Tkáně - písemný test

Test Tkáně 1 probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné testy – organizace).

Pojivová tkáň
Obecná stavba pojivové tkáně, vláknitá a amorfní složka mezibuněčné hmoty, buňky pojivové tkáně. Vazivo, typy vaziva. Obecná stavba chrupavky, typy chrupavky. Obecná stavba kostní tkáně, typy kosti, spoje kostrové.

Svalová tkáň
Obecná stavba, typy svalové tkáně, mechanismus svalové kontrakce, regenerace svalové tkáně.

Nervová tkáň
Obecná stavba, neurony (tělo neuronu, dendrity, axon), synapse, neuroglie, myelinizace.

Epitelová tkáň
Epitelové buňky, specializace buněčných povrchů, klasifikace epitelů, žlázový epitel.

Při studiu tkání je třeba vycházet ze stavby eukaryotické buňky. Proto počítáme také se znalostmi z morfologické části předmětu Buňka, který probíhá paralelně.

 

Created: 16. 9. 2021 / Upraveno: 20. 9. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.