Rozvrh praktik LS

Rozvrh praktik z anatomie pro studenty Bc. Fyzioterapie v letním semestru 2020/21

Praktika (společně přednášky a semináře) studentů Bc. Fyzioterapie 2. LF probíhají každou středu od 14.00 do 17.20 v anatomické učebně (seminární místnost C113) nebo online přes aplikaci ZOOM.

Týden

Praktika (středa 14:00 do 17:20)

 

1.

17. 2.

Míšní nervy.

 

TEST: Srdce a krevní cévy, Lymfatický a imunitní systém.

Minitest: Kosti a klouby končetin.

2.

24. 2.

Dermatomy a myotomy.
Autonomní nervový systém.

 

Po praktiku možná oprava testu: Srdce a krevní cévy, Lymfatický a imunitní systém a minitestu: Kosti
a klouby končetin.

3.

3. 3.

Hlavové nervy.

 

 

4.

10. 3.

Mícha, mozkový kmen a mozeček.

 

 

TEST: Periferní nervový systém

5.

17. 3.

Mezimozek a koncový mozek.

 

Po praktiku možná oprava testu: PNS

6.

24. 3.

Bazální ganglia, bílá hmota hemisfér, mozkové komory, pleny a cévy mozku a míchy.

 

7.

31. 3.

Senzitivita, motorika, nervové dráhy a limbický systém.
 

8.

7. 4.

Smysly a endokrinní systém.

TEST: Centrální nervový systém

9.

14. 4.

Trávicí systém a topografie břicha.

TEST: Smysly a endokrinní systém. Minitest: Svaly končetin.

10.

21. 4.

Dýchací systém a topografie hrudníku. 

 

TEST: Trávicí systém

Minitest: Osový skelet.

11.

28. 4.

Močový systém a retroperitoneum.

Mužský a ženský pohlavní systém a

topografie pánve.

TEST: Dýchací systém

Minitest: Svaly trupu.

.

12.

5. 5.

Pohlavní systém II.
nebo Topografie těla na pitevně

Možná oprava všech testů a zápočty.  

13.

12. 5.

CNS a PNS - makroskopie a opakování

Topografie těla na pitevně

TEST: Močový a pohlavní systém.

14.

19. 5.

CNS a PNS - makroskopie a opakování

Topografie těla na pitevně

Možná oprava všech testů a zápočty. Fotka.

Vydáno: 30. 1. 2017 / Poslední aktualizace: 1. 4. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák