Anketa 2015/2016

Naše reakce na výsledky studentské ankety z roku 2015/2016:

Změny ve výuce anatomie v návaznosti na studentskou evaluaci obecně:

 1. Vytvoření nových webových stránek.
 2. Vytvoření Okruhů k průběžným testům, které upřesňují obsah jednotlivých ústních zkoušení a písemných testů.
 3. Vytvoření seznamu klinických poznámek a zajímavostí pro jednotlivá témata a okruhy průběžných testů.
 4. Vytvoření databáze snímků zobrazovacích metod pro výuku a zkoušení.
 5. Úplné oddělení testových variant pro úterní a čtvrteční skupiny.
 6. Vytvoření obecné struktury jednotlivých testů s poměrným zastoupením jednotlivých druhů otázek a podtémat daného okruhu pro vyučující při přípravě testů.
 7. Opětovné částečné odstranění technických potíží s mikrofonem (které jsou závislé na poskytovateli služeb, tedy 1. LF UK).
 8. Zahrnutí témat žlázy s vnitřním vyměšováním do přednášek a rozšíření prostoru pro výuku smyslů v praktických cvičeních.
 9. Lepší synchronizace témat přednášek a praktických cvičení (ne vše lze však dokonale sladit z důvodů státních svátků a omezeného pracovního prostoru v rámci pronajatých výukových místností a anatomických preparátů).
 10. Vytvoření stránky Často kladené dotazy pro rychlejší nalezení odpovědi na případné dotazy studentů (jež se každoročně mohou opakovat).
 11. Vložení aktuálních prezentací z přednášek a dalších výukových materiálů na nových webových stránkách.
 12. Prodloužení praktických cvičení o čas strávený psaním/odpovídáním na průběžný test v úvodu cvičení.

Odpovědi vedoucího ústavu prof. Davida Kachlíka na kritické komentáře:

Doba na učení mezi zkoušením z lebky a zimních pitev je velmi krátká, proto bych navrhovala zkoušení z lebky o týden dříve.

Změnili jsme sylabus a mezi těmito zkoušeními jsou nyní dva týdny prostoru.

Pokud by to alespoň trochu šlo, časově více sladit témata přednášek a praktických cvičení, tj. aby téma probírané na přednášce nebylo probíráno na praktických cvičeních třeba až o měsíc později.

​Témata praktických cvičení bývají o týden až dva posunuta vůči přednáškám, aby se studenti mohli na praktická cvičení dostatečně připravit. Někdy následuje praktické cvičení až po třech či čtyřech přednáškách z daného tématu (např. CNS), protože látka obsahuje více teoretických informací, než kolik je třena prakticky tématu věnovat na praktických cvičeních.

Postavit vlastní anatomický ústav, aby studenti nemuseli dojíždět do centra.

V akademickém roce 2019/2020 by podle vedení fakulty měla výuka probíhat již v nových prostorách v areálu na Plzeňské ulici.

Na přednáškách velmi často vypadával mikrofon, načež byli studenti ve vzdálenějších řadách takřka bez šance slyšet.

Technické potíže s mikrofonem byly odstraněny.

Definitivně vyřešit profesorův zakletý mikrofón.

Odstranění technických potíží s mikrofonem je bohužel závislé na poskytovateli služeb, tedy 1. LF UK.

Masivní obnovení sortimentu preparátů, nicméně je pochopitelné, že tento proces asi zdaleka není jednoduchý, jelikož se vyučuje na anatomickém ústavu sesterské fakulty.

Bohužel celá výuka anatomie probíhá v pronajatých prostorách 1. LF UK a preparáty jsou připravovány centrálně, jejich úroveň je tedy stejná jako preparátů na 1. LF, jejichž úroveň a kvalitu nejsme schopni ovlivnit.

Lepší komunikace mezi vedoucími dvojkruhů a tvůrci testů.

V letošním roce byly na stránkách pro potřeby studentů, lektorů i vyučujících vytvořeny Okruhy k průběžným testům, které přesněji vymezují obsah a struktury testu.

Cvičení mi úplně nevyhovovala (MUDr. Nováková je sice moc hodná, většinou nás ale učili pouze lektoři).

Personální situace byla pro letošní rok vyřešena ku prospěchu studentů.

Některá témata se na cvičeních neprobrala vůbec.

Praktická cvičení se věnují zejména praktické demonstraci na preparátech a výuce základních, zásadních a obtížných kapitol anatomie. Bohužel není v silách vyučujících, a zejména v omezené časové dotaci předmětu, probrat veškeré informace zevrubně a podrobně.

Je škoda, že se nepodařilo zlepšit webové stránky ústavu.

Nové webové stránky byly spuštěny se začátkem akademického roku 2016/2017.

Co mi velmi chybělo, bylo probrání žláz s vnitřní sekrecí, na smysly a kůži byla sice dobrá přednáška, na cvičení se ale probraly málo.

V letošním letním semestru přibude přednáška na téma Žlázy s vnitřním vyměšováním. Kůže je téma veskrze teoretické, proto je mu věnován stěžejní prostor v přednášce. Smyslům bude v letošním letním semestru věnováno celé praktické cvičení.

Občas se stávalo, že jsme se změny rozsahu a požadavků na průběžný test dozvídali až třeba večer před testem.

Nejsem si jist, jakým způsobem se studenti mohli dovídat změny rozsahu a požadavku testů večer před testem. Centrální emaily jsme studentům nerozesílali. V každém případě jsou letos, jak je zmíněno výše, vymezeny na webových stránkách Okruhy k průběžným testům.

Na čem by se dalo ještě zapracovat, byla organisace výuky, zejména na konci druhého semestru. Rozumím, že děkanský den a státní svátky se nedají ovlivnit, na druhou stranu je to něco, o čem se ví s předstihem, a výuka se tomu dá nějak přizpůsobit.

Bohužel celá výuka anatomie probíhá v pronajatých prostorách 1. LF UK, a výuka tudíž přizpůsobit nejde, protože může probíhat pouze ve vymezených hodinách daných dopředu rozvrhem s železnou pravidelností. Protože i 1. LF UK si musí měnit rozvrh v době svátků, nezbývá již prostor pro nás. Přednášky bohužel odpadly, studentům jsme se však snažili dát možnost přijít si dobrovolně nahradit praktická cvičení v jiný den.

Myslím, že další ročníky by ocenily, kdyby byly nahrazeny presentace na webu ústavu těmi z přednášek.

Na nových webových stránkách jsou pravidelně umisťovány čerstvé prezentace po právě proběhlých přednáškách.

Niekedy sa mi zdalo, že prednášky sú vedené až príliš komplikovane a chýbala im jasnosť a jednoduchosť vysvetľovania. Napríklad, za takmer esenciálne považujem, že keď niekto popisuje anatomický obrázok z atlasu, mal by rozhodne popísať, že napríklad aký typ rezu to je, v úrovni ktorého obratle atď.

Děkujeme za připomínku, snažíme se během přednášek daný pohled popsat, v nově vytvořených prezentacích snímků zobrazovacích metod jsou uvedeny druhy metod, pohled a strana.

Takisto by bolo fajn, ak by bolo v rozpise na internete zverejnené, kto bude prednášať danú přednášku.

Nepovažujeme toto za nutné, protože látku přednášejí pouze zkušení odborníci.

Takisto navrhujem aj zaradenie väčšieho množstva otázok z kliniky do priebežných testov.

Od akademického roku 2016/2017 jsou součástí každého testu 1–3 klinické otázky. Všechny jsou vybrány ze seznamu klinických otázek, které jsou jednak zveřejněné v každém Okruhu k průběžným testům a jednak jsou zmíněné v povinné literatuře.

Veľkým negatívom hodnotím stav tiel, ktoré sme mali v našom dvojkruhe (kruhy č. 1–2) počas letnej pitevne.

Bohužel celá výuka anatomie probíhá v pronajatých prostorách 1. LF UK a preparáty jsou připravovány centrálně, jejich úroveň je tedy stejná jako preparátů na 1. LF, jejichž úroveň a kvalitu nejsme schopni ovlivnit.

Veľkou záťažou bolo 5 testov v 6 týždňoch v letnom semestri (GIT, dýchák, močo-počo, srdce, cévy), to už bolo fakt príliš, zvlášť keď sme mali priebežné skúšania z biológie a histológie.

Těžce na cvičišti, lehce na bojišti. Průběžný testy jsou nezbytné k prozkoušení podrobností, na něž u zkoušky obvykle nezbývá čas.

Takisto si myslím, že je zbytočné nechať na lebku až 3 týždne v zimnom semestri, kedy nemáme takmer žiadne priebežné testy ani z iných predmetov.

Lebka je obtížná část a součástí zkoušení z lebky nejsou jen kostěné struktury, ale i jejich obsahy, tedy cévy, nervy a vazy a svaly upínající se či začínající na lebce. Lebce se věnují čtyři přednášky a dvě praktická cvičení, tedy dva týdny výuky.

