Průběžné testy – okruhy

Otázky v průběžných testech odpovídají probranému učivu z přednášek, praktických cvičení, a zejména obsahu povinné a doporučené literatury. Abychom studentům pomohli v přípravě na průběžné testy, vytvořili jsme okruhy, které mohou studenty v přípravě na testy nasměrovat. Okruhy jednotlivých témat obsahují některé z těchto bodů: způsob zkoušení, klinické poznámky, zajímavosti, obrázky ke kreslení, snímky zobrazovacích metod.

 1. Kosti končetin –​ ústní zkoušení
 2. Klouby končetin –​ písemný test
 3. Svaly končetin –​ písemný test
 4. Tkáně - písemný test
 5. Tkáně - ústní zkoušení
 6. Trup –​ písemný test
 7. Topografie končetin (pitva 1) – popitevní zkoušení
 8. Lebka –​ ústní zkoušení
 9. Hlava, krk a raná embryologie –​ písemný test
 10. Srdce –​ ústní zkoušení
 11. Cévy - oběhový a mízní systém + krev –​ písemný test
 12. Cévy - oběhový a mízní systém + krev –​ ústní zkoušení
 13. Trávicí systém –​ písemný test
 14. Dýchací systém –​ písemný test
 15. Močopohlavní systém –​ písemný test
 16. Trávicí, dýchací a močopohlavní systém - ústní zkoušení
 17. Periferní nervový systém –​ písemný test
 18. Centrální nervový systém 1 –​ písemný test
 19. Endokrinní systém a kůže - písemný test
 20. Topografie těla (pitva 2) –​ popitevní zkoušení
 21. Centrální nervový systém 2 – písemný test
 22. Centrální nervový systém 3 –​ ústní zkoušení
 23. Smysly –​ písemný test
 24. Nervový, endokrinní, kožní, smyslový systém - ústní zkoušení
Created: 3. 10. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.