Trávicí, dýchací a močopohlavní systém

Zkoušení Trávicí, dýchací a močopohlavní systém bude probíhat ústní formou s použitím mikroskopu. Každý student dostane jeden preparát ze seznamu uvedeného níže. Při zkoušení pomocí světelného mikroskopu s diskusním zařízením pro dva pozorovatele se bude klást důraz na struktury, které jsme probírali na praktických cvičeních. Student musí preparát poznat a při následné diskusi prokázat teoretické znalosti o orgánech trávicího, dýchacího, močového a pohlavního systému.

27. epiglottis
28. larynx
29. trachea (H&E)
30. trachea (mucikarmín)
31. plíce
32. gl. parotis
33. gl. submandibularis
34. gl. sublingualis
35. zub
36. pankreas
37. játra
38. žlučník
39. ret
40. hrot a hřbet jazyka
41. kořen jazyka (hrazená papila)
42. měkké patro
43. jícen (H&E)
44. jícen (Weigert van Gieson)
45. žaludek – fundus (H&E nebo modrý trichrom)
46. žaludek – fundus (PAS)
47. žaludek – pylorus
48. duodenum
49. jejunum
50. tlusté střevo (H&E)
51. tlusté střevo (PAS)
52. appendix
53. anus
54. ledvina (PAS)
55. ledvina
56. močovod
57. močový měchýř
58. varle
59. nadvarle
60. funiculus spermaticus
61. semenný váček
62. prostata
63. penis, urethra
64. ovárium králíka
65. ovárium ženy
66. ovárium – corpus luteum
67. tuba uterina
68. ampulla tubae uterinae
69. uterus proliferační fáze
70. uterus sekreční fáze
71. cervix uteri
72. vagina
97. nosní dutina
101. placenta
103. ileum
104. tenké střevo (PAS)
105. vývoj zubu – stádium pohárku
106. vývoj zubu – stádium zvonku
107. varle a nadvarle
109. plod-tělo - plíce, játra, střevo, ledvina, varle
110. plod-hlava - obličej, ústní a nosní dutina

Created: 17. 9. 2021 / Upraveno: 28. 9. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.