Rozvrh přednášek

Rozvrh přednášek z Anatomie, fyziologie a genetiky pro studenty Psychologie v zimním semestru 2022/2023

Přednášky probíhají vždy v úterý od 9.00 do 10.30 v místnosti C113:

  3. 10. 2023

Úvod do genetiky. Úvod do stavby lidského těla (buňka, tkáň, orgán)

10. 10. 2023

Úvod do anatomie a pohybové soustavy I (anatomické roviny a směry, typy a stavba kostí, vývoj a růst kostí, kosterní soustava, vývojové vady, vyšetření a základní nemoci)

17. 10. 2023

Pohybová soustava II (typy a obecná stavba kloubů a svalů, vývoj svalů, svalová kontrakce, svalová soustava, vyšetření a základní nemoci kloubů a svalů)

24. 10. 2023

Oběhová soustava (vývoj a stavba srdce, srdeční revoluce, složení krve a mízy, obecná stavba cév, oběhová soustava, srdeční onemocnění, vyšetření a základní nemoci srdce a cév)

31. 10. 2023

Dýchací soustava a trávicí soustava I (vývoj a obecná stavba, stavba a části dýchacích cest, malý plicní oběh, princip dýchání, mezihrudí, vyšetření a základní nemoci dýchací soustavy; vývoj a obecná stavba trávicí trubice, části trávicí trubice)

7. 11. 2023

Trávicí soustava II (části a funkce trávicí soustavy, přidružené žlázy, pobřišnice, vyšetření a základní nemoci trávicí soustavy)

14. 11. 2023

Vylučovací a rozmnožovací soustava (vývoj a obecná stavba, stavba a části, ovulace, menstruace, těhotenství, funkce, vyšetření a základní nemoci vylučovací a rozmnožovací soustavy)

21. 11. 2023

Periferní nervová soustava (vývoj a obecná stavba, přenos vzruchů, mediatory, reflex, inervace horních a dolních končetin a trupu, hlavové, míšní a autonomní nervy, dermatomy a Headovy zóny, funkce, vyšetření a základní nemoci (úžinové syndromy, obrny))

28. 11. 2023

Centrální nervová soustava: mícha (obecná stavba a vývoj CNS, jádra a dráhy, pleny a prostory, funkce, vyšetření a základní nemoci)

5. 12. 2023

Centrální nervová soustava: mozkový kmen (části a stavba, jádra a dráhy, funkce, vyšetření a základní nemoci)

12. 12. 2023

Centrální nervová soustava: mozeček a mezimozek (části a stavba, jádra a dráhy, funkce, vyšetření a základní nemoci)

19. 12. 2023

Centrální nervová soustava: Bazální ganglia (části a stavba, jádra a dráhy, funkce, vyšetření a základní nemoci)

2. 1. 2024 Centrální nervová soustava: Koncový mozek a limbický systém (části a stavba, oblasti, dráhy, obaly a prostory, mozkové komory, funkce, vyšetření a základní nemoci)

19. 1. 2024

Kůže a smysly (stavba a vývoj kůže, kožní deriváta, hmat, bolest, polohocit, zrak, sluch, rovnováha, chuť, čich, funkce, vyšetření a základní nemoci). Úvod do fyziologie.

Created: 10. 10. 2022 / Upraveno: 2. 10. 2023 / Odpovědná osoba: Nikola Jílková