Povinná a doporučená literatura

Pro účinné učení a opakování doporučujeme studentům, aby čerpali informace z většího počtu učebnic a atlasů. Nejvhodnější je mít nejméně jednu učebnici se souvislým textem, jednu učebnici se strukturovaným textem a k nim anatomický atlas. Abychom předešli nedorozuměním, zejména u hodnocení průběžných testů, budeme v případě rozdílných informací ve zdrojích vycházet z nejnovějšího vydání Memorixu anatomie a z praktik. K učebnicím a atlasům doporučujeme i prezentace z přednášek a další výukové materiály, které můžete najít na našich webových stránkách, nebo aplikaci Anatomyka, kterou mají všichni studenti zakoupenou v rámci fakultní licence.

Povinná literatura

Hudák, R., Kachlík, D. a kol.: Memorix anatomie 5. vydání, Praha, Triton, 2021.

 

Doporučená literatura – atlasy

Rohen, J.: Anatomie člověka - fotografický atlas - 9. vydání, Praha: Triton, 2022.

Netter, F. H.: Netterův anatomický atlas člověka, Praha: Computer Press, 2011.

Putz, R., Pabst, R.: Sobottův atlas anatomie člověka, Praha: Grada, 2007.

 

Doporučená literatura

​Čihák, R.: Anatomie I., II., III., Praha: Grada, 2011–2016.

Elišková, M., Naňka, O.: Přehled anatomie, Praha: Karolinum, 2006.

Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie,
1. Obecná anatomie a pohybový systém Praha: Galén Karolinum, 2006.
3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém, Praha: Galén Karolinum, 2005.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi, Praha: Triton, 2007.

Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Praha: Grada, 2009.

Bartoníček, J., Heřt, J.: Základy klinické anatomie pohybového aparátu, Praha: Maxdorf, 2004.

Kolář, P. a kol.: Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2010.

Balko, J., Tonar, Z., Varga, I. a kol.: Memorix histologie, 3. vydání, Praha: Triton, 2021.

Šedý, J.: Anatomie orofaciálního systému. E-kompendium stomatologie. www.kompendiumstomatologie.cz

Šedý, J.: Základy gnatologie. První vydání. Triton, Praha, 2023, 512 s.

Šedý, J.: Kritické myšlení. První vydání. Galén, Praha, 2021, 328 s.

 

Doporučená literatura – aplikace

Anatomyka - 3D anatomický atlas s latinskou, českou, slovenskou i anglickou terminologií vytvořený podle knihy Memorix anatomie

Memorix Anatomy QUIZ - aplikace na opakování anatomie s více než 15 000 otázkami

Memorix Histology QUIZ - aplikace na opakování histologie s více než 7 000 otázkami

Anatom.cz - online procvičování anatomie na míru znalostem konkrétních studentů

Online anatomický slovník - onilne slovník s českou, slovenskou, anglickou a latinskou terminologií podle Terminologia Anatomica

Created: 27. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák