PhD – Zobrazovací metody v lékařství (P5150 – 5103V000)

Zobrazovací metody v lékařství – pod vedením prof. Davida Kachlíka

Zájemci si mohou téma přímo domuvit se školitelem.

Prosíme zájemce, aby se přihlásili školiteli do 15. duben.

Termín podání elektronické přihlášky na postgraudální studium: 30. duben.

Created: 11. 1. 2021 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Azzat Al-Redouan