Průběžné testy – okruhy

Otázky v průběžných testech odpovídají probranému učivu z přednášek, praktických cvičení, a zejména obsahu povinné a doporučené literatury. Abychom studentům pomohli v přípravě na průběžné testy, vytvořili jsme okruhy, které mohou studenty v přípravě na testy nasměrovat. Okruhy jednotlivých témat obsahují některé z těchto bodů: způsob zkoušení, klinické poznámky, zajímavosti, obrázky ke kreslení, snímky zobrazovacích metod.

 1. Kosti končetin –​ ústní zkoušení
 2. Klouby končetin –​ písemný test
 3. Svaly končetin –​ písemný test
 4. Trup –​ písemný test
 5. Lebka –​ ústní zkoušení
 6. Topografie končetin (pitva 1) – popitevní zkoušení
 7. Hlava a krk –​ písemný test
 8. Trávicí systém –​ písemný test
 9. Dýchací systém –​ písemný test
 10. Močopohlavní systém –​ písemný test
 11. Cévy –​ písemný test
 12. Srdce –​ ústní zkoušení
 13. Periferní nervový systém –​ písemný test
 14. Centrální nervový systém 1 –​ písemný test
 15. Centrální nervový systém 2 – písemný test
 16. Centrální nervový systém 3 –​ ústní zkoušení
 17. Smysly –​ písemný test
 18. Topografie těla (pitva 2) –​ popitevní zkoušení
Vydáno: 3. 10. 2016 / Poslední aktualizace: 19. 10. 2020 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.