Archiv článků a aktualit

Strom života jako pietní místo pro dárce

25. 11. 2021

V pátek 12. listopadu proběhl v Ústavu anatomie 2. LF UK slavnostní akt k uctění památky dárců těl pro anatomické účely. Lípa srdčitá, která zde byla zasazena ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze, ponese na větvích dřevěné lístky s křestními jmény dárců.

S úctou k tělům

3. 11. 2021

Ke všem, které zaujímá myšlenka, že by ostatky nemusely po smrti zůstat bez účelu promluvil prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.  v pořadu Radia Proglas na téma: S úctou k tělům. Dne 12.11. v 13:00 proběhne oficiální zasazení Stromu života při Ústavu anatomie 2. LF UK. Bude to místo, kam budou moci přijít příbuzní dárců zavzpomínat, nebo kde budou moci naši studenti vzdát úctu těm, kteří jim pomohli při studiu lidského těla. 

Noc vědců na 2. LF UK

22. 9. 2021

Přijďte k nám na Ústav anatomie v pátek mezi 17.00 a 23.00 v rámci Noci Vědců. Naše lékařská fakulta má jedny z nejmodernějších piteven v ČR. Nachází se zde pitevní sály, přípravna těl, chirurgický sálek s virtuálním pitevním stolem a ultrazvukem, zázemí pro vyučující a studenty, technická místnost — režie, jež slouží k přenosu záznamu z pitevních cvičení.