Volitelný předmět – palpační anatomie

Volitený předmět Palpační anatomie je určený pro studenty Bc. Fyzioterapie 2. ročníku a navazuje na výuku anatomie. Studenti se v 1. ročníku naučí popisovat a ukazovat anatomické struktury zejména na anatomických preparátech a modelech. Pro svoji praxi však potřebují umět vyhmatávat kosti, klouby, svaly, fascie, ale také identifikovat cévy, nervy a mízní uzliny na živých pacientech. Z tohoto důvodu se před pár lety rozhodlo několik vystudovaných fyzioterapeutů, že naučí tyto dovednosti své mladší kolegy.

Garantem a lektorem předmětu je MUDr. Radovan Hudák z Ústavu anatomie, který společně s pěti fyzioterapeuty z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a jiných pracovišť: Mgr. MgA. Filip Jevič, Mgr. et Mgr. Helena Voráčová, Mgr. Kateřina Kodríková, Mgr. Jan Tolar a Mgr. Adéla Quittková zajišťuje výuku předmětu, která probíhá každé pondělí zimního semestru 15.20–17.00 v lehárně na Klinice rehabilitace v Motole. Pro získaní zápočtu je nutná docházka (nejméně 80% účast) a úspěšně zvládnutá závěrečná praktická zkouška.  

Výuka je  omezená prostory a časovou náročností, proto není možná účast jiných studentů na tomto volitelné předmětu. V případě zájmu ostatních studentů nebo vystudovaných fyzioterapeutů a lékařů je možnost účastnit se kurzu Palpační anatomie pod vedením stejných lektorů ve společnosti Rehaeduca.

Rozvrh VP Palpační anatomie v akademickém roce 2019/2020

Pořadí

Datum

Téma

1.

7.10.2019

Hlava a krk

2.

14.10.2019

Rameno a paže

3.

21.10.2019

Horní končetina – loket, předloktí, zápěstí, ruka

4.

28.10.2019

Státní svátek - výuka odpadá 

5.

4.11.2019

Trup

6.

11.11.2019

Pánev

7.

18.11.2019

Stehno a hýžďové svaly

8.

25.11.2019

Koleno a bérec

9.

2.12.2019

Noha a hlezno

10.

9.12.2019

Orgány, cévy a nervy

11.

16.12.2019

Palpace na kadaverech  

12.

6.1.2020

Zkoušení

 

Vydáno: 27. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 23. 9. 2019 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák