Močopohlavní systém

Test Močopohlavní systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné testy – organizace). Test bude zaměřen především na obecnou stavbu močového a pohlavního systému, složení, uložení, stavbu, syntopii, cévní zásobení, inervaci a vývoj orgánů močopohlavního systému a svaly hráze. U každého orgánu je třeba vědět cévní zásobení, včetně zdrojových tepen, odvodních cév a příslušných mízních cév. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat míznímu odtoku z varlat, šourku, předstojné žlázy, vaječníku, dělohy a pochvy. Součástí testu můžou být otázky na topografii retroperitonea a malé pánve, histologické stavby a vývoje orgánů, projekce orgánů, svaly pánevního dna, klinické poznámky, zajímavosti a struktury na snímcích zobrazovacích metod. Test je ukončen kreslením a popsáním (obvykle) jednoho z vybraných obrázků ke kreslení.

Klinické poznámky

Stenóza arteria renalis je zúžení tepny, které vede ke snížení průtoku krve ledvinami, a tím k narušení fyziologické regulace krevního tlaku, a následně k hypertenzi.

Ren migrans (bloudivá ledvina): Při oslabení tukového pouzdra (např. při závažném hubnutí) kolem ledviny může dojít k posunu ledviny kaudálním směrem, neboť zde není spojená přední a zadní část fascia renalis. Ledvina může sestoupit v retroperitoneu až do pánevní dutiny a během sestupu za sebou vytahuje cévy, jejichž odstup však stále zůstává v úrovni obratle L2.

Ectopia renis (dystopická ledvina) je ledvina, jež se vyvinula na nesprávném místě (většinou kaudálněji). Arteria renalis odstupuje z místa, na němž se ledvina nachází (například z a. iliaca interna).

Transplantovaná ledvina se obvykle nachází v pravé kyčelní jámě. Je to častější jev než bloudivá nebo dystopická ledvina.

Hydronephrosis je dilatace ledvinné pánvičky v důsledku nahromadění moče při obstrukci v jejím odtoku nebo při zpětném toku z močového měchýře do močovodů a ledvinné pánvičky.

Ženská močová trubice je pro svoji délku a blízkost vyústění ke konečníku častěji osídlena střevními bakteriemi. To vede k zvýšenému výskytu infekcí močových cest u žen. Zároveň je trubice široká, krátká a rovná, což umožňuje snadné cévkování.

Musculus sphincter urethrae externus u muže představuje hlavní uzavírací mechanismus. Jeho porušení (např. po operacích prostaty a močového měchýře) může vést k inkontinenci moči.

Kvůli vývoji varlat v retroperitoneu je nutné při nádorových onemocněních varlete zkontrolovat (revidovat) uzliny v retroperitoneu, jestli neobsahují nádorové buňky (metastázy).

Torze varlete je akutní stav, při kterém dojde k otočení varlete kolem cévní stopky přicházející ve funiculus spermaticus. Projevuje se velkou bolestí varlete, která může vystřelovat do třísla, otokem šourku a celkovou nevolností. Vyskytuje se zejména u mladých mužů a vyžaduje akutní operační zákrok (jinak hrozí nekróza varlete). Po 12 hodinách je již většinou nutné varle odstranit.

Varikokéla je rozšíření plexus pampiniformis ve funiculus spermaticus. U mladých mužů vzniká nejčastěji z nejasných příčin, zatímco u starších mužů často vzniká jako následek porušeného odtoku krve, například při chorobách či nádorech ledvin. Je jednou z častých příčin mužské neplodnosti, protože při zhoršeném žilním odtoku krve je teplota ve varlatech vyšší. Častěji se vyskytuje na levé straně, protože v. testicularis sinistra ústí do v. renalis sinistra pod pravým úhlem.

Benigní hyperplazie prostaty je zbytnění prostatických žlázek, které vede ke zvětšení zejména lobus medius, a následně k obstrukci výtoku moče z močového měchýře. Vzniká zejména z přechodné zóny.

Karcinom prostaty je zhoubný nádor z buněk výstelky žláz, zejména periferní zóny.

Hydrokéla je zvětšení šourku z hromadění čiré tekutiny v cavum serosum scroti. Může být vrozená, při níž jde o přetrvávající komunikaci mezi pobřišnicovou dutinou a obaly varlete (skrz průchodný processus vaginalis peritonei), nebo získaná, která může vzniknout buď při zánětech varlete či nadvarlete, nádorech, nebo její vznik není jasný (většina hydrokél).

Cabanasova uzlina (nodus lymphoideus inguinalis superficialis superomedialis) je sentinelová uzlina pyje.

Klinicky se mužská močová trubice dělí na zadní a přední. Zadní je anatomicky pars intramuralis, pars prostatica a pars intermedia. Přední je anatomicky pars spongiosa.

Epispadie je vzácné atypické vyústění močové trubice na dorzální (horní) straně pyje. Hypospadie je časté atypické vyústění močové trubice na ventrální (dolní) straně pohlavního údu.

Ektopické (mimoděložní) těhotenství je stav, při němž se po početí oplozené vajíčko uhnízdí jinde než v děloze. Nejčastějším místem je vejcovod, může se však uhnízdit i v děložním hrdle, vaječníku či pobřišnicové dutině. Většinou dochází k odumření zárodku, ale v případě jeho vývoje hrozí riziko krvácení, prasknutí vejcovodu a sepse. Ektopické těhotenství je pro ženu velmi nebezpečné, a pokud není dostatečně rychle podchyceno, může skončit její smrtí.

Myom (leiomyom) je nezhoubný nádor svaloviny dělohy. Je to nejčastější nádor děložního těla. Typickým příznakem je dlouhé silné krvácení, často i mimo cyklus.

Protože v Douglasově prostoru se přirozeně hromadí tekutina v pobřišnicové dutině, využívá se k punkcím. U ženy můžeme prostor punktovat skrz zadní poševní klenbu. Náplň Douglasova prostoru můžeme vyšetřovat per rectum.

Epiziotomie je chirurgický nástřih hráze při porodu (k zamezení poškození hlavičky novorozence a natržení hráze a pochvy). Mediální zasahuje do corpus perineale, laterální do m. bulbospongiosus a m. transversus perinei superficialis. V praxi se nejvíc používá mediolaterální (asi 30° od mediální), častěji vlevo, protože se lépe šije a hojí.

Řídké vazivo retroperitonea přechází v řídké vazivo pánve a dolních končetin. Vzniká tak jeden velký topografický prostor od bránice až do zákolenních jam. V něm se mohou šířit zánětlivé procesy (dříve při tuberkulóze tzv. sběhlý absces).

Zajímavosti

V jedné ledvině je přibližně 1–1,5 milionů nefronů.

U vaječníků se jako funkční tkáň vyvíjí jejich kůra (cortex ovarii); u varlat funkční tkáň představují semenotvorné kanálky (tubuli seminiferi).

Plexus pampiniformis a vv. testiculares ochlazují krev přiváděnou do varlete (a. testicularis) protiproudovou tepelnou výměnou.

Exocervix (ektocervix) je klinický termín pro děložní čípek (portio vaginalis cervicis). Endocervix pro portio supravaginalis cervicis.

Diaphragma urogenitale (močopohlavní dno) je zastaralý název pro vazivově-svalovou ploténku, tvořenou membrana perinei, mm. transversi perinei, mm. ischiocavernosi et m. bulbospongiosus.

Obrázky k nakreslení

  • Syntopie ledvin
  • Transverzální řez pyjem
  • Sagitální řez mužskou močovou trubicí – částí, zúžení a rozšíření
  • Sagitální řez mužskou pánví
  • Sagitální řez ženskou pánví
  • Frontální řez mužskou pánví
Příklady obrázků jsou např. v učebnici Memorix anatomie v kapitolách Močový systém, Pohlavní systém a Topografie.

 

Snímky ze zobrazovacích metod

Zobrazení močopohlavního systému

Created: 27. 1. 2017 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák