PhD – Neurovědy (P5108 - 5103V000)

Pro akademický rok 2020/2021 jsou otevřena tato témata:

Neurovědy - pod vedením prof. Rastislava Drugy

Calretinin imunoreaktivita v prefrontální korové oblasti mozku potkana

Distribuce calretinin-pozitivních interneuronů v dorzálním a ventrálním striatu potkana

Změny struktury a inhibičního systému oblastí hipokampu a parahipokampových oblastí u mladých zvířat po status epilepticus

Zájemci se mohou buď hlásit přímo na téma na nebo si jiné téma mohou domluvit se školitelem.

Prosíme zájemce, aby se přihlásili školiteli do 15.4.2021.

Termín podání elektronické přihlášky na postgraudální studium: 30.4.2021.

Vydáno: 11. 1. 2021 / Poslední aktualizace: 11. 1. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Azzat Al-Redouan