Myslím si, že by bolo fajn presunúť test z GIT-u na poslednú hodinu zimného semestra a brať ho k zápočtu až do letného semestra (aby sa to stihlo riadne opraviť), aby bolo v lete viacej času hlavne na tých prvých 5 testov.

V případě přesunu do 14. týdne zimního semestru by nemohlo být praktické cvičení využito k demonstraci trávicího systému (pokud tedy přímo po demonstraci nechtějí studenti psát test na dané téma). Test tedy zůstává v 1. týdnu letního semestru.

Na test z cév bol totiž iba týždeň a to sa mi zdá príliš málo, zvlášť v kontexte toho, že sme sa na to mali učiť cez Velikonoce.

Cévy se probírají již v průběhu zimního semestru u svalů a orgánových soustav. Přednášky na cévy tři týdny, tudíž času na přípravu je více. Velikonoce jsou pohyblivé svátky, a nelze tudíž měnit sylabus podle nich.

Bylo by dobré zahrnout do praktických cvičení také tématiku smyslů.

Smyslům bude v letošním letním semestru věnováno celé praktické cvičení.

Pro pochopení cévního zásobení orgánů by bylo možná užitečné učit cévy dřív než orgánové soustavy.

V případě opačného postupu zase budou chybět studentům souvislosti orgánů a budou se učit „mapy“ větvení cév bez znalostí oblastí, které cévy zásobují, tedy jako učení se jmen a toků řek ve slepé mapě bez znalostí států, měst a hor.

Do druhého pololetí přidejte možnost jednoho D z testu.

Tento způsob hodnocení je nesystémový a není ani spravedlivý. Student buď umí a test napíše, nebo neumí, test nenapíše a musí si jej zopakovat.

Doporučila bych kolektivu vyučujících anatomie, se lépe dohodnout na požadavcích a doporučené literatuře.

Na nových webových stránkách jsou podrobně vypsány a vymezeny požadavky na každé zkoušení (viz Okruhy k průběžným testům) a seznam povinné a doporučené literatury.

Pokud mám přemýšlet o chybách, zdálo se mi, že začátkem letního semestru byly první dva testy opravdu hodně rychlé. Samozřejmě rozumím, že je tu boj proti opisování a chce se po nás, abychom přemýšleli rychle a chladně, ale zdálo se mi to poněkud přehnané.

Časování otázek je pro všechny testy stejné, liší se samozřejmě podle druhu otázky, ale obecně je zachován pro obdobný druh otázek odpovídající stejný čas ve všech testech.

Poslední bod by byly smysly – opět, podobně jako CNS – chápu, že je to něco, co se máme zkrátka doučit o zkouškovém, na druhou stranu je tu oproti CNS jedna podstatná změna, a to ta, že i například ušní dutina a mechanismus slyšení se dá pochopit logikou lépe než CNS,

Smyslům jsou věnovány dvě přednášky, na nichž je mechanizmus slyšení vyložen. Rovněž jim bude v letošním letním semestru věnováno celé praktické cvičení.

Neprobrali jsme na cvikách vůbec cévy a smysly a téměř nic z PNS (jen zběžně hlavové nervy).

Cévám je od loňského roku věnováno jedno celé praktické cvičení, míšní nervy se probírají v rámci zimního semestru se svaly a v rámci zimních pitevních cvičení, v letním semestru se věnuje jedna přednáška míšním nervům, jedna přednáška autonomnímu nervovému systému a hlavovým nervům jsou věnovány dvě celé přednášky, a dále se PNS věnují dvě praktická cvičení.

Na letních pitevnách během části pitvání se většinou mohlo zúčastnit max. 5 lidí, takže skupinky, zbytek většinou mohl jen stát okolo a čekat.

Při dobré organizaci se pitvání může věnovat až 8 studentů a zbytek skupinky si může u volného stole opakovat učivo na vypitvaných končetinách.

Velmi málo času na CNS.

CNS je věnováno 9 přenášek a čtyři praktická cvičení.

Systém skupinek u stolů je vymyšlen dobře, akorát by potřeboval trochu více dodržet.

V loňském roce byl systém zaveden poprvé pro celý ročník a všichni vyučující, lektoři, demonstrátoři i studenti si na něj museli zvyknout. V letošním roce je už zavedený, a měl by tedy fungovat bez obtíží. Je však třeba, aby studenti důsledně dodržovali pokyny lektorů a demonstrátorů.

Hodně by pomohla klinika – aby studenti věděli, s čím se v budoucnu určitě setkají (nejvíce).

Všechny klinické otázky v testech jsou od akademického roku 2016/2017 vybrány ze seznamu klinických otázek, které jsou jednak zveřejněné v každém Okruhu k průběžným testům a jednak jsou zmíněné v doporučené literatuře.

Dohodli jsme se s ostatními, že je velkou nevýhodou anatomii a histologii + embryologii dělat v rozestupu, protože jsou se sebou dost svázané, a tím, jak se dává důraz u zkoušky i na tu histologii, tak je to trochu nepraktické. Takže pokud do budoucích let se nevrátí tento systém do původní podoby (společný začátek histologie + anatomie), tak poprosím tu histologii víc vysvětlovat, ať je to studentům jasné.

Naší snahou je v budoucnu učit oba předměty zároveň během prvního ročníku, protože jejich znalosti se prolínají a základní znalost histologie, a zejména embryologie je nutná pro správné pochopení anatomie, např. umístění, tvaru a polohy střeva v závislosti na jeho rotaci během vývoje.

Sjednotit názor vyučujících ve věci vyžadovaných studijních materiálů.

Vyžadované znalosti jsou dané jednak doporučenou literaturou, jednak vymezením v Okruzích k průběžným testům a jednak studijními materiály umístěnými na webových stránkách (přednášky, snímky ze zobrazovacích metod, atd.).

Náročnost testů by měla být pro obě skupiny stejně obtížná, úterní skupina měla v 90 % těžší test už jenom díky tomu, že čtvrteční skupina měla skoro tu samou variantu.

V letošním roce se testy pro úterní a čtvrteční skupiny, stejně jako pro studenty v anglickém jazyce, zcela zásadně liší.

Ačkoli nám průběžné testy byly opravovány velmi rychle po proběhlém semináři, výsledky jsme se dozvídali bohužel až osobně na následujícím praktiku.

Obecně dodržujeme pravidlo zveřejňovat výsledky testů za týden na příštím praktiku, někteří vyučující učí tři kruhy a důkladné opravení testu je časově náročná záležitost.

Na to, že je anatomie v prvním ročníku hlavní předmět, je jí věnováno poměrně málo času. Bylo by příjemné mít praktická cvičení z anatomie ne jednou, ale třeba dvakrát až třikrát týdně.

Časový prostor je dán akreditací a bohužel není v našich silách zásadně zvýšit dotaci hodin pro výuku anatomie.

Při přihlašování na zkoušku z anatomie by bylo dobré mít alespoň přibližný čas zkoušky (jako to měli letos fyzioterapeuti u MUDr. Hudáka). Nevidím důvod, proč tam máme být všichni nastoupení na osmou ráno a potom tam půl dne čekat.

Příchod všech studentů na 8.00 není neobvyklá praxe na fakultě při skládání zkoušek (od anatomie až po státnice).

Mrzelo mě, že se nestihla probrat endokrinní soustava a kůže.

Téma Kůže bylo nedílnou součásti přednášky, žlázám s vnitřním vyměšováním bude v letošním letním semestru věnována přednáška.

Zimní semestr mi přišel zbytečně lehký – což zapříčinilo šok při začátku letního semestru. Ne kvůli samotné anatomii, u které oceňuji, že její výuka začíná snazšími tématy a pomalejším tempem, ale spíš kvůli výuce histologie. Ocenil bych spíše výuku histologie a embryologie dle schématu používaného do loňského roku, ale jako alternativa by nemuselo být špatné zvážit mírné zhuštění výuky anatomie v ZS.

Naší snahou je v budoucnu učit anatomii a histologii + embryologii zároveň během prvního ročníku. Zhuštění výuky během prvního semestru je otázkou, protože studenti se během něj učí vysokoškolskému způsobu výuky, a rozjezd tedy musí být pomalejší. Když si sami vzpomenete na svoje první týdny, vnímali jste je jako vysoce náročné. Proto je začátek objemově méně obsáhlý, studenti se učí učit, učí se používat správně latinskou a řeckou terminologii, učí se psát testy a skládat ústní zkoušení, učí se přistupovat k biologickému materiálu. V letním semestru pak mohou snadněji zvládnout větší zátěž danou tématem centrálního nervového systému.

Myslím, že by bylo vhodné oznamovat výsledky průběžných testů anonymně.

V případě, že student požádá vedoucího praktik, aby mu sděloval výsledky průběžných testů anonymně, tak mu bude vyhověno. 

Created: 16. 1. 2017 / Upraveno: 4. 2. 2019 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák