PhD

Postgraduální studium - akademický rok 2020/2021

Ústav anatomie nabízí možnost postgraduálního studia v několika oborech: Anatomie, Neurovědy, Experimentální chirurgie, Zobrazovací metody v lékařstvíKineziologie a rehabilitace.

Pro akademický rok 2020/2021 jsou otevřena tato témata:

Neurovědy - pod vedením prof. Rastislava Drugy

Calretinin imunoreaktivita v prefrontální korové oblasti mozku potkana

Distribuce calretinin-pozitivních interneuronů v dorzálním a ventrálním striatu potkana

Změny struktury a inhibičního systému oblastí hipokampu a parahipokampových oblastí u mladých zvířat po status epilepticus

Vhodná zájemkyně/vhodný zájemce je budoucí (či nedávná/ý) absolvent(ka) lékařské fakulty, která/ý by se výhledově chtěl(a) věnovat anatomii, histologii, fyziologii, neurologii, psychiatrii či neurochirurgii a má zájem o doktorské studium v oboru Neurovědy. V rámci studia by se mohl(a) podílet na pregraduální výuce anatomie nebo histologie.

Zájemci se mohou buď hlásit přímo na téma na @email, nebo si jiné téma mohou domluvit se školitelem.

 

Experimentální chirurgie a Zobrazovací metody v lékařství - pod vedením prof. Davida Kachlíka

Zájemci si mohou téma přímo domluvit se školitelem.

Vhodná zájemkyně/vhodný zájemce je budoucí (či nedávná/ý) absolvent(ka) lékařské fakulty, která/ý by se výhledově chtěl(a) věnovat chirurgickému oboru, radiologii, nukleární medicíně, anatomii, histologii či embryologii a má zájem o doktorské studium v oboru Experimentální chirurgie či Zobrazovací metody v lékařství. V rámci studia by se mohl(a) podílet na pregraduální výuce anatomie nebo histologie.

 

Prosíme zájemce, aby se přihlásili školiteli do 15.4.2021.

Termín podání elektronické přihlášky na postgraduální studium: 30.4.2021.

Created: 11. 1. 2021 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Azzat Al-Redouan