Organizace výuky

Studijní předmět Anatomie (D0101337) pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství

 

Po dobu trvání opatření proti COVID19 budou veškeré změny v organizaci výuky uvedeny v Aktualitách.

 

Organizace

Anatomie je vyučována v prvních dvou semestrech magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. Výuka zahrnuje přednášky, praktická cvičení a dva bloky pitevních cvičení.

 

  • Přednášky: 2 x 2 vyučovací hodiny týdně v průběhu obou semestrů. Hlavní náplní přednášek je seznámení studentů s probíranou látkou a zevrubný popis anatomických struktur, jejich topografických vztahů se zdůrazněním funkčních a klinických souvislostí. Naší snahou je, aby bylo dané téma probráno nejdříve na přednášce, a až následně na praktických cvičeních. Účast je nepovinná, ale vřele doporučená. Někteří přednášející jsou současně i zkoušejícími u závěrečné zkoušky, proto si na přednáškách studenti mohou udělat nejlepší obraz o rozsahu vyžadovaného učiva.
     
  • Praktická cvičení: 1x 3 vyučovací hodiny týdně v průběhu obou semestrů. Hlavní náplní praktických cvičení je názorná demonstrace orgánů a struktur, jejich topografických vztahů a zdůraznění klinických souvislostí. Dále na praktických cvičeních probíhá průběžná kontrola znalostí písemnou nebo ústní formou (viz průběžné testy). Výuku vede učitel, jemuž pomáhají lektoři (lékaři nebo studenti vyšších ročníků). Na praktických cvičeních mají studenti možnost vznášet dotazy na vyučující k probírané i dříve probrané tematice, což doporučujeme využít. Případné konzultace jsou možné po předchozí osobní nebo elektronické domluvě.
     
  • Pitevní cvičení: probíhají formou týdenního bloku v obou semestrech v odpoledních hodinách. Cvičení jsou zakončena ústním zkoušením (poznávání a popis vypitvaných struktur). Podrobnější informace naleznete v sekci pitevní cvičení.

 

Náplň předmětu

Principy stavby jednotlivých součástí lidského těla, orgánů a orgánových systémů, jejich podrobná makroskopická anatomie, základní mikroskopická anatomie a základní embryologie, s důrazem na jejich topografické vztahy, funkci a klinický význam, včetně anatomické nomenklatury a terminologie. Zimní semestr je zaměřen na výuku pohybového systému a topografie končetin. Letní semestr je zaměřen na orgánové systémy, nervový systém a topografii těla jako celku.

 

Testování znalostí

Součástí výuky anatomie jsou průběžné testy (ústní či písemné). Na základě splněné docházky a složení průběžných testů obdrží studenti zápočty, které jsou nezbytné pro připuštění k závěrečné zkoušce.

 

Výbava a chování studentů

Na praktické cvičení je každý student povinen mít bílý plášť, anatomickou visačku, přezůvky, latexové rukavice, anatomickou pinzetu a psací potřeby. Během práce s anatomickými preparáty je zakázáno pít, jíst, kouřit a pořizovat obrazové záznamy (fotografovat, natáčet videa). Preparáty pocházejí od lidských dárců a je třeba se k nim chovat s náležitou úctou. Více informací na stránce Provozní řád praktikáren a piteven.

 

Individuální studijní plán a uznávaní zápočtů a zkoušek

Studenti s individuálním studijním plánem (ISP) nebo zdravotním postižením, který vyžaduje zvláštní úpravu výuky, musejí rozsah a časový plán výuky projednat s vedoucím ústavu bezodkladně na začátku akademického roku (nejpozději do poloviny října). Studenti, kteří chtějí požádat o uznání zápočtu nebo zkoušky, najdou podmínky na daných stránkách.

 

Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Vedoucí výuky studentů Všeobeného lékařství: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.
Místo výuky: Ústav anatomie 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5 - Motol a prostory přednáškových místností FN Motol

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 23. 9. 2020 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.