Evaluace a zlepšení výuky

Ačkoli je anatomie stará téměř jako lidstvo samo, výuka anatomie se musí přizpůsobovat současné medicíně. Každý rok se proto snažíme zlepšovat organizační i obsahovou stránku výuky našeho předmětu. V první řadě odpovídáme na podněty od studentů, které nám poskytujete jak ústně během semestrů, tak písemně formou elektronických evaluací na konci bloku topografická anatomie nebo celého akademického roku. Také se ptáme fyzioterapeutů, rehabilitačních lékařů, ortopedů, ale i sportovních trenérů na jejich názory, a podle toho provádíme příslušné změny ve výuce anatomie, abychom byli na špičkové úrovni.

Změny zavedené v akademickém roce 2021/2022

 • Poskytnutá licence aplikace Anatomyka a Memorix ebooks zdarma studentům Fyzioterapie i Všeobecné lékařství  – splněno

Změny zavedené v akademickém roce 2020/2021

 • Hybridní výuka (prezenčně i distančně) bez jediné zrušené hodiny  – splněno
 • Natáčení online přednášek a vložení odkazu na web – splněno
 • Přidání nového písemného testu Smysly a endokrinní systém do sylabu – splněno

Změny zavedené v akademickém roce 2019/2020

 • Výuka v nových vlastních prostorách Ústavu anatomie 2. LF – splněno
 • Pitevní cvičení (Topografická anatomie) zařazená v rozvrhu před Vánocemi – splněno
 • Seminář Průběh cév a nervů zařazen před pitevní cvičení – splněno
 • Předřazení výuky nervového systému před orgánovými systémy v letním semetru – splněno
 • Nová koncepce, nové výukové materiály a nově zařazení VP Palpační anatomie pod Ústav anatomie – splněno

Změny zavedené v akademickém roce 2018/2019

 • Zařazení samostatného semináře na zobrazovací metody a snímky kostí a kloubů končetin – splněno

Změny zavedené v akademickém roce 2017/2018

 • Zrušení společných přednášek s jinými bakalářskými obory 1. LF UK – splněno
 • Využití časové dotace získané ze zrušených přednášek ve prospěch praktických cvičení – splněno
 • Zařazení seminářů věnovaných obecné osteologii, artrologii a myologii a snímkům ze zobrazovacích metod – splněno částečně
 • Zařazení opakovacích bloků před průběžnými testy podle zájmů studentů – nesplněno pro nezájem studentů

Změny zavedené v akademickém roce 2016/2017

 • Výuka morfometrických parametrů kostí a kloubů – splněno
 • Přidání více snímků ze zobrazovacích metod do výuky – splněno
 • Zařazení samostatného praktického cvičení na krevní a mízní cévy – splněno
 • Vylepšení okruhů k jednotlivým testům – splněno

Změny zavedené v akademickém roce 2015/2016

 • Značné zvýšení počtu praktik zaměřených na pohybový systém – splněno
 • Pětidenní pitevní cvičení (topografická anatomie) zakončené popitevní zkouškou – splněno
 • Zrušení seminárních prací – splněno
 • Přihlašování na zkoušku ve 30minutových intervalech – splněno
 • Vytvoření okruhů k jednotlivým testům – splněno
Created: 27. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák