Volitelný předmět – palpační anatomie

Volitený předmět Palpační anatomie je určený pro studenty Bc. Fyzioterapie 2. ročníku a navazuje na výuku anatomie. Studenti se v 1. ročníku naučí popisovat a ukazovat anatomické struktury zejména na anatomických preparátech a modelech. Pro svoji praxi však potřebují umět vyhmatávat kosti, klouby, svaly, fascie, ale také identifikovat cévy, nervy a mízní uzliny na živých pacientech. Z tohoto důvodu se před pár lety rozhodlo několik vystudovaných fyzioterapeutů, že naučí tyto dovednosti své mladší kolegy.

Garantem a lektorem předmětu je MUDr. Radovan Hudák z Ústavu anatomie, který společně s pěti fyzioterapeuty z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a jiných pracovišť: Mgr. MgA. Filip Jevič, Mgr. et Mgr. Helena Voráčová, Mgr. Kateřina Kodríková, Mgr. Jan Tolar a Mgr. Adéla Quittková zajišťuje výuku předmětu. V akademickém roce 2023/2024 proběhne výuka v zimním semestru v lehárně Kliniky rehabilitace (-1, uzel D) podle rozvrhu níže.  Pokud by došlo i ke změně místností a data, budou studenti předem informováni. Pro získaní zápočtu je nutná docházka (nejméně 80% účast) a úspěšně zvládnutá závěrečná praktická zkouška.  

Výuka je omezená prostory a časovou náročností, proto není možná účast jiných studentů na tomto volitelné předmětu. V případě zájmu ostatních studentů nebo vystudovaných fyzioterapeutů a lékařů je možnost účastnit se kurzu Palpační anatomie pod vedením stejných lektorů ve společnosti Rehaeduca.

Zkoušení VP Palpační anatomie: Všichni studenti se dostaví na záčatku zkoušení před danou lehárnu (na klinice nebo S2-2). Na začátku zkoušení vybere zkoušející (kdokoliv z lektorů VP PA) náhodně skupinu 3 studentů, kteří následně na sobě vzájemně palpují struktury, které náhodně vybírá zkoušející z okruhu otázek. Každý ze studentů dostane přibližně 10 otázek z různých okruhů a musí minimálně 7 struktur (70 %) popsat a vypalpovat správně. Zkoušející vybere například "m. biceps brachii" a student volí polohu pacienta, způsob palpace, popisuje nahlas palpační cestu, provádí provokační manévr a v případě dotázání učitelem řekne i klinický význam dané struktury. Na palpaci a popis dané struktury má student cca 1 minutu, tudiž skupina 3 studentů, z nichž všichi dostanou 10 struktur je zkoušená přibližně 30 minut. Okruhy otázek VP Palpační anatomie zde.

Rozvrh VP Palpační anatomie v akademickém roce 2023/2024

Pořadí

Pondělí 15:20-17:00

v lehárně -1 uzel D

Téma
1 9.10 Hlava a krk
2 16.10. Rameno a paže
3 23.10. Horní končetina – loket, předloktí, zápěstí, ruka
4 30.10. Hrudní páteř, hrudník
5 6.11. Bederní páteř, svaly břicha
6 13.11. Pánev
7 20.11. Stehno a hýžďové svaly
8 27.11. Koleno a bérec
10 4.12. Noha a hlezno
11 11.12. Zkoušení
12 2.1.2024 Palpace na kadaverech

 

           

Created: 11. 9. 2023 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák