Rozvrh praktik LS

Rozvrh praktik z anatomie pro studenty Bc. Fyzioterapie v letním semestru 2022/23

Praktika (společně přednášky a semináře) studentů Bc. Fyzioterapie 2. LF probíhají každou středu od 14.00 do 17.20 v anatomické učebně (seminární místnost C113).

Týden

Praktika (středa 14:00 do 17:20)

 

1.

1. 3.

Míšní nervy.

 

TEST: Srdce a krevní cévy, Lymfatický a imunitní systém.

Minitest: Kosti a klouby končetin.

2.

8. 3.

Hlavové nervy.

 

Po praktiku možná oprava testu: Srdce a krevní cévy, Lymfatický a imunitní systém a minitestu: Kosti a klouby končetin.

3.

15. 3.

Dermatomy a myotomy.
Autonomní nervový systém.

 

4.

22. 3.

Mícha, mozkový kmen a mozeček.

 

 

TEST: Periferní nervový systém

5.

29. 3.

Mezimozek a koncový mozek.

 

Po praktiku možná oprava testu: PNS

6.

5. 4.

Bazální ganglia, bílá hmota hemisfér, mozkové komory, pleny a cévy mozku a míchy.

 

7.

12. 4.

Senzitivita, motorika, nervové dráhy včetně smyslových a limbický systém.
 

8.

19. 4.

Smysly a endokrinní systém.

TEST: Centrální nervový systém

9.

26. 4.

Trávicí systém a topografie břicha.

TEST: Smysly a endokrinní systém. Minitest: Svaly končetin.

10.

3. 5.

Dýchací systém a topografie hrudníku. 

 

TEST: Trávicí systém

Minitest: Osový skelet.

11.

10. 5.

Močový systém, mužský a ženský pohlavní systém. Retroperitoneum

a topografie pánve I.

TEST: Dýchací systém

Minitest: Svaly trupu.

.

12.

17. 5.

Močový systém, mužský a ženský pohlavní systém. Retroperitoneum

a topografie pánve II.

Možná oprava všech testů a zápočty.  

13.

24. 5.

Topografie těla na pitevně

TEST: Močový a pohlavní systém. Možná oprava všech testů a zápočty. Fotka.

Created: 30. 1. 2017 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák