Zkouškové otázky

Student odpovídá na jednu otázku z každého ze čtyř okruhů. Abychom studentům ulehčili přípravu před zkouškou, vytvořili jsme podrobná specifika jednotlivých zkouškových otázek, která jsou studentům k dispozici zde na webových stránkách, ale taktéž na místě zkoušení po vytažení otázek. U každé otázky jsou specifikovány hlavní body, které by si měl student připravit, a taktéž doporučené obrázky, které by měl nakreslit. Pokud to student uzná za vhodné, může si připravit i jiné body nebo nakreslit jiné obrázky, které jsou nějakým způsobem spojené s daným tématem. Vyučující má taktéž právo se zeptat na další souvislosti spojené s danou otázkou, i když nejsou vypsané mezi hlavními body.
Ke stažení: Zkouškové otázky AHE a specifika otázek dle okruhů: AHE okruh A, AHE okruh B, AHE okruh CAHE okruh D        

 

Okruh A: Pohybová soustava (kosti, kosterní spoje, svaly) a Topografie 

Kosti

Obecná stavba a růst kosti

Kostra končetin

Lebka

Lebka novorozence a čelistní kloub

Páteř, obratle, žebra
 

Kosterní spoje a odpovídající krajiny

Obecná stavba kosterních spojů

Kosterní spoje pletence horní končetiny

Ramenní kloub a podpažní jáma

Loketní kloub a loketní jamka

Klouby ruky a topografická místa ruky

Pánev jako celek

Kyčelní a křížokyčelní kloub

Kolenní kloub a zákolenní jáma

Hlezenní kloub, klouby nohy, nožní klenba a topografická místa nohy

Kosterní spoje páteře
 

Svaly

Obecná stavba a inervace svalu

Žvýkací a mimické svaly, fascie hlavy

Svaly a fascie krku

Svaly a fascie hrudníku

Bránice a mechanika dýchání

Svaly a fascie břicha

Pánevní a močopohlavní dno a jejich fascie, fossa ischioanalis

Svaly, fascie, krajiny a topografická místa zad

Svaly, fascie krajiny a topografická místa pletence horní končetiny

Svaly, fascie krajiny a topografická místa paže

Svaly, fascie krajiny a topografická místa předloktí

Svaly, fascie krajiny a topografická místa ruky

Svaly, fascie krajiny a topografická místa pletence dolní končetiny

Svaly, fascie krajiny a topografická místa stehna

Svaly, fascie krajiny a topografická místa krajiny bérce

Svaly, fascie krajiny a topografická místa krajiny nohy
 

Topografie

Měkké lebeční pokrývky a lebeční klenba, čelní a týlní krajina

Očnice a nosní dutina

Tvář, fossa infratemporalis et pterygopalatina

Krční krajiny, trojúhelníky a prostory

Tříselný kanál, břišní stěna, břišní kýly

Topografické horní končetiny

Topografické útvary dolní končetiny

Páteřní kanál a jeho obsah

Topografie orgánů mužské pánve

Topografie orgánů ženské pánve

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže)

Trávicí soustava

Zuby

Jazyk a patro

Slinné žlázy

Hltan

Jícen

Žaludek a bursa omentalis

Dvanáctník

Tenké střevo

Tlusté střevo

Konečník

Játra

Žlučník a žlučové cesty

Slinivka

Pobřišnice a pobřišnicová dutina

 

Dýchací soustava

Nos, nosní dutina, vedlejší nosní dutiny a nosohltan

Hrtan

Průdušnice a průduškový strom

Plíce a sklípkový strom

Pohrudnice a pohrudniční dutina

Mezihrudí, jeho členění a obsah

 

Močová soustava

Ledviny

Vývodní močové cesty

Mužská a ženská močová trubice

 

Pohlavní soustava

Šourek, varle a nadvarle

Vývodní mužské pohlavní cesty

Přídatné mužské pohlavní žlázy

Vnější mužské pohlavní orgány

Vaječník a ovariální cyklus

Vejcovod

Děloha a menstruační cyklus

Plodové lůžko a plodové obaly

Pochva

Vnější ženské pohlavní orgány

 

Srdce

Srdce – stavba, dutiny, chlopně

Převodní srdeční soustava

Srdce – cévy a nervy

Srdce a oběhy

 

Ostatní

Štítná a příštítná žláza

Nadledvina a další orgány tvořící hormony

Podvěsek

Mléčná žláza

Kůže

Druhý týden vývoje

Třetí týden vývoje

Okruh C: Cévní a mízní soustava a periferní nervová soustava

Tepny

Krev

Krvetvorba

Srdečnice (aorta) a věnčité tepny

Břišní srdečnice (aorta abdominalis)

Pánevní tepny (arteriae iliacae)

Vnější krkavice (arteria carotis externa)

Čelistní tepna (arteria maxillaris)

Vnitřní krkavice (arteria carotis interna)

Willisův tepenný mozkový okruh (circulus arteriosus cerebri) a mozkové tepny

Obratlová tepna (arteria vertebralis)

Podklíčková tepna (arteria subclavia)

Tepny horní končetiny

Tepny dolní končetiny

 

Žíly

Lebeční splavy a mozkové žíly

Žíly krku

Horní dutá žíla (vena cava superior) a její přítoky, kavokavální anastomózy

Dolní dutá žíla (vena cava inferior) a její přítoky, kavokavální anastomózy

Vrátnicová žíla (vena portae) a portokavální anastomózy

Žíly hrudníku a portokavální anastomózy

Povrchové žíly končetin a perforátory

Hluboké žíly končetin a perforátory

 

Mízní soustava

Slezina

Brzlík, částečně opouzdřená a neopouzdřená mízní tkáň

Mízní cévy a kmeny

Mízní odtok z hlavy a krku

Mízní odtok z hrudníku a z horní končetiny

Mízní odtok z břicha

Mízní odtok z pánve a dolní končetiny

 

Periferní nervová soustava

Obecná stavba míšního nervu a hrudní nervy (nervi thoracici)

Areae radiculares et nervinae, Headovy zóny, ganglia

Smyslové hlavové nervy

Okohybné hlavové nervy

Trojklaný nerv (nervus trigeminus)

Lícní nerv (nervus facialis)

Postranní smíšený systém

Bloudivý nerv (nervus vagus)

Krční pleteň (plexus cervicalis) a podjazykový nerv

Pažní pleteň (plexus brachialis)

Bederní pleteň (plexus lumbalis)

Křížová pleteň (plexus sacralis)

Sympatický kmen (truncus sympathicus)

Břišní autonomní pleteně

Hlavový parasympatikus

Křížový parasympatikus

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly

Centrální nervová soustava

Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory)

Mícha – šedá hmota

Mícha – bílá hmota a reflexy

Prodloužená mícha, reflexy a funkce

Most, reflexy a funkce

Střední mozek, reflexy a funkce

Retikulární formace

Mozeček – stavba a funkce

Mozeček – zapojení a funkce

Mezimozek – součásti, epitalamus, subtalamus, metatalamus, šišinka

Talamus

Hypotalamus a hypofýza

Capsula interna a bílá hmota koncového mozku

Korové funkční oblasti

Bazální ganglia

Limbický systém

Asociační a komisurální spoje mozku

Motorické dráhy

Senzitivní dráhy

Zraková dráha

Sluchová a rovnovážná dráha

Čichová a chuťová dráha

Pleny, mozkové komory a mozkomíšní mok

Tepny mozku a míchy

Žíly mozku a míchy

Chemické systémy mozku

Topografie lebeční dutiny

 

Smysly

Oko – přední oční segment

Oko – zadní oční segment

Přídatné oční struktury

Okohybné svaly a topografie očnice

Vnější ucho

Střední ucho

Vnitřní ucho

Čich

Chuť

Hmat

Bolest

Interoceptory

 

Specifika zkouškových otázek – hlavní body a obrázky:

 

Okruh A: Pohybová soustava (kosti, kosterní spoje, svaly) a Topografie – modrá
 

Kosti

Obecná stavba a růst kosti

Hlavní body: druhy kostí, části kostí, histologická stavba, druhy kostní dřeně, druhy osifikace, cévní zásobení kostí, růst a vývoj kosti, vývojové vady kostí

Obrázky: vnitřní stavba kosti, částí kostí, epifýzo-diafyzární ploténka

 

Kostra končetin

Hlavní body: kosti pletenců a volné části končetin, významné kostní struktury a jejich funkce, vývoj končetin, vývojové vady kostí končetin

Obrázky: schéma umístění zápěstních a zánártních kostí

 

Lebka

Hlavní body: demonstrace kostí, otvorů, kostních struktur a lebečních jam na lebce, jejich obsahy a funkce, vývoj lebky, vývojové vady lebky

Obrázky: obsah foramen jugulare

 

Lebka novorozence a čelistní kloub

Hlavní body: poměr neurokrania a viscerokrania, fonticuli, další charakteristické znaky, spojení kostí, vývoj lebky, vývojové vady lebky, osifikace kostí lebky; čelistní kloub (typ, tvar, hlavice, jamka, pouzdro, vazy, zvláštní zařízení a pohyby), svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubu

Obrázky: pohled shora a z boku na lebku novorozence, detail čelistního kloubu

 

Páteř, obratle, žebra

Hlavní body: společné znaky obratlů, odlišnosti krčních, hrudních a bederních obratlů, křížová kost, pohyby páteře a provádějící pohyby páteře, kloubní spojení na páteři, páteřní kanál a jeho obsah, mezižeberní prostor a jeho obsah, fisura scalenorum, vývoj osové kostry, vývojové vady osové kostry

Obrázky: obecná stavba obratle, vazy páteře

 

Kosterní spoje a odpovídající krajiny

Obecná stavba kosterních spojů

Hlavní body: typy spojení kostí, obecný popis kloubu, příklady kloubních spojení, zvláštní zařízení kloubu, vnitřní stavba kloubu, stavba hyalinní chrupavky

Obrázky: schématický řez kloubem

 

Kosterní spoje pletence horní končetiny

Hlavní body: rozdělení a příklady jednotlivých kloubních spojení, vnitřní stavba kloubu

Obrázky: průřez sternoklavikulárním kloubem

 

Ramenní kloub a podpažní jáma

Hlavní body: typ, tvar, hlavice, jamka, kloubní pouzdro, vazy, zvláštní zařízení kloubu, pohyby, střední poloha, rotátorová manžeta, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubu, vnitřní stavba kloubu; ohraničení a obsah podpažní jámy

Obrázky: vazy ramenního kloubu, obsah podpažní jámy

 

Loketní kloub a loketní jamka

Hlavní body: typ, tvar, hlavice, jamka, kloubní pouzdro, vazy, zvláštní zařízení kloubu, pohyby a střední poloha, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubu, vnitřní stavba kloubu; ohraničení a obsah loketní krajiny a loketní jamky

Obrázky: kloubní pouzdro a vazy, obsah podpažní jámy

 

Klouby ruky a topografická místa ruky

Hlavní body: typy kloubů, hlavice a jamky, vazy, zvláštní zařízení kloubů, pohyby a střední poloha kloubů ruky, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubů, vnitřní stavba kloubu; samostatně popsat zápěstní kloub a articulatio carpometacarpalis pollicis, ohraničení a obsah ruční krajiny, zápěstní kanál

Obrázky: schéma kloubů ruky, příčný řez zápěstním kanálem

 

Pánev jako celek

Hlavní body: kosti tvořící pánev, typy spojení na pánvi, velká a malá pánev, pánevní roviny a rozměry, vývoj a osifikace kostí pánve, obecně obsah pánve

Obrázky: spojení na pánvi a pánevní roviny a rozměry

 

Kyčelní a křížokyčelní kloub

Hlavní body: typ, tvar, hlavice, jamka, kloubní pouzdro, vazy, zvláštní zařízení kloubu, pohyby a střední poloha, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubů, vnitřní stavba kloubu

Obrázky: kloubní pouzdro a vazy kyčelního kloubu

 

Kolenní kloub a zákolenní jáma

Hlavní body: typ, tvar, hlavice, jamka, kloubní pouzdro, vazy, zvláštní zařízení kloubu, pohyby a střední poloha, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubu, vnitřní stavba kloubu; ohraničení a obsah zákolenní jámy a canalis adductorius

Obrázky: kolenní kloub – vazy a přídatná zařízení (pohled shora a zboku), obsah zákolenní jámy

 

Hlezenní kloub, klouby nohy, nožní klenba a topografická místa nohy

Hlavní body: typy kloubů, hlavice a jamky, vazy a pohyby hlezna a kloubů nohy, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubů, vnitřní stavba kloubu; samostatně popsat hlezenní, Chopartův a Lisfranckův kloub; nožní klenba, vazy a svaly podílející se na držení klenby

Obrázky: vazy a kloubní štěrbina hlezenního kloubu (pohled zezadu, frontální řez), schéma kloubů nohy, nožní klenba

 

Kosterní spoje páteře

Hlavní body: spojení na páteři a příklady; typy, tvary, hlavice, jamky, vazy a pohyby, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubu, vnitřní stavba kloubu, stavba meziobratlové ploténky

Obrázky: vazy páteře, spojení lebky a páteře

 

Svaly

Obecná stavba a inervace svalu

Hlavní body: dělení svalů, stavba kosterního svalu, části a pomocná zařízení kosterního svalu, typy kontrakce, typy svalových vláken, inervace (nervová vlákna a receptory) svalu, vývoj kosterní svaloviny a vývojové vady svalů

Obrázky: stavba svalu, sarkomera, inervace svalu

 

Žvýkací a mimické svaly, fascie hlavy

Hlavní body: vývojový původ žvýkacích a mimických svalů, přehled mimických svalů a příklady jejich funkcí, modiolus anguli oris, začátek, úpon, inervace a funkce žvýkacích svalů a tvářového svalu, fascie hlavy, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů hlavy a a vývojové vady svalů

Obrázky: mimické svaly

 

Svaly a fascie krku

Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, krční fascie a její listy, prostory na krku (sparium parapharyngeum, spatium prestyloideum et retrostyloideum, spatium retropharyngeum, spatium viscerale, fissura scalenorum), vnitřní stavba svalu, vývoj svalů krku a vývojové vady svalů

Obrázky: pohled zepředu na krční svaly, příčný řez krkem řez v úrovni C6, fissura scalenorum

 

Svaly a fascie hrudníku

Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, fascie, popis dýchaní a rozdělení na vdechové a výdechové svaly, vysvětlení pneumotoraxu, fascie hrudníku, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů hrudníku a vývojové vady svalů

Obrázky: pohled zepředu na svaly hrudníku, příčný řez hrudní stěnou, mezižeberní prostor

 

Bránice a mechanika dýchání

Hlavní body: vývojový původ bránice, začátky, úpon, inervace a funkce bránice, syntopie a topografie bránice (otvory a jejich obsahy), popis dýchaní a rozdělení na vdechové a výdechové svaly, vysvětlení pneumotoraxu, vnitřní stavba svalu, vývoj bránice a vývojové vady svalů

Obrázky: části a otvory bránice

 

Svaly a fascie břicha

Hlavní body: začátky, úpony, inervace a funkce svalů, vrstvy břišní stěny, pochva přímého břišního svalu, fascie ohraničení a obsah tříselného kanálu, břišní kýly, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů břicha a vývojové vady svalů

Obrázky: příčný řez břišní stěnou v místě pochvy přímého břišního svalu nad a pod pupkem, tříselný kanál

 

Pánevní a močopohlavní dno a jejich fascie, fossa ischioanalis

Hlavní body: svaly pánevního dna, jejich začátky, úpony, inervace a funkce; hrázové svaly (svaly močopohlavního dna) jejich začátky, úpony, inervace a funkce, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů pánve a vývojové vady svalů; ohraničení a obsah fossa ischioanalis, canalis pudendalis

Obrázky: pohled zdola na pánevní a močopohlavní dno, frontální řez malou pánví v přední třetině

 

Svaly, fascie, krajiny a topografická místa zad

Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů prvních tří vrstev; systémy a názvy hlubokých zádových svalů, vývoj, inervace a funkce, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů zad a vývojové vady svalů; ohraničení a obsah trigonum subcoccipitale, trigonum lumbale superius et inferius

Obrázky: pohled zezadu na zádové svaly, trigonum suboccipitale

 

Svaly, fascie krajiny a topografická místa pletence horní končetiny

Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, cévy a nervy v oblasti ramene, fascie, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů končetin a vývojové vady svalů; fossa axilaris, incisura scapulae, incisura spinoglenoidalis, foramen humerotricipitale, foramen omotricipitale, trigonum deltopectorale

Obrázky: svaly lopatky při pohledu zezadu

 

Svaly, fascie krajiny a topografická místa paže

Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, kompartmenty paže, cévy a nervy v regio brachialis, fascie, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů končetin a vývojové vady svalů; fossa cubitalis, canalis cubitalis, canalis pronatorius, canalis supinatorius

Obrázky: průřez paží

 

Svaly, fascie krajiny a topografická místa předloktí

Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, kompartmenty předloktí, cévy a nervy v regio antebrachialis, fascie, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů končetin a vývojové vady svalů; canalis carpi, canalis ulnaris, Paronův prostor

Obrázky: průřez předloktím a zápěstím

 

Svaly, fascie krajiny a topografická místa ruky

Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, synoviální pochvy v dlani a na hřbetu ruky, fascie, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů končetin a vývojové vady svalů; Guiotův prostor, foveola radialis

Obrázky: průřez rukou, vaginae synoviales

 

Svaly, fascie krajiny a topografická místa pletence dolní končetiny

Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, cévy a nervy kyčelní a hýžďové krajiny, fascie, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů končetin a vývojové vady svalů; foramen ischiadicum majus et minus, lacuna vasorum et musculorum

Obrázky: pohled zezadu na svaly pletence DK

 

Svaly, fascie krajiny a topografická místa stehna

Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, kompartmenty stehna, cévy a nervy v regio femoris, fascie, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů končetin a vývojové vady svalů; lacuna vasorum et musculorum, fossa iliopectinea, trigonum femorale, canalis adductorius

Obrázky: průřez stehnem, trigonum femorale

 

Svaly, fascie krajiny a topografická místa krajiny bérce

Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, kompartmenty bérce, cévy a nervy v regio cruris, fascie, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů končetin a vývojové vady svalů; fossa poplitea, struktury za mediálním a laterálním kotníkem, arcus tendineus musucli solei, canalis malleolaris, canalis fibularis et musculofibularis

Obrázky: průřez bércem, struktury za mediálním a laterálním kotníkem

 

Svaly, fascie krajiny a topografická místa krajiny nohy

Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, kompartmenty, cévy a nervy v regio plantaris, fascie, vnitřní stavba svalu, vývoj svalů končetin a vývojové vady svalů; canalis malleolaris

Obrázky: průřez nohou

 

Topografie

Měkké lebeční pokrývky a lebeční klenba, čelní a týlní krajina

Hlavní body: vrstvy lebeční klenby, cévy a nervy v čelní a týlní krajině; vnitřní stavba a stručný vývoj jednotlivých součástí

Obrázky: řez vrstvami lebeční klenby

 

Očnice a nosní dutina

Hlavní body: ohraničení a obsah, otvory a jejich obsah, vztahy k okolí; vývoj nosní a ústní dutiny, vývojové vady obličeje

Obrázky: frontální řez nosní dutinou (skořepy a průduchy), směr tahu okohybných svalů

 

Tvář, fossa infratemporalis et pterygopalatina

Hlavní body: cévy a nervy v oblasti tváře z povrchu do hloubky; ohraničení, průchody a obsah fossa infratemporalis et pterygopalatina, vztahy k okolí, vývoj obličeje; vnitřní stavba a stručný vývoj jednotlivých součástí

Obrázky: cévy a nervy obličeje

 

Krční krajiny, trojúhelníky a prostory

Hlavní body: rozdělení, ohraničení a obsah krajin a trojúhelníků a prostor krku (trigonum submentale, submandibulare, carotcium, musculare, omoclaviculare, omotrapezium, trigonum Pirogovi, angulus Béclardi); vnitřní stavba a stručný vývoj jednotlivých součástí

Obrázky: příčný řez krkem v úrovni C6, pohled na krční trojúhelníky

 

Tříselný kanál, břišní stěna, břišní kýly

Hlavní body: ohraničení a obsah tříselného kanálu, typy tříselných kýl; vnitřní stavba a stručný vývoj jednotlivých součástí

Obrázky: vrstvy břišní stěny v úrovni tříselného kanálu s jeho ohraničením

 

Topografické útvary horní končetiny

Hlavní body: fossa axilaris, incisura scapulae et spinoglenoidalis, foramen humerotricipitale et omotricipitale, trigonum deltopectorale, fossa cubitalis, canalis cubitalis, pronatorius, supinatorius, carpi et ulnaris, Paronův prostor, Guiotův prostor, foveola radialis; vnitřní stavba a stručný vývoj jednotlivých součástí

Obrázky: průřez paží, předloktím, zápěstím a rukou

 

Topografické útvary dolní končetiny

Hlavní body: foramen ischiadicum majus et minus, foramen suprapiriforme et infrapiriforme, lacuna vasorum et musculorum, fossa iliopectinea, trigonum femorale, canalis adductorius, fossa poplitea, arcus tendineus musucli solei, canalis malleolaris, canalis fibularis et musculofibularis; vnitřní stavba a stručný vývoj jednotlivých součástí

Obrázky: průřez stehnem, bércem, nohou, lacuna vasorum et musculorum, struktury za mediálním a laterálním kotníkem

 

Páteřní kanál a jeho obsah

Hlavní body: ohraničení, komunikace a obsah páteřního kanálu, prostory tvořené míšními plenami, místo a způsob provedení lumbální punkce; vnitřní stavba a stručný vývoj jednotlivých součástí

Obrázky: příčný průřez páteřním kanálem

 

Topografie orgánů mužské pánve

Hlavní body: intraperitoneální a subperitoneální orgány, peritoneální závěsy orgánů, prostory v peritoneální dutině, fascie, pánevní a močopohlavní dno, hrázová krajina; vnitřní stavba a stručný vývoj jednotlivých součástí

Obrázky: sagitální řez mužskou pánví

 

Topografie orgánů ženské pánve

Hlavní body: intraperitoneální a subperitoneální orgány, peritoneální závěsy orgánů, prostory v peritoneální dutině, fascie, pánevní a močopohlavní dno, hrázová krajina; vnitřní stavba a stručný vývoj jednotlivých součástí

Obrázky: sagitální řez ženskou pánví

 

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) – zelená

Trávicí soustava

Zuby

Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů, zubní vzorec a prořezávání mléčných a trvalých zubů, vývoj a vývojové vady zubů

Obrázky: vzorce mléčných a trvalých zubů, podélný průřez zubem

 

Jazyk a patro

Hlavní body: části, plochy, útvary, stavba, vývoj a vývojové vady, svaly, inervace a cévní zásobení jazyka, vývojové souvislosti, stavba tvrdého a měkkého patra, svaly, cévní zásobení a inervace měkkého patra, krční mandle

Obrázky: senzitivní a senzorická inervace jazyka, papily jazyka

 

Slinné žlázy

Hlavní body: dělení slinných žláz, stavba, vývoj a vývojové vady, syntopie a inervace velkých slinných žláz

Obrázky: glandula parotidea a ductus parotideus, schéma vnitřní stavby slinné žlázy

 

Hltan

Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, dělení, stavba stěny, vývoj a vývojové vady, komunikace, syntopie, svaly, inervace, cévní zásobení, prostory kolem hltanu

Obrázky: schématický sagitální řez hltanem, svaly hltanu ze strany, příčný řez krkem v oblasti C6

 

Jícen

Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, stavba, vývoj a vývojové vady, části, syntopie, zúžení, inervace a cévní zásobení, zeslabená místa, uzávěr přechodu do žaludku

Obrázky: částí, zakřivení a zúžení jícnu, příčný řez krkem v oblasti C6, bránice

 

Žaludek a bursa omentalis

Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, části, stavba, vývoj a vývojové vady, syntopie, závěsy, inervace a cévní zásobení, projekce na přední břišní stěnu, uzávěr přechodu jícnu do žaludku; vznik, ohraničení a výběžky bursa omentalis, ligamentum hepatoduodenale

Obrázky: části, cévní zásobení a syntopie žaludku, buňky žaludečních žlázek

 

Dvanáctník

Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, části, stavba, vývoj a vývojové vady, syntopie, fixace, inervace a cévní zásobení, mimojaterní žlučové cesty

Obrázky: dvanáctník a slinivka, žlučové cesty, stavba stěny střeva

 

Tenké střevo

Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, části, stavba vývoj a vývojové vady, syntopie, fixace, inervace a cévní zásobení, rozdíly mezi lačníkem a kyčelníkem

Obrázky: cévní zásobení tenkého střeva, stavba střevní žlázky

 

Tlusté střevo

Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, části, stavba, vývoj a vývojové vady, syntopie, cévní zásobení a inervace, polohy červovitého přívěsku slepého střeva, vztah k pobřišnici

Obrázky: části tlustého střeva a jejich cévní zásobení, srůstová pole

 

Konečník

Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, části, zakřivení, stavba, vývoj a vývojové vady, syntopie, cévní zásobení a inervace, vnitřní stavba, funkce; pánevní dno, mechanizmus kontinence stolice, trigonum anale

Obrázky: průřez konečníkem ve frontální a sagitální rovině, průřez mužskou a ženskou pánví

 

Játra

Hlavní body: části jater, vnější i vnitřní stavba, vývoj a vývojové vady, dělení, fixace, závěsy a syntopie, cévní zásobení jater, nitrojaterní žlučové cesty, funkce jater

Obrázky: syntopie jater (facies visceralis), jaterní lalůček

 

Žlučník a žlučové cesty

Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, nitrojaterní a mimojaterní žlučové cesty - části a jejich průběh, stavba žlučníku a žlučovodů, vývoj a vývojové vady, ligamentum hepatoduodenale, tvorba a výdej žluči

Obrázky: mimojaterní žlučové cesty, ligamentum hepatoduodenale

 

Slinivka

Hlavní body: části, vývody, syntopie, cévní zásobení, funkce exokrinní i endokrinní složky, stavba, vývoj a vývojové vady

Obrázky: dvanáctník a slinivka, žlučové cesty, cévní zásobení slinivky

 

Pobřišnice a pobřišnicová dutina

Hlavní body: dělení pobřišnicové dutiny, vztah k orgánům, závěsy, předstěry, záhyby, prostory a cévní zásobení, stavba, vývoj coelomové dutiny a její dělení, vývojové vady

Obrázky: orgány a závěsy, sagitální průřez pobřišnicovou dutinou, průřez mužskou a ženskou pánví

Dýchací soustava

Nos, nosní dutina, vedlejší nosní dutiny a nosohltan

Hlavní body: stavba a vývoj nosu, části, ohraničení a syntopie nosní dutiny, popis a vyústění vedlejších nosních dutin, útvary nosohltanu, cévní zásobení a inervace, vývojové vady

Obrázky: průřez nosní dutinou, vyústění vedlejších nosních dutin

 

Hrtan

Hlavní body: stavba (chrupavky, vazy, klouby, svaly) a vývoj, dutina, její části a součásti, syntopie, cévní zásobení a inervace, vývojové vady, krikotomie,

Obrázky: laryngoskopický pohled do hrtanu, frontální řez hrtanovou dutinou

 

 

Průdušnice a průduškový strom

Hlavní body: obecná stavba, rozdíly ve stavbě průdušnice, průdušek a průdušinek, syntopie, cévní zásobení a inervace, vývoj a vývojové vady, větvení průduškového stromu, tracheotomie, bronchoskopie

Obrázky: větvení průduškového stromu, příčný průřez průdušnicí

 

Plíce a sklípkový strom

Hlavní body: části, plochy, okraje a otisky, plicní laloky a segmenty, syntopie plic a útvary plicní branky, stavba plic, vývoj, vývojová stádia a vývojové vady, cévní zásobení a inervace, malý, velký a fetální oběh

Obrázky: segmenty plic, otisky, útvary plicní branky, alveolokapilární membrána

 

Pohrudnice a pohrudniční dutina

Hlavní body: základní části, záhyby pohrudnice, syntopie, cévní zásobení a inervace, hranice a projekce pohrudnice, pneumotorax, stavba a vývoj coelomové dutiny a její dělení, vývojové vady

Obrázky: části a záhyby pohrudnice, hranice a projekce pohrudnice a plic

 

Mezihrudí, jeho členění a obsah

Hlavní body: dělení, ohraničení a obsah, vývoj a vývojové vady jednotlivých součástí

Obrázky: příčný průřez mediastinem v úrovni T2/3

Močová soustava

Ledviny

Hlavní body: obaly, vnější a vnitřní stavba, segmenty, syntopie, cévní zásobení a inervace ledvin, ledvinové tělísko, nefron a jeho části, juxtaglomerulární aparát, vývoj a vývojová stádia, tvarové odchylky a vývojové vady

Obrázky: syntopie ledvin, příčný průřez břišní dutinou v úrovni L1, filtrační membrána

 

Vývodní močové cesty

Hlavní body: obecná stavba, nitroledvinové a mimoledvinové součásti, syntopie ledvinné pánvičky, části a průběh močovodu, části a syntopie močového měchýře, cévní zásobení a inervace všech vývodních močových cest, vývoj a vývojové vady, mechanizmus močení a kontinence u ženy a muže

Obrázky: křížení močovodu s rozličnými strukturami, sagitální řez mužskou a ženskou pánví

 

Mužská a ženská močová trubice

Hlavní body: obecná stavba a místní rozdíly, části, zakřivení, zúžení, rozšíření a svaly mužské močové trubice, části a svaly ženské močové trubice, vývojové rozdíly mužské a ženské močové trubice, vývojové vady, mechanizmus močení a kontinence u ženy a muže

Obrázky: zúžení a rozšíření mužské močové trubice, sagitální řez mužskou a ženskou pánví

Pohlavní soustava

Šourek, varle a nadvarle

Hlavní body: stavba, buňky, spermiogeneze, vývoj a vývojové vady, inervace a cévní zásobení, funkce, sestup varlete, vrstvy šourku a obaly varlete, cévní zásobení a inervace

Obrázky: vrstvy šourku a obaly varlete, stavba spermie

 

Vývodní mužské pohlavní cesty

Hlavní body: obecná stavba vývodních pohlavních cest, přehled, vývoj a vývojové vady; části, průběh a stavba chámovodu; vnější a vnitřní stavba, syntopie a vývody měchýřkových žláz; vnější a vnitřní stavba a syntopie prostaty, cévní zásobení a inervace, princip ejakulace

Obrázky: části chámovodu, příčný řez prostatou

 

Přídatné mužské pohlavní žlázy

Hlavní body: přehled, vývoj a vývojové vady; vnější a vnitřní stavba, syntopie a vývody měchýřkových žláz; vnější a vnitřní stavba, části, zóny, dělení a syntopie prostaty; glandula bulbourethralis, cévní zásobení a inervace, svaly pánevního dna

Obrázky: příčný řez prostatou, sagitální řez mužskou pánví

 

Vnější mužské pohlavní orgány

Hlavní body: vnější a vnitřní stavba, vývoj a vývojové vady, cévní zásobení a inervace, svaly močopohlavního dna, mechanizmus erekce a ejakulace

Obrázky: příčný řez pyjem, sagitální řez mužskou pánví, žabí pohled na hrázovou krajinu

 

Vaječník a ovariální cyklus

Hlavní body: části, stavba, vývoj a vývojové vady, buňky, oogeneze, fixace, cévní zásobení a inervace, ovariální cyklus, stádia folikulů, červené, žluté a bílé tělísko

Obrázky: cévní zásobení vaječníku a vejcovodu, stádia vaječníkových folikulů

 

Vejcovod

Hlavní body: obecná stavba ženských pohlavních cest, části, stavba, vývoj a vývojové vady, fixace, cévní zásobení a inervace, oplození

Obrázky: části vejcovodu, cévní zásobení vaječníku a vejcovodu

 

Děloha a menstruační cyklus

Hlavní body: obecná stavba ženských pohlavních cest, části, vnitřní stavba dělohy, poloha, syntopie, vývoj a vývojové vady, podpůrný a závěsný aparát, cévní zásobení a inervace, menstruační cyklus

Obrázky: sagitální řez ženskou pánví, části dělohy, ligamentum latum uteri

 

Plodové lůžko a plodové obaly

Hlavní body: vývoj a vývojové vady, vnější a vnitřní stavba, choriové klky, krevní oběh, chorion, amnion, pupečník

Obrázky: vývoj plodového lůžka a plodových obalů, placentární bariéra

 

Pochva

Hlavní body: obecná stavba ženských pohlavních cest, části, vnitřní stavba, vývoj a vývojové vady, svaly pánevního dna, poloha a syntopie, cévní zásobení a inervace, menstruační cyklus

Obrázky: sagitální řez ženskou pánví

 

Vnější ženské pohlavní orgány

Hlavní body: vnější a vnitřní stavba, vývoj a vývojové vady, cévní zásobení a inervace, svaly močopohlavního dna, mechanizmus erekce

Obrázky: příčný řez poštěváčkem, sagitální řez ženskou pánví, žabí pohled na hrázovou krajinu

Srdce

Srdce – stavba, dutiny, chlopně

Hlavní body: dělení srdečních dutin a chlopní, popis a části, srdeční skelet, tok krve ve fetální a dospělém srdci, vrstvy srdeční stěny, poslechová místa, vývoj srdce (srdeční trubice a klička) a vývojové vady

Obrázky: příčný řez srdcem s cévním zásobením

 

Převodní srdeční soustava

Hlavní body: části, vrstvy srdeční stěny, srdeční svalovina, srdeční skelet, vývoj a a vývojové vady srdce, arytmie

Obrázky: schéma převodní srdeční soustavy, interkalární disk

 

Srdce – cévy a nervy

Hlavní body: uložení a syntopie srdce, vnitřní stavba, vývoj a vývojové vady srdce, projekce srdce na hrudní stěnu a poslechová místa chlopní, tepenné, žilní a mízní zásobení, inervace, převodní srdeční soustava

Obrázky: příčný řez srdcem s cévním zásobením, schéma cévního zásobení srdce, projekce srdce na hrudní stěnu, poslechová místa chlopní

 

Srdce a oběhy

Hlavní body: komunikace a struktury v srdečních dutinách, malý krevní oběh, fetální oběh, vývoj (septace) a vývojové vady srdce

Obrázky: struktury v pravé síní, fetální oběh

Ostatní

Štítná a příštítná žláza

Hlavní body: stavba, části, syntopie, cévní zásobení a inervace, chirurgický přístup, funkce a hormony, vývoj, sestup a vývojové vady

Obrázky: příčný řez krkem v úrovni C6

 

Nadledvina a další orgány tvořící hormony

Hlavní body: stavba, části, tvar, syntopie, cévní zásobení a inervace, funkce a hormony, vývoj a vývojové vady; endokrinní aktivita slinivky, ledvin, srdce, vaječníku, žlutého tělíska, plodového lůžka, varlete

Obrázky: příčný průřez břišní dutinou v úrovni L1

 

Podvěsek

Hlavní body: stavba, části, tvar, syntopie, cévní zásobení a inervace, funkce a hormony, vývoj a vývojové vady; hypotalamo-hypofyzární osa

Obrázky: průřez podvěskem

 

Mléčná žláza

Hlavní body: umístění, stavba, vývoj a vývojové vady, syntopie, cévní zásobení a inervace

Obrázky: sagitální řez prsem, mízní odtok

 

Kůže

Hlavní body: funkce kůže, vrstvy kůže, vývoj a vývojové vady kůže, vrstvy pokožky, buňky, deriváty (žlázy, chlupy, nehty), hmatová tělíska a jejich funkce

Obrázky: průřez kůží

 

Druhý týden vývoje

Hlavní body: vznik dvojvrstevného zárodečného terčíku, vývoj extraembryonálních dutin, implantace zárodku

Obrázky: dvojvrstevný zárodečný terčík s dutinami

 

Třetí týden vývoje

Hlavní body: vznik trojvrstevného zárodečného terčíku, diferenciace intraembryonálního mezodermu, notogeneze

Obrázky: gastrulace a diferenciace intraembryonálního mezodermu

 

Okruh C: Cévní a mízní soustava a periferní nervová soustava – červená

Tepny

 

Krev

Hlavní body: složení krve, formované krevní elementy (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky), krevní obraz včetně diferenciálního

Obrázky: membránová kostra červené krvinky, druhy bílých krvinek

 

Krvetvorba

Hlavní body: monofyletická teorie krvetvorby, erytropoéza, myelopoéza, trombopoéza, vývoj krvetvorby

Obrázky: schéma krvetvorby

 

Srdečnice (aorta) a věnčité tepny

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady tepen; průběh, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, aneuryzma, bypass, katetrizace a angioplastika

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Břišní srdečnice (aorta abdominalis)

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady tepen; průběh, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, aneuryzma

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Pánevní tepny (arteriae iliacae)

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady tepen; průběh, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, aneuryzma

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Vnější krkavice (arteria carotis externa)

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba a vývoj tepen; průběh, větvení (hlavní větve i jejich větve) a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, průchody skrz otvory lebky

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Čelistní tepna (arteria maxillaris)

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba a vývoj tepen; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, průchody skrz otvory lebky, epidurální krvácení

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Vnitřní krkavice (arteria carotis interna)

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady tepen; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, průchody skrz otvory lebky

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, ultrazvuk a pohmat

 

Willisův tepenný mozkový okruh (circulus arteriosus cerebri) a mozkové tepny

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady tepen; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, klinicky významné větve a následky jejich uzávěrů/krvácení, subarachnoidální krvácení, aneuryzmata, oblasti mozku zásobené jednotlivými mozkovými tepnami

Obrázky: schéma a základní větvení, oblasti mozku zásobené jednotlivými mozkovými tepnami

 

Obratlová tepna (arteria vertebralis)

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady tepen; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, průchody skrz otvory lebky

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Podklíčková tepna (arteria subclavia)

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady tepen; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, skalenový syndrom, steal fenomén

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Tepny horní končetiny

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady tepen; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, topografická místa, pohmat, katetrizace, dialyzační píštěle

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Tepny dolní končetiny

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady tepen; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, topografická místa, pohmat, katetrizace, bypassy

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

Žíly

Lebeční splavy a mozkové žíly

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady žil; dělení na párové a nepárové, průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, emisária, subdurální krvácení

Obrázky: sagitální a transverzální pohled na nepárové a párové splavy, frontální řez skrz sinus cavernosus

 

Žíly krku

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady žil; průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, centrální katetrizace, emisária

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Horní dutá žíla (vena cava superior) a její přítoky, kavokavální anastomózy

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady žil; průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, centrální katetrizace, přehled kavokaválních anastomóz

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Dolní dutá žíla (vena cava inferior) a její přítoky, kavokavální anastomózy

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady žil; průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, přehled kavokaválních anastomóz

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Vrátnicová žíla (vena portae) a portokavální anastomózy

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady žil; průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, portální hypertenze, přehled portokaválních anastomóz, TIPS

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Žíly hrudníku a portokavální anastomózy

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady žil; průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, portální hypertenze, přehled portokaválních anastomóz

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Povrchové žíly končetin a perforátory

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady; přehled povrchových žil horní a dolní končetiny, průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, venepunkce, přehled perforátorů, princip funkce perforátorů, varixy

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, obecné schéma perforátoru, confluens venosus subinguinalis

 

Hluboké žíly končetin a perforátory

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba, vývoj a vývojové vady žil; přehled hlubokých žil horní a dolní končetiny, průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, přehled perforátorů, princip funkce perforátorů

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, obecné schéma perforátoru

Mízní soustava

Slezina

Hlavní body: části, stavba, vývoj a vývojové vady, syntopie, průběh a větvení cév, cévní zásobení a inervace, funkce, dvojdobá ruptura sleziny

Obrázky: syntopie sleziny, krevní oběh slezinou

 

Brzlík, částečně opouzdřená a neopouzdřená mízní tkáň

Hlavní body: části, stavba, vývoj a vývojové vady, syntopie, cévní zásobení a inervace, funkce; mandle – přehled, stavba a funkce; MALT

Obrázky: Waldeyerův mízní okruh

 

Mízní cévy a kmeny

Hlavní body: obecná stavba cév; stavba a vývoj mízních cév, stavba, funkce a vývoj mízní uzliny, vývoj a vývojové vady; průběh mízní cév, přítoky, vztah k okolním strukturám, spádová oblast

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, řez mízní uzlinou

 

Mízní odtok z hlavy a krku

Hlavní body: stavba, funkce a vývoj mízní uzliny; přehled skupin mízních uzlin hlavy a krku a jejich spádových oblastí, odtok z jednotlivých orgánů hlavy a krku (zejména jazyk), Virchovowy-Troisierovy uzliny, TNM klasifikace

Obrázky: schéma umístění skupin mízních uzlin hlavy a krku, schéma odtoku mízy z jazyka

 

Mízní odtok z hrudníku a z horní končetiny

Hlavní body: stavba, funkce a vývoj mízní uzliny; přehled skupin mízních uzlin hrudníku a horní končetiny a jejich spádových oblastí, odtok z jednotlivých orgánů hrudníku a horní končetiny (zejména plíce a mléčná žlázy), Sorgiusova uzlina, TNM klasifikace

Obrázky: schéma umístění skupin mízních uzlin hrudníku a horní končetiny, schéma odtoku mízy z plic a mléčné žlázy

 

Mízní odtok z břicha

Hlavní body: stavba, funkce a vývoj mízní uzliny; přehled skupin mízních uzlin břicha a jejich spádových oblastí, odtok z jednotlivých orgánů břicha (zejména žaludek a tlusté střevo), TNM klasifikace

Obrázky: schéma umístění skupin mízních uzlin břicha, schéma odtoku mízy z žaludku a tlustého střeva

 

Mízní odtok z pánve a dolní končetiny

Hlavní body: stavba, funkce a vývoj mízní uzliny; přehled skupin mízních uzlin pánve a dolní končetiny a jejich spádových oblastí, odtok z jednotlivých orgánů břicha (zejména vaječník/varle, děloha, prostata, šourek), Cabanasova uzlina, TNM klasifikace

Obrázky: schéma umístění skupin mízních uzlin pánve a dolní končetiny, schéma odtoku mízy z dělohy

Periferní nervová soustava

Obecná stavba míšního nervu a hrudní nervy (nervi thoracici)

Hlavní body: obecné rozdělení periferní nervové soustavy, modality a funkce periferního nervu, jeho stavba a vývoj, větve; průběh, větvení a modality hrudních nervů, vztah k okolním strukturám, inervační oblast, pásový opar

Obrázky: schéma míšního nervu

 

Areae radiculares et nervinae, Headovy zóny, ganglia

Hlavní body: vysvětlit pojmy, uvést příklady, klinický význam, druhy a umístnění ganglií, stavba a vývoj senzitivního ganglia

Obrázky: dermatomy těla i končetin, senzitivní inervace hlavy a končetin

 

Smyslové hlavové nervy

Hlavní body: čichový, zrakový a sluchorovnovážný nerv: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, čichová, zraková, sluchová a rovnovážná dráha, fundus meatus acustici interni, schéma zornicového reflexu

 

Okohybné hlavové nervy

Hlavní body: okohybný, kladkový a odtahovací nerv: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, frontální řez sinus cavernosus, schéma zornicového reflexu

 

Trojklaný nerv (nervus trigeminus)

Hlavní body: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění (neuralgie), ganglia, anestézie

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, schéma rohovkového reflexu

 

Lícní nerv (nervus facialis)

Hlavní body: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění – příznaky periferní a centrální obrny

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, canalis nervi facialis, schéma rohovkového reflexu

 

Postranní smíšený systém

Hlavní body: jazykohltanový, bloudivý a přídatný nerv: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, foramen jugulare

 

Bloudivý nerv (nervus vagus)

Hlavní body: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, foramen jugulare

 

Krční pleteň (plexus cervicalis) a podjazykový nerv

Hlavní body: podjazykový nerv: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění;

Přehled nervů pleteně, průběh, větvení a modality, vztah k okolním strukturám, inervační oblast, obrna/dráždění, Jonášův bod

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Pažní pleteň (plexus brachialis)

Hlavní body: Přehled nervů pleteně včetně kořenů, průběh, větvení a modality, vztah k okolním strukturám, inervační oblast, obrna/dráždění, reflexy, svodná anestézie, úžinové syndromy; obecná stavba nervu a vývojové pozadí

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, dermatomy a senzitivní inervace horní končetiny, schéma bicipitového a tricipitového reflexu

 

Bederní pleteň (plexus lumbalis)

Hlavní body: Přehled nervů pleteně včetně kořenů, průběh, větvení a modality, vztah k okolním strukturám, inervační oblast, obrna/dráždění, svodná anestézie, úžinové syndromy; obecná stavba nervu a vývojové pozadí

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, dermatomy a senzitivní inervace dolní končetiny, schéma patelárního reflexu

 

Křížová pleteň (plexus sacralis)

Hlavní body: Přehled nervů pleteně včetně kořenů, průběh, větvení a modality, vztah k okolním strukturám, inervační oblast, obrna/dráždění, svodná anestézie, úžinové syndromy; obecná stavba nervu a vývojové pozadí

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, dermatomy a senzitivní inervace dolní končetiny, schéma reflexu Achillovy šlachy

 

Sympatický kmen (truncus sympathicus)

Hlavní body: obecná funkce autonomního systému a sympatiku (mediátory, receptory), stavba, modality, umístnění, ganglia, větvení a přehled základních větví, přehled inervačních oblastí, vztah k okolním strukturám, funkce, obecná stavba nervu a vývojové pozadí, Claude Bernardův-Hornerův syndrom, zornicový reflex

Obrázky: schéma míšního nervu, schéma průběhu a základní větvení

 

Břišní autonomní pleteně

Hlavní body: obecná funkce autonomního systému a sympatiku (mediátory, receptory), stavba, modality, umístnění, ganglia, větvení a přehled základních větví, přehled inervačních oblastí, vztah k okolním strukturám, funkce, obecná stavba nervu a vývojové pozadí, Cannonův-Boehmův bod

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Hlavový parasympatikus

Hlavní body: obecná funkce autonomního systému a parasympatiku (mediátory, receptory), stavba, modality, jádra, umístnění, ganglia, větvení a přehled základních větví, přehled inervačních oblastí, vztah k okolním strukturám, funkce, obecná stavba nervu a vývojové pozadí

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

 

Křížový parasympatikus

Hlavní body: obecná funkce autonomního systému a parasympatiku (mediátory, receptory), stavba, modality umístnění, ganglia, větvení a přehled základních větví, přehled inervačních oblastí, vztah k okolním strukturám, funkce, obecná stavba nervu a vývojové pozadí, Cannonův-Boehmův bod

Obrázky: schéma průběhu a základní větvení

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly – žlutá

Centrální nervová soustava

Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory)

Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí, mediátorů, funkční význam, histogeneze nervové tkáně, přehled vývoje nervové soustavy a jejích vývojových vad

Obrázky: schéma neuronu a synapse

 

Mícha – šedá hmota

Hlavní body: vnější popis míchy včetně cév a obalů, stavba šedé míšní hmoty, jádra a Rexedovy laminy, jejich funkce a zapojení, vývoj a vývojové vady neurální trubice

Obrázky: průřez míchou

 

Mícha – bílá hmota a reflexy

Hlavní body: vnější popis míchy včetně cév a obalů, stavba bílé míšní hmoty, míšní dráhy, druhy reflexů, rozdělení, stavba reflexního oblouku, vývoj a vývojové vady neurální trubice

Obrázky: průřez míchou, schéma reflexního oblouku

 

Prodloužená mícha, reflexy a funkce

Hlavní body: vnější popis prodloužené míchy včetně cév a obalů, jádra, dráhy, jejich zapojení a význam, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: průřez prodlouženou míchou

 

Most, reflexy a funkce

Hlavní body: vnější popis mostu včetně cév a obalů, členění, jádra, dráhy, jejich zapojení a význam, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: průřez mostem

 

Střední mozek, reflexy a funkce

Hlavní body: vnější popis středního mozku včetně cév a obalů, členění, jádra, dráhy, zapojení a funkce, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: průřez středním mozkem

 

Retikulární formace

Hlavní body: umístění, členění, stavba, spoje, funkční význam, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: schéma retikulární formace

 

Mozeček – stavba a funkce

Hlavní body: vnější popis mozečku včetně cév a obalů, vnitřní stavba, jádra a jejich zapojení, funkce mozečku a její poruchy, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: stavba mozečkové kůry

 

Mozeček – zapojení a funkce

Hlavní body: přehled aferentace a eferentace mozečku, zapojení, funkce mozečku a její poruchy, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: jednoduché schéma drah

 

Mezimozek – součásti, epitalamus, subtalamus, metatalamus, šišinka

Hlavní body: vnější popis, základní členění a zapojení mezimozku, funkční význam, stavba šišinky, vývoj a vývojové vady nervové soustavy a šišinky

Obrázky: frontální a horizontální průřez polokoulí

 

Talamus

Hlavní body: vnější popis, přehled jader a jejich zapojení, funkční význam, talamokortikální spoje, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: frontální a horizontální průřez polokoulí

 

Hypotalamus a hypofýza

Hlavní body: vnější popis včetně cév a obalů, členění – jádra, oblasti, jejich zapojení a význam, vztah hypotalamu a hypofýzy, hormony, princip a význam regulace, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: frontální a horizontální průřez polokoulí, průřez hypofýzou

 

Capsula interna a bílá hmota koncového mozku

Hlavní body: popis a části, dráhy a jejich funkce, cévní zásobení a následky jeho porušení, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: frontální a horizontální průřez polokoulí

 

Korové funkční oblasti

Hlavní body: přehled korových oblastí, jejich zapojení, aferentace, eferentace, význam a poruchy, cévní zásobení, stavba mozkové kůry, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: mozková poloukoule s vyznačením hlavních oblastí

 

Bazální ganglia

Hlavní body: členění, stavba, zapojení, funkce, mediátory, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: okruhy bazálních ganglií, frontální a horizontální průřez polokoulí

 

Limbický systém

Hlavní body: členění, zapojení, funkční význam, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: Papezův okruh, Andersenův okruh

 

Asociační a komisurální spoje mozku

Hlavní body: přehled, vysvětlit pojmy, jejich zapojení a význam, a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: frontální a horizontální průřez polokoulí

 

Motorické dráhy

Hlavní body: přehled (pyramidová, extrapyramidové), zapojení, funkční význam, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: průřez míchou, schéma jednotlivých drah

 

Senzitivní dráhy

Hlavní body: přehled (hmat, bolest, polohocit, mozečkové kolaterály), zapojení, funkční význam, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: průřez míchou, schéma jednotlivých drah

 

Zraková dráha

Hlavní body: přehled, zapojení, odbočky, funkční význam, výpadky zorného pole, zornicový reflex, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: schéma jednotlivých drah

 

Sluchová a rovnovážná dráha

Hlavní body: přehled, zapojení, funkční význam, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: schéma jednotlivých drah

 

Čichová a chuťová dráha

Hlavní body: přehled, zapojení, funkční význam, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: schéma jednotlivých drah

 

Pleny, mozkové komory a mozkomíšní mok

Hlavní body: jednotlivé vrstvy a prostory mezi nimi, uspořádání na mozku a na míše, členění, ohraničení a propojení komor, cisterny a jejich obsah, tvorba, oběh a vstřebávání mozkomíšního moku, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: topografie páteřního kanálu, průřez obalů mozku, průřez komorami

 

Tepny mozku a míchy

Hlavní body: hluboké a povrchové tepny a jejich úseky, tepny míchy, vývoj a vývojové vady nervové soustavy a jejích cév

Obrázky: Willisův okruh, schéma zásobení kůry

 

Žíly mozku a míchy

Hlavní body: hluboké a povrchové žíly, žilní splavy, žíly míchy, vývoj a vývojové vady nervové soustavy a jejích cév

Obrázky: schéma párových a nepárových žilních splavů, průřez žilním splavem, průřez sinus cavernosus

 

Chemické systémy mozku

Hlavní body: členění, umístění a funkční význam, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: schématické zapojení a umístění jednotlivých systémů

 

Topografie lebeční dutiny

Hlavní body: členění a obsah celku i jednotlivých částí, vývoj a vývojové vady hlavy a mozku

Obrázky: incisura tentorii

Smysly

Oko – přední oční segment

Hlavní body: vnější a vnitřní stavba oka, vývoj a vývojové vady oka, tvorba komorového moku, akomodace, inervace a cévní zásobení, rohovkový a zornicový reflex

Obrázky: průřez okem, iridokorneální úhel

 

Oko – zadní oční segment

Hlavní body: vnější a vnitřní stavba oka, vývoj a vývojové vady oka, podrobná stavba sítnice, inervace a cévní zásobení, zraková dráha

Obrázky: průřez okem, oční pozadí

 

Přídatné oční struktury

Hlavní body: stavba víček, členění spojivky, tvorba a odvod slz, vývoj a vývojové vady oka

Obrázky: průřez víčkem, schéma slzného ústrojí

 

Okohybné svaly a topografie očnice

Hlavní body: začátek, úpon, inervace, funkce svalů, obrny okohybných nervů, jednotlivé vrstvy očnice, vývoj a vývojové vady oka a očnice

Obrázky: schéma úponu svalů a směr pohybu oka při působení jednotlivých svalů

 

Vnější ucho

Hlavní body: vnější popis a stavba boltce, zvukovodu a bubínku, vývoj a vývojové vady ucha, topografické vztahy, vrstvy okolních měkkých pokrývek, cévní zásobení a inervace, princip slyšení, sluchová dráha

Obrázky: otoskopický pohled na bubínek

 

Střední ucho

Hlavní body: stavba bubínku, členění, ohraničení a obsah středoušní dutiny, vývoj a vývojové vady ucha, funkční význam, princip slyšení, sluchová dráha

Obrázky: otoskopický pohled na bubínek, pohled na mediální stěnu středoušní dutiny

 

Vnitřní ucho

Hlavní body: uložení, stavba a členění, vývoj a vývojové vady ucha, endolymfa a perilymfa, význam jednotlivých oddílů, cévní a nervové zásobení, receptorová místa, princip slyšení a vnímání rovnováhy a poruchy, sluchová a rovnovážná dráha

Obrázky: přehled blanitého labyrintu, Cortiho orgán, receptory rovnovážného ústrojí

 

Čich

Hlavní body: umístění čichového ústrojí, stavba, vývoj a vývojové vady nosní dutiny, ohraničení nosní dutiny, princip vnímání čichu, čichová dráha a poruchy, čichový mozek

Obrázky: čichová dráha

 

Chuť

Hlavní body: umístění chuťového ústrojí, stavba, vývoj a vývojové vady jazyka, ohraničení ústní dutiny a hltanu, princip vnímání chuti, chuťová dráha a poruchy

Obrázky: chuťová dráha, inervace jazyka

 

Hmat

Hlavní body: přehled a umístění hmatových receptorů, stavba receptorů, stavba, vývoj a vývojové vady kůže, princip vnímání hmatu, senzitivní dráhy a poruchy, dermatomy

Obrázky: senzitivní dráhy, dermatomy

 

Bolest

Hlavní body: přehled a umístění receptorů bolesti, stavba receptorů, stavba kůže, princip vnímání bolesti, senzitivní dráhy a poruchy, dermatomy a Headovy zóny, rychlá a pomalá bolest, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: senzitivní dráhy, dermatomy

 

Interoceptory

Hlavní body: přehled a umístění interoceptorů, stavba receptorů, princip vnímání hmatu, příslušné nervy či struktury, vývoj a vývojové vady nervové soustavy

Obrázky: juxtaglomerulární aparát

Created: 25. 2. 2022 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.