Často kladené otázky

Podrobný popis organizace výuky, průběžných testů, zápočtůzkoušek a další najdete v jednotlivých sekcích našich webových stránek. Pokud jste tam nenašli důležité informace, přečtěte si následující odpovědi na často kladené otázky studentů. Pokud ani zde nenajdete odpovědi na vaše otázky, můžete se nás zeptat osobně nebo prostřednictvím telefonu či emailu. Čím více času nám ušetříte nepokládáním stejných otázek, tím více nám umožníte věnovat se výuce a tvorbě výukových materiálů.

Kolik je za AHE kreditů?

Předmět AHE pro Všeobecné lékařství je za 22 kreditů. Za zimní semester je 10 kreditů, za letní semester 12 kreditů.

Dostávají se kredity za splnění zápočtů, nebo až za úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky?

Kredity se získávají pouze za zcela splněný úsek studia, tj. v zimním semestru za zápočet, v letním semestru za zápočet a po úspěšném vykonání zkoušky.

Co může student dělat v případě, že nezískal jeden ze zápočtů do konce akademického roku?

Pokud student nezískal první, druhý nebo oba zápočty, nemůže být připuštěn ke zkoušce. V tom případě student neprospěl z daného předmětu a musí předmět opakovat v rozsahu nesplněné povinnosti, tedy zimní, letní nebo oba semestry. To znamená, že když student v daném akademickém roce získal některý ze zápočtů, bude muset v dalším akademickém roce při opětovném zapsání předmětu splnit znovu všechny podmínky pro získání zápočtu v příslušném semestru.

Co může student dělat v případě, že neudělal zkoušku z AHE v prvním ročníku?

Student neprospěl z daného předmětu a musí opakovat v plném rozsahu letní semester. To znamená, že ačkoli student v daném akademickém roce získal oba zápočty, musí v dalším akademickém roce při opětovném zapsání předmětu splnit znovu všechny podmínky pro získání zápočtu za letní semester a na zvládnutí zkoušky bude mít nové tři pokusy.

Může se student přihlásit na zkoušku, i když nemá zápočet?

Student se může přihlásit na zkoušku, i když ještě nemá zápočet. Musí však příslušný zápočet získat před svým zkouškovým termínem, jinak je automaticky odhlášen (z termínu v SISu).

Je možné si zapůjčit  preparáty k samostudiu?

Ano. Více ZDE.

Zapomněl jsem knihu (nebo něco jiného) v praktikárně/pitevně. Co mám dělat?

Obraťte se na vedoucího svého praktického cvičení nebo se zeptejte pitevních laborantů, zda neodložili vaši knihu do „ztrát a nálezů“. Místnost pitevních laborantů se nachází v 1. patře vlevo od vstupu do pitevního traktu (C117, viz mapa přízemí Ústavu anatomie). Pokud máte knihu nebo jiné materiály podepsané, je větší šance, že je najdete.

Můžu si nahradit praktická cvičení s jiným kruhem?

Ano, výjimečně je možné absolvovat praktická cvičení s jiným kruhem. Je však třeba se předem domluvit nejprve s vedoucím Vašeho praktického cvičení, a poté i s vedoucím praktického cvičení, které chcete navštívit (osobně nebo emailem). Před začátkem praktického cvičení se student představí vyučujícímu a předá mu list, na němž bude napsáno „Student Jméno Příjmení (doplní vlastní) si nahradil praktika (doplní název praktika) s kruhem číslo XY v den XX.XX.XXXX“. Vyučující mu list podepíše a student dané potvrzení předá na nejbližším cvičení vedoucímu svých praktických cvičení. V případě, že z vážných důvodů chcete navštěvovat praktická cvičení jiného kruhu celý semestr, musíte o to písemně předem požádat přednostu ústavu.

Co když nemohu psát test v řádném termínu? Přijdu o pokus?

Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín, nemá nárok na vypsání nového termínu. Pro 3 pokusy studenta slouží 4 vypsané časové termíny, takže student může využít své 3 pokusy i v případě, že z nějakého důvodu nemohl napsat test v řádném termínu.

Zapomněl jsem si přezůvky nebo plášť, mohu jít na praktikum/pitevnu?

Studenti jsou povinní mít  plášť a přezůvky nebo návleky během praktických a pitevních cvičení.

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: 22. 9. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák