Často kladené otázky

Jaké jsou podmínky zápočtu?

100% účast na průběžných testech + splnění zápočtového testu (alespoň 70 % správných odpovědí)

Jak bude probíhat zkouška?

Závěrečná zkouška proběhne formou online testu v Moodle3. Test se skládá ze 40 otázek. Na splnění testu je potřeba alespoň 70 % správných odpovědí.

Jak se hodnotí zkušební testy?

Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním zkoušky se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“. Celkový možný počet dosažených bodů je 40. 

Aby student dostal známku „dobře“, musí zodpovědět nejméně 70 % otázek správně, tedy obdržet 28 bodů. Pro hodnocení „velmi dobře“ musí student zodpovědět správně více než 80 % otázek (32 bodů), pro hodnocení „výborně“ musí zodpovědět správně více než 90 % otázek (36 bodů).

Z čeho se učit na zkoušku?

Především z povinné literatury a poskytnutých informací na seminářích.

Je možné se domluvit s vyučujícím na konzultaci ohledně probírané látky?

Ano, je možné sjednat si konzultaci. V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Budou termíny zkoušky i během letního zkouškového období?

Ne. Vypsané budou pouze 4 termíny, viz sekce Zkouška. Žádný další termín nebude vypsán.

Created: 10. 10. 2022 / Upraveno: 10. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Nikola Jílková