Volitelný předmět – palpační anatomie

Volitený předmět Palpační anatomie je určený pro studenty Bc. Fyzioterapie 2. ročníku a navazuje na výuku anatomie. Studenti se v 1. ročníku naučí popisovat a ukazovat anatomické struktury zejména na anatomických preparátech a modelech. Pro svoji praxi však potřebují umět vyhmatávat kosti, klouby, svaly, fascie, ale také identifikovat cévy, nervy a mízní uzliny na živých pacientech. Z tohoto důvodu se před pár lety rozhodlo několik vystudovaných fyzioterapeutů, že naučí tyto dovednosti své mladší kolegy.

Garantem a lektorem předmětu je MUDr. Radovan Hudák z Ústavu anatomie, který společně s pěti fyzioterapeuty z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a jiných pracovišť: Mgr. MgA. Filip Jevič, Mgr. et Mgr. Helena Voráčová, Mgr. Kateřina Kodríková, Mgr. Jan Tolar a Mgr. Adéla Quittková zajišťuje výuku předmětu, která probíhá každé pondělí zimního semestru 15.20–17.00 v lehárně na Klinice rehabilitace v Motole. Pro získaní zápočtu je nutná docházka (nejméně 80% účast) a úspěšně zvládnutá závěrečná praktická zkouška.  

Výuka je  omezená prostory a časovou náročností, proto není možná účast jiných studentů na tomto volitelné předmětu. V případě zájmu ostatních studentů nebo vystudovaných fyzioterapeutů a lékařů je možnost účastnit se kurzu Palpační anatomie pod vedením stejných lektorů ve společnosti Rehaeduca.

Rozvrh VP Palpační anatomie v akademickém roce 2020/2021

Pořadí

Datum

Téma

1.

12.10.

Hlava a krk

2.

19.10.

Rameno a paže

3.

26.10.

Horní končetina – loket, předloktí, zápěstí, ruka

4.

2.11.

Trup

6.

9.11.

Pánev

7.

16.11.

Stehno a hýžďové svaly

8.

23.11.

Koleno a bérec

9.

30.11.

Noha a hlezno

10.

7.12.

Orgány, cévy a nervy I.

11.

14.12.

Orgány, cévy a nervy II.

12. 21.12. Zkoušení

13.

4.1.2021

Palpace na kadaverech

 

Vydáno: 27. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 22. 9. 2020 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák