Evaluace a zlepšení výuky

Ačkoli je anatomie stará téměř jako lidstvo samo, výuka anatomie se musí přizpůsobovat současné medicíně. Každý rok se proto snažíme zlepšovat organizační i obsahovou stránku výuky našeho předmětu. V první řadě reagujeme na podněty od studentů, které nám poskytujete jak ústně během semestrů, tak písemně formou elektronických evaluací na konci bloku topografická anatomie nebo celého akademického roku. Také se ptáme kolegů z jiných oborů, zkušených klinických lékařů, ale i mladých absolventů na jejich názory, a podle toho provádíme příslušné změny ve výuce anatomie, abychom byli na špičkové úrovni.

Odpověď na výsledky studentské ankety z roku 2021/2022 

Odpověď na výsledky studentské ankety z roku 2020/2021

Odpověď na výsledky studentské ankety z roku 2019/2020

Odpověď na výsledky studentské ankety z roku 2018/2019

Odpověď na výsledky studentské ankety z roku 2017/2018

Odpověď na výsledky studentské ankety z roku 2016/2017

Odpověď na výsledky studentské ankety z roku 2015/2016

Odpověď na výsledky studentské ankety z roku 2014/2015

Studentská anketa Učitel roku

za rok 2017/2018 – David Kachlík

za rok 2016/2017 – David Kachlík

za rok 2015/2016 – Radovan Hudák

 

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák