Povinná a doporučená literatura

Pro účinné učení a opakování doporučujeme studentům, aby čerpali informace z většího počtu učebnic a atlasů. Nejvhodnější je mít nejméně jednu učebnici se souvislým textem, jednu učebnici se strukturovaným textem a k nim anatomický atlas. Abychom předešli nedorozuměním, zejména u hodnocení průběžných testů, budeme v případě rozdílných informací ve zdrojích vycházet z povinné literatury a z přednášek. V případě rozdílu v názvosloví budeme vycházet z učebnice Memorix anatomie a Memorix histologie. Pokud naleznete rozdílné informace v textech, prosíme, pro upřesnění se neváhejte s nimi na nás obrátit. K učebnicím a atlasům doporučujeme i prezentace z přednášek a další výukové materiály, které můžete najít na našich webových stránkách.

 

Povinná literatura

Hudák, R., Kachlík, D. a kol.: Memorix anatomie, 5. vydání, Praha, Triton, 2021.

Čihák, R.: Anatomie I., II., III., Praha: Grada, 2011–2016.

Druga, R., Grim, M., Dubový, P.: Anatomie Centrálního Nervového Systému, Praha: Galén Karolinum, 2021.

Rastislav Druga, Miloš Grim, Karel Smetana: Anatomie periferního nervového systému, smyslových orgánů a kůže, Praha: Galén Karolinum, 2013.

Vajner, L., Uhlík, J., Konrádová, V.: Lékařská histologie I. Cytologie a obecná histologie. Karolinum, 2019

Vajner, L., Uhlík, J., Novotný, T., Konrádová, V.: Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie. Karolinum, 2019

Balko, J., Tonar, Z., Varga, I. a kol.: Memorix histologie. 3. vydání, Triton, 2021

Sadler, T. W.: Langmanova lékařská embryologie. Překlad 10. vyd., Grada, 2011 

Moore, K., Persaud T.V.N.: Zrození člověka: Embryologie s klinickým zaměření. Praha: ISV, 2002.

 

Doporučená literatura

Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie 1.–5., Praha: Karolinum Galén, 2001–2014.

Petrovický, P.: Řezy mozkem: Neuroanatomie, CT, NMR, Praha: Alberta, 1993.

Petrovický, P. a spolupracovníci: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi 1.–3. svazek, Martin: Osveta, 2001, 2002.

Kos, J. a kol.: Přehled topografické anatomie, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014.

Mescher, A. L.: Junqueirovy základy histologie. Překlad 14. vyd., Galén, 2018

Jirkovská, M.: Histologická technika. Galén, dotisk 2009

Maňáková, E.: Metody v histologii. Karolinum, 2001

Pawlina, W.: Histology: a text and atlas, 8th ed., Wolters Kluwer, 2019 (nebo starší vydání)

Lowe, J. S.: Stevens and Lowe’s human histology. 5th ed., Elsevier, 2020

Sadler, T. W.: Langman's medical embryology. 14th ed., Wolters Kluwer, 2019 (nebo starší vydání)

Schoenwolf, G. a spol.: Larsen's human embryology, 6th ed., Elsevier, 2020

Carlson, B. M.: Human embryology and developmental biology. 6th ed., Elsevier 2019

Šedý, J., Šedá, N. a kol.: Anatomie, histologie a embryologie zubů. První vydání. Galén, Praha, 2022, 279 s.

Šedý, J.: Chirurgická anatomie hernií. Triton, Praha, 2007. 120 s.

Šedý, J.: Anatomie orofaciálního systému. E-kompendium stomatologie. www.kompendiumstomatologie.cz

Šedý, J.: Základy gnatologie. První vydání. Triton, Praha, 2023, 512 s

Šedý, J.: Kritické myšlení. První vydání. Galén, Praha, 2021, 328 s.

 

Doporučená literatura – atlasy

Rohen, J.: Anatomie člověka - fotografický atlas - 9. vydání, Praha: Triton, 2022.

Grim M, Naňka O, Helekal I: Atlas anatomie člověka I., II., Grada, 2014, 2017 

Putz, R., Pabst, R.: Sobottův atlas anatomie člověka, Praha: Grada, 2007.

 

Doporučená literatura – aplikace

Anatomyka – nejvíc detailní 3D anatomický atlas na světě v českém jazyce s latinskou terminologií

Memorix Anatomy QUIZ – aplikace na opakování anatomie s více než 15 000 otázkami

Memorix Histology QUIZ – aplikace na opakování histologie s více než 7 000 otázkami

Anatom.cz – online procvičování anatomie na míru znalostem konkrétních studentů

Online anatomický slovník – onilne slovník s českou, slovenskou, anglickou a latinskou terminologií podle Terminologia Anatomica

Created: 3. 10. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák