fascie ramena)
 25. Svaly paže (topografie a fascie paže)
 26. Svaly předloktí (topografie a fascie předloktí)
 27. Svaly ruky (topografie a fascie ruky)
 28. Svaly kyčelního kloubu (lokomoce, topografie kyčle)
 29. Svaly stehna (lokomoce, topografie a fascie stehna)
 30. Svaly bérce (lokomoce, topografie a fascie bérce)
 31. Svaly nohy (lokomoce, klenba nohy, topografie a fascie nohy)

 

II. Nervový systém, smysly a orgánové systémy

 1. Obecná stavba nervu (histologická stavba, rozdíly mezi míšními a hlavovými nervy, poranění a hojení, neuronální plasticita, typy nervových vláken, motorická jednotka)
 2. Areae radiculares krku a trupu (vertebromedulární topografie, Headovy zóny)
 3. Areae radiculares končetin
 4. Plexus cervicalis
 5. Plexus brachialis
 6. Plexus lumbalis
 7. Plexus sacralis
 8. Hlavové nervy I–VI
 9. Hlavové nervy VII–XII
 10. Autonomní nervový systém
 11. Obecná stavba a funkce CNS (etáže)
 12. Mícha (vertebromedulární topografie, topografie páteřního kanálu)
 13. Mozkový kmen (retikulární formace)
 14. Mozeček
 15. Funkční korové oblasti
 16. Bazální ganglia
 17. Limbický systém a mezimozek
 18. Motorické dráhy
 19. Senzitivní dráhy
 20. Cévní zásobení mozku a míchy
 21. Řízení motoriky (podle jednotlivých úrovní)
 22. Hrubá motorika (postura a lokomoce)
 23. Jemná motorika
 24. Tonus svalů (struktury řídící a ovlivňující svalové napětí a jejich poruchy)
 25. Oko a ucho
 26. Srdce
 27. Krevní a lymfatické cévy
 28. Trávicí systém (mechanizmus žvýkání, polykání a defekace, projekce a palpace orgánů, viscerální bolesti)
 29. Dýchací systém (mechanizmus mluvení, fonace a dýchání, projekce a palpace orgánů, viscerální bolesti)
 30. Močový systém (mechanizmus kontinence, projekce a palpace orgánů, viscerální bolesti)
 31. Pohlavní systém (mechanizmus porodu, projekce a palpace orgánů, viscerální bolesti)
Created: 27. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák