Organizace výuky

Studijní předmět anatomie (D1301343) pro bakalářský studijní program Fyzioterapie v 1. a 2. semestru

Organizace

Předmět anatomie je vyučován v prvních dvou semestrech bakalářského studia Fyzioterapie a je ohodnocen 6 kredity/body. Výuka probíhá formou praktik 5 hodin týdně, která zahrnují praktická cvičení, semináře a přednášky. Na konci prvního semestru je zařazen týdenní volitelný předmět Topografická anatomie, který probíhá formou odpoledního bloku praktické výuky na pitevně.
 

Náplň předmětu

Náplní předmětu je makroskopická anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinickou aplikaci. Zimní semestr je zaměřen na výuku pohybového systému a topografie končetin. Letní semestr je zaměřen na nervový systém, orgánové systémy a topografii těla jako celku.
 

Testování znalostí

Součástí výuky anatomie jsou průběžné testy. V zimním semestru musejí studenti úspěšně zvládnout 6 testů, v letním semestru 6 testů a 4 minitesty. Na základě splněné docházky a složení průběžných testů obdrží studenti zápočty, které jsou nezbytné pro připuštění k závěrečné zkoušce.
 

Výbava a chování studentů

Na praktická cvičení je každý student povinen mít bílý plášť, anatomickou visačku, přezůvky, latexové rukavice, anatomickou pinzetu a psací potřeby. Během práce s preparáty je zakázáno pít, jíst, žvýkat a pořizovat obrazové záznamy (fotografovat, natáčet videa). Preparáty pocházejí od lidských dárců a je třeba se k nim chovat s úctou.
 

Individuální studijní plán a uznávaní zápočtů a zkoušek

Studenti s individuálním studijním plánem nebo zdravotním postižením, který vyžaduje speciální úpravu výuky, musejí rozsah a časový plán výuky projednat s vedoucím ústavu bezodkladně na začátku akademického roku (nejpozději do poloviny října). Studenti, kteří chtějí požádat o uznání zápočtu nebo zkoušky, najdou podmínky na daných stránkách.
 

Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Vedoucí výuky studentů Fyzioterapie: MUDr. Radovan Hudák
Lektoři v akademickém roce 2023/24: Barbora Hačkajlová, Jaroslav Zíval, Jiří Mrkus
Místo výuky: Ústav anatomie 2. LF UK, Plzeňská 130/221, Praha 5 - Motol a v prostorech fakulty ve FN Motol

Created: 26. 9. 2022 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák