Trávicí systém

Test Trávicí systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné testy – organizace). Test bude zaměřen především na uložení, stavbu, syntopii a funkci orgánů trávicího systému. Součástí testu jsou otázky na topografické prostory pobřišnicové dutiny, projekce orgánů na přední břišní stěnu, klinické poznámky a zajímavosti.

Trávicí systém:

Základní části a uložení jednotlivých částí trávicího systému
Ústní dutina – dělení a obsah
Zuby – vnější stavba, zubní oblouky, artikulace a typy zubů, zubní vzorec
Jazyk – části a plochy, svaly a inervace jazyka
Měkké patro – svaly: název, funkce a popis na obrázku
Hltan – dělení, komunikace, syntopie, ohraničení částí, Waldeyerův mízní okruh, svaly (kromě částí svalů)
Jícen – části a syntopie, zakřivení a zúžení
Žaludek – vnější stavba, syntopie
Tenké střevo – části a závěs tenkého střeva
Duodenum – části, stavba a syntopie částí
Jejunum a ileum – syntopie
Tlusté střevo – části, útvary
Červovitý přívěsek – polohy a projekce na břišní stěnu
Tračník – syntopie
Konečník – základní tři části, svaly, syntopie
Játra – laloky, vnější stavba, závěsy, syntopie, jednoduše cévní zásobení
Žlučník – stavba, syntopie a extrahepatální žlučové cesty
Slinivka – stavba a syntopie
Pobřišnice – základní části, intraperitoneální orgány a jejich závěsy, základní struktury a oddíly pobřišnicové dutiny
Základní popis cévního zásobení (základní tepny a jejich oblast zásobení, v. portae)
Inervace břišních orgánů (n. vagus + sakrální parasympatikus)

Topografie břicha:

Krajiny, čáry a projekce orgánů na přední břišní stěnu
Stavba břišní stěny a pochva přímého břišního svalu
Tříselný kanál – ohraničení a obsah
Přednostní místa prostupu kýl
Břišní dutina – ohraničení, dělení
Pobřišnicová dutina
Závěsy a předstěry

Klinické poznámky

Při první pomoci se tahem za dolní čelist dopředu (potažmo za musculus genioglossus) brání zapadnutí jazyka. To platí i při záklonu hlavy, při němž se oddálí radix linguae od pars laryngea pharyngis, a zprůchodní se tak dýchací cesty.

Jícnové varixy (městky) – při portální hypertenzi se tlak krve v portálním řečišti přenáší na žíly jícnu, v nichž městná krev. Městnání začíná v podslizniční pleteni kardie žaludku a následně dolní třetiny jícnu. Postupně se žilní pleteně rozšiřují a tvoří jícnové varixy, které se vyklenují do průsvitu jícnu a mohou prasknout s následným život ohrožujícím krvácením. Tento stav se nejčastěji vyskytuje u jaterní cirhózy.

Nezhoubné dvanáctníkové vředy se vyskytují nejčastěji v bulbus duodeni, žaludeční vředy v antrum pyloricum a při malém zakřivení, protože je zde nejslabší cévní zásobení.

Appendicitis acuta (akutní apendicitída) je akutní zánět červovitého přívěsku slepého střeva, který se může projevovat bolestmi v pravém podbřišku, ale vzhledem k variabilitě uložení apendixu může imitovat i onemocnění jiných orgánů. Jedná se o závažné onemocnění, které patří mezi náhlé příhody (NPB). Nejobávanější je při retrocékální poloze apendixu.

Útvary hmatné per rectum:
dorzálně: kostrč a přední stěna křížové kosti
laterálně: spinae ischiadicae a u ženy někdy vaječníky
ventrálně u muže: prostata (někdy i močový měchýř)
ventrálně u ženy: perineální klín, nad ním zadní stěna pochvy a skrze pochvu děložní čípek

Jaterní cirhóza je uzlovitá přestavba jater, při které může docházet k vzestupu žilního tlaku v povodí v. portae (portální hypertenze). Následně se rozšiřují portokavální anastomózy mezi žaludkem a jícnem se vznikem jícnových varixů, jejichž protržení často končí život ohrožujícím krvácením.

McBurneyův bod je místo maximální tlakové bolesti při zánětu apendixu.

Podbrániční (subdiafragmatická) krajina je oblast mezi facies diaphragmatica jater a dolní plochou bránice. Chorobné procesy v této oblasti se mohou projevovat tzv. frénikovým příznakem – vyzařování bolesti do pravého ramene (senzitivní vlákna n. phrenicus dosahují až na dolní plochu bránice).

Protože v excavatio rectouterina (Douglasově prostoru), jež je nejhlubším místem cavitas peritonealis u stojícího pacienta, se přirozeně hromadí tekutina v pobřišnicové dutině, využívá se k punkcím. Zakládá se sem i katetr peritoneální dialýzy. Náplň Douglasova prostoru vyšetřujeme per rectum. U ženy můžeme prostor punktovat skrz zadní poševní klenbu.


Zajímavosti

Tuba auditiva (tuba pharyngotympanica, salpinx, Eustachova trubice) je sluchová trubice, která propojuje nosohltan a středoušní dutinu a slouží k vyrovnávání tlaků ve středouší.

Terminální ileum je klinický pojem pro aborální část kyčelníku, na kterou navazuje slepé střevo. V terminálním ileu dochází k vstřebávání žlučových kyselin, které jsou cestou v. portae přenášeny zpět do jater (enterohepatální oběh).

Vývojová hranice středního a zadního střeva je na přechodu střední a levé třetiny colon transversum, v němž se nachází Cannonův-Böhmův bod (rozhraní parasympatické inervace z n. vagus a z křížových míšních segmentů S2–S4).

Na fixaci jater se podílejí vena cava inferior, srůst s bránicí (area nuda), podpora břišních orgánů, ligamentum teres hepatis a závěsy jater.

Created: 13. 2. 2017 / Upraveno: 21. 4. 2020 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák