Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA)

CESKA logo

CESKA je myšlenkovou platformou představující multicentrický koncept, jehož cílem je myšlenkové sjednocení odborníků různých medicínských klinických odvětví. Cílem této platformy je organizace kurzů a workshopů pro zájemce z řad mediků, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Ústav anatomie 2. LF představuje hlavní fyzickou základnu tohoto projektu, tedy výukové a výzkumné centrum, avšak jeho abstraktní pojetí nabízí možnost široké spolupráce s mnohými odborníky, klinikami a institucemi, a to českými i zahraničními. V konkrétní rovině se bude jednat o prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů cestou nácviku endoskopických operací, chirurgických a ortopedických přístupů, ultrasonografických vyšetření či regionální anestezie, neboť centrum disponuje přístrojovým vybavením (endoskopická věž, C-rameno, ultrazvuk pojízdný i přenosný), výukovými prostory i dostatečným množstvím kadaverů pro tyto aktivity.

Hlavní oblasti zájmu:

  • Postgraduální výuka mladých lékařů v předatestační přípravě formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech fixovaných různými technikami.
  • Pokročilá postgraduální výuka zkušených lékařů v rámci jejich další oborové specializace.
  • Výzkumné projekty na poli aplikované anatomie, tedy pro účely chirurgických oborů a zobrazovacích technik.
  • Výzkumné projekty na poli biomechaniky a materiálových možností cizích těles používaných v léčbě a protetice.
  • Pokročilá pregraduální výuka studentů medicíny formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech, včetně on-line přenosů do světa.
  • Spolupráce s odbornými společnosti na prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů: mini-invazivní přístupy, endoskopické operace, ortopedické operace, ultrasonografická vyšetření, regionální anestezie.
Created: 21. 10. 2022 / Upraveno: 19. 6. 2023 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová